Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Supply Chain Specialister til implementering af S&OP i Forsvaret


Supply Chain Specialister til implementering af S&OP i Forsvaret

Vil du have en afgørende betydning for danske soldaters succes i ind- og udland? Kan du omsætte data og analyser til forretningskritisk viden? Og vil du være med til implementere S&OP-processen i en af Danmarks største og mest unikke Supply Chains?
Som procesejer i Supply Chain Divisionens (SCD) Afstemningsafdeling gør du en afgørende forskel for soldatens sikkerhed og succes i det danske Forsvar. Dit arbejde giver beslutningstagerne de bedste forudsætninger for at træffe databaserede beslutninger for kommende indkøb og dermed tilvejebringelse af det nødvendige materiel for soldaten.
Om os
Vi er 950 medarbejdere i SCD, fordelt på ca. 45 adresser i hele landet. Vi forsyner Danmarks soldater med alt fra snørebånd til køretøjer, hvad enten de er i Danmark eller i udlandet.

Afstemningsafdelingen har det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’.

Vi formidler organisationens behov til de rette beslutningstagere på alle niveauer. Og vi sikrer den rigtige sammenhæng mellem forbrug, indkøb og lagerbeholdninger. Blandt andet ved at udarbejde behovs- og forbrugsanalyser, samt præsentere resultater for interessenter i processen. Vi arbejder med optimeringer på tværs af forsyningskæden.

Vi er fysisk placeret i Ballerup og består pt. af 13 civile og militære kolleger.
Om stillingen
Forsvaret råder over en række militære kapaciteter (land, luft og maritimt), og du er ansvarlig for at gennemføre S&OP processen for et eller flere af Forsvarets kapacitetscentre i tæt dialog med relevante interessenter; kapacitetscentermanagere, tekniske sagsbehandlere, indkøbere, lageransvarlige og ikke mindst brugerne af materiellet.
Dine opgaver er at:

Implementere og senere at facilitere S&OP processen.
• Analysere lagerbeholdninger, varebevægelser, indkøb, status på leveringspræcision, restordrer
og andre relevante KPI'er.
• Skabe rammen for forecast-møder og inkorporere interessentviden og -erfaring i forecastet.
• Sammenligne forecast med aktuelle lagerbeholdninger og på baggrund heraf at fremlægge
indkøbsbehov.
• Gennemføre løbende beholdningsdimensionering med henblik på at sikre optimale
MRP-parametre ifm. indkøb.
• Sparre med kapacitetsområdet med hensyn til budget.
• Afdække særlige supply chain-relaterede problemstillinger i forsyningskæden, belyse deres
konsekvenser og komme med bud på en løsning.
• Udøve business change management og relationship management, da S&OP processen er ny
for flere interessenter

Du bygger videre på gode, tillidsfulde relationer og faciliterer møder og workshops med en bred deltagerkreds.
Om dig
Du har enten en akademisk uddannelse som f.eks. cand.merc. (SCM/AEF), økonom, HD (L/SCM) eller Ingeniør. Du kan også have en helt anden baggrund for eksempel militær.
Vi forestiller os, at du har erfaring med:

• Supply Chain Management eller S&OP implementering, og gerne konkret erfaring med
implementering og drift af en S&OP-proces.
• demand planning, supply planning og beslutningstagen på taktisk niveau.
• deltagelse i projektarbejde, officer i Forsvaret, eller projektleder.

Du formidler komplekst stof på en enkel og forståelig måde med gode kommunikative evner i både skrift og tale, på dansk og engelsk. Er du struktureret og analytisk.
Du fastholder kollegaer omkring leverancer og tidsfrister, og du bevarer overblikket og fagligheden i tilspidsede situationer.
Ansættelsesvilkår
Som Civil ansættes du efter gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som militær ansættes du efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten som officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. For alle ansatte kræves, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Rune Ballenstedt på tlf. 40302768 eller på E-mail; FMI-SC-CHADR@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Karin Dupont, 3266 5188.

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis senest 5. juni 2023.
Vi forventer at holde løbende samtaler og senest i ugen efter fristen.

Stillingerne er til besættelse snarest.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Vi ser frem til at høre fra dig!
FORSVARSMINISTERIET, MATEIREL- OG INDKØBSSTYRELSEN (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
Se evt. mere på vores hjemmeside FMI.dk, herunder "Vinder af Supply Chain prisen 2019".
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.06.2023

Indrykningsdato

22.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent