Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Beskæftigelsesrådgiver til Forsvarets Veterancenter på Garderkasernen i Høvelte


Beskæftigelsesrådgiver til Forsvarets Veterancenter på Garderkasernen i Høvelte

Veterancentrets Beskæftigelsesrådgiversektion søger en beskæftigelsesrådgiver, der er interesseret i at arbejde med veteraner, der har svært ved at finde og bevare fodfæste på arbejdsmarkedet.
Om os
Beskæftigelsesrådgiversektionen er forankret i Veterancentrets Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdeling. Veterancentret arbejder tværfagligt og består bl.a. af opsøgende rådgivere, socialrådgivere, specialiserede børne- og ungerådgivere, psykologer og fysioterapeuter. I Beskæftigelsesrådgiversektionen rådgiver og støtter vi veteraner og i nogle tilfælde pårørende, hvis den pårørende har svært ved at opnå eller fastholde beskæftigelse på grund af veteranens missionsrelaterede skade.

Ligeledes er det vores opgave, at give orienteringer og vejledning til tjenestegørende soldater i Forsvaret, der skal på civiluddannelse. Vi tilbyder sparring, videndeling og oplæg til virksomheder i og uden for Forsvaret og til kommuner i konkrete veteranforløb og generelt om veteraners særlige kompetencer samt eventuelle skånehensyn som følge af udsendelse.

Du vil blive ansat som beskæftigelsesrådgiver og skal sammen med en anden beskæftigelsesrådgiver dække Storkøbenhavn og Nordsjælland.
Du vil indgå i et samarbejde med 14 andre kollegaer i Beskæftigelsesrådgiversektionen fordelt i Aalborg, Holstebro, Fredericia, Høvelte, Slagelse og Ringsted.

Du kan læse mere på www.veterancentret.dk.
Om stillingen
Som beskæftigelsesrådgiver vil du opleve en stor frihed til at tilrettelægge dit eget arbejde. Du vil ikke i samme grad være underlagt administrative deadlines og have traditionelle myndighedsopgaver, som man eksempelvis kender fra kommunale forvaltninger. Stillingen er omfattet af supervision.

Du har kontakt til skadede veteraner med fysiske og/eller psykiske skader som følge af udsendelse i internationale operationer. Nogle er stadig ansat i Forsvaret eksempelvis i et rehabiliteringsforløb ved Veterancentrets Pulje. Andre er tidligere ansatte og eksempelvis på overførselsindkomst, i fleksjob, på førtidspension, sygemeldt eller i risiko for at blive det.

Målet er varig forsørgelse, herunder afklaring af arbejdsevnen, jobsøgning og oversættelse af militære erfaringer til civile kompetencer. Opgaven er rådgivning og støtte med fokus på udviklingsmål og progression, koordinering af indsatser og periodevis varetagelse af rollen som soldatens primære kontaktperson.

Du skal arbejde tæt sammen med militære og civile myndigheder, institutioner, offentlige og private virksomheder.

Du skal også vejlede tjenestegørende soldater, der har optjent retten til civil uddannelse (CU) samt varetage generel beskæftigelses-, uddannelses- og karrierevejledning til nuværende og tidligere ansatte i Forsvaret.

Det er endvidere en vigtig arbejdsopgave at formidle viden om veteraner og beskæftigelse, så virksomheder, professionelle og frivillige, som er i kontakt med skadede veteraner får en øget forståelse får målgruppen. Ligeledes vil du blive inddraget i undervisning eksempelvis til værnepligtige i Beredskabsstyrelsen og til virksomheder.

Du kan forvente nogen indenrigs rejseaktivitet, ligesom der kan forekomme aften- og weekendarbejde i begrænset omfang. Det er et krav, at du har kørekort til personbil, da du kommer til at benytte Forsvarets tjenestebiler.
Om dig
Du har en mellemlang eller lang videregående uddannelse og har erfaring inden for beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Vi forestiller os, at din erfaring kan stamme fra et jobcenter, en uddannelsesinstitution, anden aktør, fagforening eller noget helt femte. Du har været vant til at arbejde tværfagligt og ser styrken i at samarbejde på tværs af faggrupper. Det er en fordel, hvis du har kendskab til beskæftigelseslovgivningen og Jobcentrets opgaveløsning.

Du har generel indsigt i kompetenceudvikling og uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold, således, at du er i stand til at lave en helhedsorienteret og realistisk plan for veteranens fremtidige tilknytning til det civile arbejdsmarked. Vi lægger vægt på, at du har erfaring med at understøtte og drive afklarings- og forandringsprocesser, herunder med sårbare målgrupper.

Du har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner. Du har en opsøgende tilgang over for samarbejdspartnere og mod på at undervise og holde faglige oplæg for mindre og større grupper i og uden for Forsvaret.

Som person er du nysgerrig og går til dine opgaver med en selvstændighed og en positiv tilgang. Du er god til at søge og give sparring i dit kollegaskab, så opgaveløsningen bliver grundig og helhedsorienteret. Du trives i en hverdag, hvor tingene går stærkt og hvor opgaverne er mangeartede.

Du er reflekteret i forhold til egen praksis, og kan håndtere mennesker med komplekse problemstillinger. Du er lyttende, anerkendende og ressourceorienteret i din tilgang.

Du kan lede dig selv i samspil med andre, da ledelsen er placeret i Veterancentrets hovedkontor i Ringsted og ikke fysisk til stede i dagligdagen. Du er fleksibel i forhold til arbejdstid, arbejdsopgaver og arbejdssteder.
Ansættelsesvilkår
Afhængig af din baggrund vil du enten blive ansat og aflønnet efter gældende overenskomst for ansatte i staten eller på individuel kontrakt. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg. Dertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen er en 37 timers fuldtidsstilling og til besættelse den 1. december 2023 eller efter aftale. Stillingen har fast tjenestested på Garderkasernen i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte beskæftigelsesrådgiver Birgitte Schmelling på telefon 7216 3289 eller leder af Beskæftigelsesrådgiversektionen Line Jespersen på telefon 7216 3263.
Spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår kan HR-konsulent Birgit Jepsen kontaktes på telefon på 7281 9183.

Ansøgningsfristen er søndag, den 1. oktober, og vi gennemfører ansættelsessamtaler torsdag, den 12. oktober på Ringsted Kaserne, Garnisonen 1, 4000 Ringsted.

Du søger stillingen via linket og vi beder dig vedhæfte både din ansøgning, CV og kopi af uddannelsesbeviser. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed optimerer opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Veterancenteret
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod soldater, veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse.

Veterancentret står også for at koordinere de mange offentlige og frivillige initiativer på veteranområdet og understøtter Forsvarsministeriets arbejde med veteranpolitikken.

Opgaverne omfatter bl.a. produktion og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

08.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent