Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Administrationsassistent til det danske element på Sheppard AFB i Texas


Administrationsassistent til det danske element på Sheppard AFB i Texas

Har du en stærk profil inden for administration, service og regnskabsmæssige forhold, så kan du blive den nye medarbejder ved Euro Nato Joint Jet Pilot Training på Sheppard Air Force Base i Texas, USA
Om os
NATO’s internationale flyveskole – EURO NATO JOINT JET PILOT TRAINING (ENJJPT) – ligger på Sheppard Air Force Base i det nordlige Texas ved byen Wichita Falls.

ENJJPT drives af 80th Flying Training Wing (80th FTW), og har elever og instruktører fra 14 NATO nationer. Det danske detachement ledes af den danske Senior National Repræsentative – SNR, og består pt. af 7 danskere; 1 SNR, 5 instruktører og en administrationsassistent.

Du vil i dit daglige virke referere til den danske SNR, som er den højst rangerende danske officer i området med ansvar for personel, økonomi og policy. Vi har kontor i ENJJPT bygningen, og er således centralt placeret i forhold til såvel elever som instruktører. Endvidere er vi meget tæt beliggende på de andre landes SNR- og administrationskontorer.

Som dansk administrationsassistent indgår man desuden også i det danske fællesskab og dettes traditioner. Vi støtter og hjælper hinanden – og vi hygger sammen. Vi mødes tit på tværs af familierne – oftest gerne til danske højtider og officielle begivenheder på ENJJPT – men også bare fordi vi gerne vil mødes og være sammen.
Om stillingen
Du bliver ansvarlig for den samlede administration og service af de danske piloter, lige fra løn- og rejseadministration til støtte med boliger, herunder huslejebetalinger og årsafregning.

Som administrationsassistent er du ansvarlig for lokale regnskaber og i tæt dialog med regnskabsfører for dansk personel i USA og Flyverkommandoen (FLK) i Karup.

Der ligger tillige i stillingen en daglig pleje af forhold omkring danske pilotelevers ophold i forbindelse med disses uddannelse; herunder en lang række praktiske relationer til flyvebasen og koordinering med denne.

Du skal således have lyst til at tage fat i både konkrete faglige opgaver, være vant til at virke i et militært miljø samt kunne håndtere administrative forhold og sociale aspekter.
Om dig
Stillingen skal besættes af en M112 med kvalifikationer som beskrevet i dette opslag og benævnes administrationsassistent.

Vi forventer, at du:
• Er god til engelsk – primært i tale men også skrift
• Har faglig indsigt og baggrund, der modsvarer stillingen.
• Har forståelse og viden om sammensætningen og virket i et militært skolemiljø.
• Har gode samarbejdsevner, herunder evnen til at samarbejde med folk med forskellige kulturelle baggrunde.
• Vægter god service højt og er god til at tale med både myndigheder, kolleger og elever; militære som civile.
• Administrativ eller operativ baggrund.

Yderligere vil der blive lagt vægt på, at du er:
• Selvstændig, fleksibel og med gå-på-mod.
• Udadvendt og god til at skabe kontakter og netværk.
• Har gode menneskelige egenskaber i forhold til at skabe tryghed for elever, som er under uddannelse væk fra Danmark, og i en længere periode.

Og endelig er der en forventning om, at du og din eventuelle familie ønsker at indgå i og bidrage til det danske sammenhold på ENJJPT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen er en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år efter ansøgning. Indholdet i stillingen kan ændre sig over tid grundet organisationens kontinuerlige tilpasning.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Derudover skal ansøgere, kunne bestå sprogtest i engelsk til niveau 2-2-2-2 (Lytte-Tale-Læse-Skrive) ved Forsvarsakademiet, samt leve op til kravene i Forsvarets personlige.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du praktiske spørgsmål vedrørende lokale forhold, såsom skoler, boligforhold, arbejdstilladelser for medfølgende ægtefælle/partner etc., er du velkommen til at kontakte SNR OL Michael M. Rosenkrands (BIT) på FIIN: FTK-F-CHENJP, eller internet: dnk.snr.enjjpt@gmail.com.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte FKO-F-PSU104, MJ J.C. Aaen (ASA), (FIIN: fko-f-psu104@mil.dk) eller mobil +45 41710714.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 3266 5150.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2023.

Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2024.

Vi forventer at holde samtaler i uge 42/43.

Forudsætningsskabende uddannelse, akkreditering og overleveringsbesøg vil være inden tiltrædelse.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Send motiveret ansøgning og CV på dansk og engelsk med vellignende foto (pas) bedes medsendt. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

11.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent