Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Sagsbehandler til administrative opgaver ved 1. Eskadre stab


Sagsbehandler til administrative opgaver ved 1. Eskadre stab

Om os
1. Eskadre stab er en arbejdsplads, hvor vi med opgaven i centrum søger tværfaglige løsninger. Vi har en uformel og fri omgangstone, men tager vores ansvar og pålagte opgaver alvorligt, og følger dem til dørs.

Sektionen for Bemanding er efter en del år i regi af Søværnets Center for Administration vendt tilbage til en fysisk placering i 1. Eskadre. Den fysiske placering i 1. Eskadre bevirker, at sektionen til stadighed er under opbygning, da nye og spændende opgaver finder sin vante plads i sektionen.

Sektionen består af en chef og en sagsbehandler, hvilket bevirker, at der er et godt samarbejde, der omhandler de arbejdsopgaver, som er aktuelle i tiden.
Om stillingen
Du vil i denne stilling blive præsenteret for en opgaveportefølje med både rutineprægede opgaver i form af almene administrative opgaver, som knytter sig til jobansøgningsprocessen på myndighedsniveau. Du vil også blive udfordret i dit arbejde med opgaver, som kræver en kreativ tankegang for at få løst en problematik, hvor løsningsmodellen er accepteret af alle implicerede parter.

De administrative opgaver består blandt andet af hele eller dele fra den samlede ansøgningsproces, som foregår på myndighedsniveau. I ansøgningsprocessen kan du fungere som sparringspartner for enhedernes ansættelsesteam ved eksempelvis jobsamtale.

De administrative opgaver indeholder også procesbearbejdning, hvor arbejdsprocesser udtænkes, og efterfølgende nedskrives og drages i anvendelse.

De praktiske opgaver kan betyde rejseaktivitet til rekrutteringsarrangementer og til de områder, hvor enhederne opererer for at være medvirkende i mentorrollen i personelforvaltning for banjermester, næstkommanderende og skibschefen.

De tværfaglige opgaver foregår i samarbejde med øvrige administrative samarbejdspartnere og lokale elementer såsom Forsvarsministeriets regnskabsstyrelse, det lokale økonomielement, Forsvarsministeriets personalestyrelse og øvrige bemandingssektioner i Søværnet etc.
Om dig
Vi forventer, at du har erfaring som leder i Søværnet og er udnævnt seniorsergent eller meget erfaren oversergent. Det er ønskeligt, at du har erfaring fra sejlende tjeneste, hvor arbejdsopgaverne har været omfattet af forvaltning i både økonomi og personel.

Du besidder evnen til at have gang i mange opgaver, holde fokus og træffe hensigtsmæssige helhedsorienterede afgørelser.

Det vil være en stor fordel, at du har en bred erfaring i brugen af DeMars i personeladministratorrollen, hvor det ofte er rapportudlæsning, der anvendes i oversigtsform.

Såfremt du ikke har gennemført alle relevante uddannelser, forventes det, at du gennemfører uddannelser/kurser inden for den første tid i stillingen.

Som person skal du have en positiv tilgang til tjenesten i Søværnet. Det er endvidere vigtigt, at du besidder en stor personlig integritet, kan motivere og udvikle andre, og går foran med et godt eksempel over for resten af besætningen. Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære.

Du skal være erklæret egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus.

Vi kan tilbyde en faglig og personlig udvikling af dig gennem denne tjeneste. Den faglige udvikling vil være gennem ledelsesuddannelse med fokus på gennemførelse af en akademisk uddannelse. Den personlige udvikling vil ske ved brug af de ledelsesmæssige værktøjer, som opnås gennem uddannelse og de kompromisser, som er en del af dagligdagen i et miljø med personelbehandling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til 1. Eskadres bemandingssektion. Chef Bemanding: Kaptajnløjtnant Camilla Juncker Bonde, 72 85 32 13, 1E-ST-CHBS@MIL.DK eller Personelbefalingsmand CSG Lars Hoel, 72 85 32 14, 1E-ST-BS01@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 30. september 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. december 2023 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.09.2023

Indrykningsdato

12.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent