Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Kontorhjælper til Arktisk Kommando (Vikariat)


Kontorhjælper til Arktisk Kommando (Vikariat)

Har du lyst til at prøve kræfter med et spændende vikariat i Arktisk Kommando, der har internationalt fokus og god trivsel, opfordres du til at søge vikariatet som konstabel i J1 ved Arktisk Kommando i Nuuk.
Om os
Sektionen, kaldet J1, indgår i operationsstøttesøjlen ved Arktisk Kommando. Sektionen består af 13 medarbejdere, og vores funktion er at støtte Arktisk Kommandos stab indenfor bl.a. drift, IT, forsyning og administration. Arktisk Kommando adskiller sig på mange måder fra tjenestesteder i Danmark. Funktioner der tages for givet på en kaserne, flyvestation og flådestation, findes ikke hos Arktisk Kommando. Derfor har J1 stor kontakt til øvrige virksomheder i Nuuk, der servicerer Arktisk Kommando med alt fra rengøring og snerydning til ejendomsadministration og alarmovervågning.

Arktisk Kommandos opgaver bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år. Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.

Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold, gør vi som arbejdsplads, meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug. Vi har også indgået en fordelagtig aftale vedr. abonnement hos Fitness.gl.
Om stillingen
Som kontorhjælper bliver du en del af sektionen J1, hvis overordnede opgaver er administration, vedligeholdelse/drift af bygninger/materiel/køretøjer og IT-support. Af de 13 medarbejdere i J1, befinder de fire sig i administrationselementet, som du bliver en del af. Din nærmeste leder er lederen for administrationselementet, som er en seniorsergent.

J1 er indgangsvinklen for kommandoens øvrige medarbejdere vedrørende administrationsspørgsmål, hvor dine arbejdsområder bliver inden for personale- og rejse området, samt praktiske opgaver, herunder støtte til besøg ved Arktisk Kommando. Du vil også komme til at forvalte vores indberetning af skattepligtige ydelser til Skattestyrelsen i Nuuk samt afløse som receptionist i perioder.

I J1, er der ingen opgaver, der er for store eller små, og du skal derfor også forudse at varetage praktiske opgaver som f.eks. bordopstilling i mødelokaler, hjælpe til på lageret og andet forfaldet arbejde. Dette gør sig ikke kun gældende for denne stilling, men alle i J1 bidrager med praktisk arbejde, hvis opgaven og tiden kræver det.

Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på ikke blot Arktisk Kommandos operative aktiviteter, men også udviklingen i Arktis. Arktis er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter! Desuden vil du få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere og chefer.

Vikariatet er placeret i Nuuk, men der vil kunne forekomme rejseaktivitet til Danmark i forbindelse med kurser osv.
Om dig
Du er enten uddannet som kontorassistent – eller tilsvarende kontorfaglig uddannelse – med relevant erfaring med administrative forretningsgange fra tidligere stillinger. Det er en fordel, hvis du har administrativ erfaring fra Forsvaret, alternativt andre offentlige myndigheder.

Du har flair for anvendelse af IT, og er rutineret i brugen af Microsoft Office samt Sharepoint. Kendskab til og erfaring med det administrative IT-system DeMars(SAP).
DeMars (SAP) rejseassistent er et krav.

Det forventes, at du kan formulere dig godt på skrift og i tale på dansk, da alle procedurebeskrivelser er på dansk. Taler og skriver du grønlandsk og engelsk, er dette kun en fordel, men ikke et krav.

Som person er du udadvendt og trives i et blandet arbejdsmiljø, hvor der arbejdes på tværs af afdelingerne. Du er vant til at arbejde selvstændigt, og er indstillet på fleksibelt og tæt samarbejde, og i øvrigt ikke går af vejen for udfordringer.

Du er eller skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen er også slået op på civilt niveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

CS
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

HKKF
Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på 6 måneder. Du vil beholde dit nuværende tjenestested under opholdet i Grønland.

Du vil få stillet fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen (FPTBST 564-15).

Dit faste tjenestested vil være i Nuuk.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte administrationsbefalingsmand i J1 seniorsergent Jakob Keiniche Ullergaard, FKO-A-J105@MIL.DK, tlf. +299 36 40 83, eller korporal Kim Schirmer, FKO-A-J107@MIL.DK +299 364085.

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte HR-partner Kaare Bak ved
Forsvarsministeriets Personelstyrelse på tlf. +299 36 40 92 eller mail FPS-KAA@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 6. juni 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juli eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

06.06.2023

Indrykningsdato

24.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent