Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Vil du være med til at sætte aftryk i international forsvars- og sikkerhedspolitik


Vil du være med til at sætte aftryk i international forsvars- og sikkerhedspolitik

Europa og Danmark står i en ny sikkerhedspolitisk situation. Det er fokus i Forsvarsministeriets Center for Sikkerhed og Operationer, som er omdrejningspunkt for departementets politiske arbejde med at sikre stabilitet, sikkerhed og tryghed for alle i rigsfællesskabet.

Det stiller store krav til vores organisation, rådgivning og opgaveløsning. Derfor søger vi nye kollegaer.
Om os
Du vil blive en del af Center for Sikkerhed og Operationer, som har til formål at sætte strategisk retning for Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik efter regeringens og forsvarsministerens prioriteter.

Centeret har til formål at sætte strategisk retning for Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik i overensstemmelse med regeringens og forsvarsministerens prioriteter samt internationale ambitioner. Centeret arbejder for at styrke og udvikle internationale samarbejder og partnerskaber, der understøtter Danmarks sikkerhed, og som værner om vores værdier.

Centeret er endvidere ansvarligt for forberedelse og opfølgning på politiske beslutninger om indsættelser af kapaciteter såvel internationalt som nationalt, herunder i Østersøen og Nordatlanten med henblik på at forebygge konflikter og trusler mod Danmark og vores allierede.
Om stillingen
Stillingen er som udgangspunkt en del af Team Sikkerhedspolitik, som har særligt fokus på det forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde i NATO og Norden (NORDEFCO) samt de bredere forsvars- og sikkerhedspolitiske prioriteter for regeringen. Arbejdet omfatter bl.a. ministerbetjening, analytisk arbejde samt møde- og rejseaktivitet.

I centeret arbejder vi både med langsigtede processer såvel som krisehåndtering og aktuelle politiske sager. Derfor er der løbende behov for omprioritering, og det er nødvendigt, at du som medarbejder er omstillingsparat og klar til at hjælpe til også på nye sagsområder.

Det er derfor en forudsætning, at du er indstillet på, at der kan ske omprioriteringer og at du kan blive tildelt nye arbejdsområder.

Dine arbejdsopgaver kan f. eks. være:
- Ansvarlig for dansk interesse varetagelse i internationale samarbejder på Forsvarsministeriets område
- Sikre koordination og prioritering af ministeriets med øvrige sikkerhedsministerier
- Arbejde med koordination, policyformulering til danske prioriterede områder samt identificere muligheder i internationale samarbejder
- Udarbejde analyser af forhold og muligheder inden for forsvarsministeriets område til orientering og beslutningsoplæg til ministeren

Opgaveporteføljen tilrettelægges på baggrund af kompetencer.

For at lykkes med dine opgaver kræver det et tæt samarbejde om regeringens politik med især Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Statsministeriet samt dialog og koordination med myndigheder i Forsvarsministeriets koncern, herunder Forsvaret.

Arbejdet omfatter bl.a. ministerbetjening, analytisk arbejde samt møde- og rejseaktivitet. Der kan være stor uforudsigelighed og forekomme perioder med betydelige arbejdsbelastninger, hvor du skal kunne stå til rådighed uden for normal arbejdstid. Du vil opleve en høj grad af selvstændighed og ansvar inden for dit eget sagsområde.
Om dig
Du ved, hvad der rører sig på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område og kan have både militær og civil baggrund.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med internationalt samarbejde på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område og/eller erfaring fra myndigheder inden for Forsvarsministeriets koncern.

Er du civil har du afsluttet en kandidatgrad inden for et relevant uddannelsesområde. Du har nogle års erhvervserfaring. Det vil være en fordel hvis du har erfaring fra centraladministrationen, og helst inden for de arbejdsområder centret arbejder med.

Har du militær baggrund vil det være en fordel, såfremt du har stabserfaring og indgående kendskab fra Forsvarskommandoens myndighedsområde. Det vil være en fordel, at du har gennemgået eller er ved at gennemgå Videreuddannelsestrin II for militære ledere/Master i Militære Studier eller tilsvarende civil eller militær uddannelse.

For at lykkes i rollen er det afgørende, at du formår at formidle komplekst fagligt indhold på en enkel og letforståelig måde i skrift og tale på engelsk og dansk. Vi forventer, at du tør tage initiativ og at du aktivt bidrager til trygge og kreative rammer i teamet.

Samtidig finder du energi i at skabe gode samarbejder omkring fælles interesser i både ind- og udland. Du tager ansvar for dine opgaver og tænker langsigtet til gavn for Danmarks sikkerhed og danskernes tryghed. Det stiller store krav til din fremsynethed og din evne til at bevare overblikket.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om Løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du har en civil uddannelsesbaggrund, vil du blive ansat som fuldmægtig eller konsulent i henhold til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen. Du vil tillige modtage en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen er til besættelse 1. august 2023.
Dit daglige tjenestested er Holmens Kanal 9 København K

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Peter Emil Engedal på tlf. 40 18 48 38.
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Simone Jægergård på tlf. 7281 9447.

Ansøgningsfristen er 7. juni 2023
Samtaler forventes afholdt løbende.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

07.06.2023

Indrykningsdato

24.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent