Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Næstkommanderende til Logistikcentret ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland


Næstkommanderende til Logistikcentret ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland

Vil du være den nye NK/LOG ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland?

Er du en selvstændig, initiativrig og faglig dygtig leder, som kan mestre flere ledelsesformer, kan du blive næstkommanderende ved logistikcentret i Haderslev.
Som NK/LOG synes du, at logistikområdet er helt fantastisk spændende og at logistik er en central og uundværlig støtte til Beredskabsstyrelsens beredskab.
Du behersker sagsbehandling af komplicerede opgaver med et godt skriftsprog, ser og finder løsninger i stedet for problemer og er en leder, der kan møde medarbejderne i øjenhøjde.
Du skal støtte og udvikle arbejdsprocesserne på logistikområdet og have en strategisk tilgang til de tiltag og beslutninger, du og de øvrige på logistikområdet iværksætter.
Du har fokus på, at du og afdelingen leverer et solidt arbejde - hver dag.

Du skal kunne trives i en travl hverdag, hvor alle opgaver relateret til beredskab og uddannelse definerer dagen og hvor den samlede logistikafdeling før, under og efter en aktivitet, hele tiden skal kunne støtte vores operative beredskab eller uddannelse.

Du er en officer med et højt fagligt niveau, har gode kommunikative evner og en naturlig autoritet.
I ledelsesteamet på Logistikcentret, er du dialogsøgende, løsningsorienteret, rummelig, konkret og tydelig.

Du prioriterer god ledelse og kan levere både, når beslutningerne er lette og når de er svære.
Du passer på dine medarbejdere og evner at skabe et ledelsesrum, hvor du og medarbejderne arbejder i samme retning.
Du stiller krav til ledere og medarbejdere og følger op på dine krav.

Stillingen som næstkommanderende på Logistikcentret ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland er ledig til besættelse snarest muligt.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sydjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Haderslev. Afdelingen udgør det statslige overbygningsberedskab i Syddanmark og primæropgaverne er opretholdelsen af et døgnbemandet beredskab, uddannelse af ca. 90 redningsspecialister (værnepligtige) og 30 befalingsmandselever om året, samt vedligeholdende uddannelse for ca. 50 frivillige.

Logistikcentret, hvor stillingen er placeret, er en dynamisk enhed på knap 20 medarbejdere, som varetager opgaver på autoværksted, materieldepot, munderingsdepot, forsyning samt lager og vaskeri. Opgaverne er med til, at sikre Beredskabsstyrelsens indsats- og uddannelsesevne.

På Logistikcentret er vi flere forskellige personalegrupper med forskellig faglig baggrund.
Vi har både uniformerede og civilt ansatte. De fleste ansatte er vagthavende i sergentgruppen og indgår vagt i Beredskabsstyrelsens 24 timers beredskab.

Vi omgås helt uformelt og er gode til at smile og grine sammen, uden at arbejdet af den grund standser. Vi samles gerne til fælles brød-/kagespisning og arrangerer indimellem fælles frokost.
Om stillingen
Som Næstkommanderende på logistikcentret, vil du have et stort ansvarsområde med fokus på Logistikcentrets daglig drift og strategiske udvikling.
Du får en central rolle i, at sikre planlægningen af personaleressourcerne på Logistikcentret matcher de forventerede opgavebehov. I samarbejde med lederne på værkstedet og depoterne, vil du koordinere logistikcentrets daglige virke, opgaver og arbejdstid.

Du vil ligeledes få selvstændige sagsbehandlingsopgaver og ansvar for aktiviteter, hvor du selv løser opgaven og/eller driver aktiviteten.

Du vil være med til at sætte rammerne for driften og udviklingen af Logistikcentret, herunder implementering af organisatoriske forandringer Logistikcentret selv iværksætter eller som indføres på baggrund af centrale beslutninger.

Du vil være med til at definere og udvikle Logistikcentrets mål og visioner, og du vil have frihed til at sætte dit præg på, hvorledes arbejdet organiseres og prioriteres.

Du er stedfortræder for Chefen for Logistikcentret.
Om dig
Du er sektionsleder, alternativt korpsmester med stor interesse for det materiellogistiske område. Du har solid ledelseserfaring fra Beredskabsstyrelsen eller det civile liv og har lyst til at udvikle dig fagligt og personligt til din videre karriere.

Såfremt du er korpsmester, skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre sektionslederuddannelsen. Du vil således bestride stillingen med funktion i højere stilling.


Du er analytisk tænkende, ser nogen gange det ingen andre ser og udfordres af svære opgaver og komplicerede problemstillinger. Du ser fremad, lærer af tidligere fejl og bruger din viden til hele tiden, at udvikle dig selv og dine kolleger.

Du er en nysgerrig, energisk, udadvendt og engageret person, der professionelt og med respekt for medarbejderne og opgaven, kommer i mål med opgaverne.
Du er et positivt menneske, der evner at forstå medarbejderens udfordringer og behov samtidig med, at du er målrettet, bevarer overblikket og arbejder strategisk og fremadrettet.

Dine evner for ledelse og samarbejde gør dig til både den formelle og uformelle leder blandt medarbejdere.
Du bidrager aktivt i ledelsesteamet, og er med til at skabe en bedre arbejdsplads og sætte de rette hold til de opgaver, der skal løses.

Du indgår i Beredskabsstyrelsens 24 timers vagtberedskab i den vagthavendegruppe, der matcher dine kompetencer. Hvis du ikke har uddannelsen til at varetage funktionen som 1. 2. eller 3, vagthavende, skal du være indstillet på at erhverve dem.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter sektionsledere. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Fast tjenestested i Haderslev.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Logistikchef Nils Rømer på telefon 7285 2309.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 8. oktober 2023. Samtaler forventes påbegyndt snarest derefter.

Stillingen er ledig fra den 1. november 2023, og besættes efter nærmere aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

08.10.2023

Indrykningsdato

15.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent