Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Rådighedsstilling - Major af reserven ved Fighter Wing Skrydstrup


Rådighedsstilling - Major af reserven ved Fighter Wing Skrydstrup

Vi søger en chef for Force Protection Readiness ved Fighter Wing Reserve.

Har du mod på og evner til at være med til at udvikle og etablere Fighter Wing Reserve (FW RES) Force Protection område, så har vi brug for dig hurtigst muligt.
Vi søger en major som chef for Force Protection Readiness sektionen, som kan varetage opbygningen af Force Protection sektionen ved FW RES.

Fighter Wing (FW) står over for en fornyelse og genopbygning af hele Force Protection området, herunder også etableringen af en organisation, som kan varetage de relevante Force Protection opgaver i Crisis Establishment strukturen. Du skal derfor være klar til at give den en skalle og have visioner og ideer til, hvordan du ser området struktureret fremadrettet.
Om os
FW er en af Flyvevåbnets operative enheder i Danmark. Året rundt gennemføres afvisningsberedsskab med F-16, og FW indsætter fly til beskyttelse af Danmark. I efteråret 2023 modtager FW de første F-35 fly, og dermed bliver FW operative styrke forøget yderligere.

Reserven ved Fighter Wing i Skrydstrup består af ca. 60 personer, og vi har plads til flere. Vi varetager mange forskelligartede opgaver lige fra instruktørstøtte til uddannelse, støtte til vagttjeneste, støtte til praktikanter ved FW og meget andet, men på nuværende tidspunkt er vores største opgave genopbygning af Force Protection området med fokus på udarbejdelse af FP plankompleks/beredskabsplaner, opbygning af Crisis Establisment strukturen samt planlægning og gennemførelse af øvelser.

I FW RES fokuserer vi på at skabe resultater gennem høj faglighed, godt arbejdsmiljø og udvikling af medarbejdere og procedurer – medarbejderne er derfor vores styrke og vigtigste ressource. FW RES er en fleksibel og familievenlig arbejdsplads med mange typer medarbejdere.
Om stillingen
Som reservist i Flyvevåbnet bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Flyvevåbnets mange myndigheders respektive krise-/krigsorganisation.

Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Som leder af Force Protection Readiness sektionen får du stor indvirkning på FW RES Force Protection område.

Dine opgaver vil bestå i at være med til at genetablere Force Protection området og sikre, at Force Protection er en integreret del af alle operationer. Du bliver en del af Force Protection Readiness sektionen, som skal opbygges næsten fra bunden. Desuden vil du blive involveret i udarbejdelse af Force Protection planer for alle FW’s enheder og installationer, samt bidrage til for at opbygge den fornødne struktur, som kan varetage de relevante funktioner i Crisis Establishment strukturen på Force Protection området (primært reservister). Du vil desuden blive involveret i at sikre relevant uddannelse og træning af personellet i Crisis Establishment strukturen, så de får de rette kompetencer til at varetage deres funktioner.

Din egen funktion i Crisis Establishment strukturen bliver ”Force Protection Advisor for FW”, som du deler med to andre (3 medarbejdere til at dække en funktion). Det er derfor essentielt, at du har et stærkt fundament inden for Force Protection området eller har stor lyst til at sætte dig ind i det. Det vil ligeledes være en fordel med operativ erfaring med området.

Du vil skulle deltage i FW øvelser samt indgå i samarbejde med FW faste personel, Flyvevåbnets øvrige Wings, Flyverhjemmeværnet og Landsdelsregionen om øvelsesvirke. Det er derfor vigtigt, at du er god til at indgå i et tæt samarbejde med andre.

Du vil få en særdeles alsidig og afvekslende tjeneste, hvor du vil arbejde i et spændende og dynamisk miljø sammen med dygtige og engagerede kollegaer.

Det forventes, at du indkommanderes ca. 25 dage årligt, men der er mulighed for meget mere, hvis du ønsker det.
Om dig
Du er major med baggrund i Flyvevåbnet eller Hæren, og du har en stærk interesse for Force Protection. Du kan også komme i betragtning som kaptajn, hvis du har en master- eller kandidatgrad og dermed har forudsætningerne for at kunne blive udnævnt major.

Du arbejder målrettet og selvstændigt med opgaverne inden for dit ansvarsområde, men er samtidigt en holdspiller, der evner at koordinere, rådgive uddelegere og drage nytte af andres viden og kompetencer i dit arbejde.

I forbindelse med opbygningen af Force Protection området i FW RES, vil du skulle arbejde med store dele af organisationen, hvorfor du skal kunne navigere i de forskellige faglige fællesskaber, der er på FW.

Du har et godt overblik, er god til at planlægge, har analytiske evner og er god til at koordinere samt fastholde fokus på mange varierede opgaver på samme tid.
Du er dygtig til at rammesætte, uddelegere og udfordre dit underlagte personel, så dine medarbejdere får optimale rammer for at udføre deres arbejde, mulighed for udvikling og samtidig altid ved, hvad du forventer af dem. Du sikrer altid, at deadlines overholdes, eller at der kommunikeres rettidigt og tydeligt, hvis det ikke er muligt.

Tjenesten som chef ved WRES er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau og mange forskelligartede opgaver, så du skal have gjort op med dig selv, om du kan og vil levere minimum 20-25 dages tjeneste pr. år.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Jacob Leth på telefon 42 66 61 75.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 31. december 2023.

Der ansættes og holdes samtaler løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vojens, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

22.12.2023

Indrykningsdato

28.08.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent