Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Rådighedsstilling - Kaptajn af reserven ved Fighter Wing Skrydstrup


Rådighedsstilling - Kaptajn af reserven ved Fighter Wing Skrydstrup

Forsvaret er parat til at udfordre dig. Er du parat til at tage udfordringen op?

Er du hjemsendt eller i reserven, og kunne du tænke dig relevant tjeneste og videreuddannelse? Så er en rådighedsstilling som reserveofficer ved Fighter Wing reserve i Skrydstrup måske noget for dig.
Om os
Reserven ved Fighter Wing i Skrydstrup består aktuelt af ca. 60 mand, og vi har plads til flere. Vores primære opgave pt. er planlægning og gennemførelse af uddannelse i grundlæggende militære færdigheder (UMK) af det faste personel ved enheden samt planlægning og gennemførelse af øvelsesvirksomhed bl.a. i forbindelse med Øvelse Ravn, hvor Forsvaret af Fighter Wing trænes.
Om stillingen
Som reserveofficer i Flyvevåbnet bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Flyvevåbnets mange myndigheders respektive krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du skal varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som kaptajn af reserven.

I din designeringsfunktion tilknyttes du WRES stab, hvor dine primære opgaver vil være:
- Planlægning/organisering/koordinering i forhold til for Force Protection (FP), herunder bidrage til afdækning af opgaver og uddannelsesbehov i forhold til Force Protection Coordination Center (FPCC) samt bidrage til arbejde med planlægning, koordination og gennemførelse af Fighter Wing Øvelse Ravn, som afholdes hvert tredje år som en stor øvelse med 3-400 øvelsesdeltagere samt Command Post Exercise (CPX), som afholdes 1-2 gange årligt.

Derudover vil der være øvrige opgaver såvel i staben som med at løse andre af WRES arbejdsopgaver såvel i krise og krig samt WRES fredstidsopgaver.

Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Tjenesten ved Fighter Wing reserve er kendetegnet ved et relativt højt aktivitetsniveau og mange forskelligartede opgaver, så du skal have gjort op med dig selv, om du kan og vil levere minimum 15-20 dages tjeneste pr. år.
Om dig
Du en kaptajn. Som person er du nysgerrig, struktureret, målrettet, procesorienteret og trives med mange forandringer og udfordringer, som medfører, at arbejdet nogle gange tager en helt ny retning.

Det er afgørende, at du er typen, der både formår at tænke nyt, men samtidig trives med, at arbejdet oftest vil skulle indrette sig efter fastsatte krav. Derudover er det afgørende, at du er typen, der altid fuldfører arbejdsopgaver samvittighedsfuldt og loyalt, samt at du altid rettidigt informerer, hvis opgaveløsningen ikke er mulig.

Hvilket værn, du tidligere har gjort tjeneste ved, er mindre relevant, men det er en klar fordel, hvis du har erfaringer med enten udviklingsarbejde i forhold til Force Protection. Ved ansættelse i stillingen tilknyttes du Flyvevåbnet.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Jacob Leth på telefon 42 66 61 75.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er 31. december 2023.

Der ansættes og holdes samtaler løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vojens, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.12.2023

Indrykningsdato

28.08.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent