Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Vagtleder til Hærens Officersskole


Vagtleder til Hærens Officersskole

Kunne du tænke dig at blive vagtleder med højt til loftet? Vi søger en overkonstabel eller en korporal som vagt på Frederiksberg Slot.
Om os
Hærens Officersskole og Frederiksberg Garnison løser en række opgaver. Først og fremmest som ramme for Hærens Officersskole, Hærens Føringskursus og Koncernfælles Kursusadministration. Dernæst som kursus og konferencelokaler for hele Forsvaret samt som repræsentationslokaler for Forsvarets ledelse.

Når vi er flest, er vi ca. 100 fastansatte fordelt på stab, institutter, centre m.v. og +200 kursister og kadetter.

Din stilling indgår i Hærens Officersskoles organisation, hvor vi er 24 ansatte fra overkonstabel til oberst.

Dagligdagen på slottet er præget af en professionel og afslappet omgangstone, og vi opererer med en stor grad af frihed under ansvar.
Om stillingen
Du skal som vagtleder forestå sikkerheden på og om Frederiksberg Slot.
Din funktion dækker over alle de opgaver, der skal løses af vagten på Frederiksberg Slot. Det drejer sig om såvel fysisk som mere teoretisk betonet arbejde, herunder betjening af diverse telefon- og alarmsystemer samt anvendelse af PC.

Stillingen er præget af selvstændig opgaveløsning samt eventuel ledelse af andet personel, når vagten forstærkes. Du skal igennem personlig indsats, viden og færdighed over for din foresatte, være ansvarlig for slottets sikkerhed og beredskab.

Ud over de sikkerhedsmæssige opgaver, indeholder funktionen også en del servicevirke overfor ansatte, besøgende og andre brugere af slottets faciliteter. Ligeledes kan der forekomme ad hoc opgaver, fx kørsel, klargøring, lettere administrative opgaver m.v. for skolens stab.

Tjenesten udføres som almindelig tjeneste, der i en turnus falder om dagen, natten og i weekender samt helligdage. Der optjenes ikke vagttillæg.

Vagtlederen forestår udførelsen af vagttjenesten på Frederiksberg Slot i.h.t. befalede sikkerhedsberedskabsforanstaltninger, Vagtinstruksen samt enkeltordrer fra Chefen for Garnisonsstøtteelementet.

Hovedopgaverne er:
• Gennemførelse af militær opholds- og adgangskontrol for personer og køretøjer.
• Gennemførelse af patruljering og parkeringskontrol.
• Hurtig indgriben på alarmer og situationer med ulovligt indtrængende på slottets område samt information og vejvisning af ankommende brandvæsen og politi.
• Vejvisning og servicering af skolens, slottets og Slotskirkens gæster.
• Gennemførelse af tilsyn med arrangementer, der gennemføres uden for normal arbejdstid.
• Betjening af diverse telefonomstillings- og alarmsystemer samt anvendelse af softwareprogrammer på PC.
• Ad hoc kontrol af AV-udstyr og andre militære opgaver med relation til garnisonens opgaver.

Vagtlederen er bevæbnet under udførelsen af sin tjeneste.
Om dig
Du skal kunne lide at tale med og håndtere mennesker og være serviceorienteret. Du skal være åben over for en omskiftelig hverdag, der ofte kalder på din selvstændighed.

Du er vort ansigt udadtil, hvorfor du skal være indforstået med, at vi i garnisonen altid er korrekt uniformeret.

Du er som minimum overkonstabel og har kørekort til kategori B. Du har evner og vilje til at kunne tage hurtige beslutninger, da din funktion handler om menneskers og slottets sikkerhed. Du kan handle korrekt, hurtigt og beslutsomt, når alarmen eller situationen kræver det. Og så skal du være i god fysisk form svarende til som minimum basiskravtesten. Du bør ikke lide af kroniske knæskader eller lignende, da slottet har mange trapper og patruljeområdet er stort.

Det er ønskeligt, at du er omskolet til den ny pistol, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel/overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være på Frederiksberg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Thomas Munch på mail FAK-HO-GSE01@MIL.DK eller på telefon 728 17770.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. juni 2023 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. juli 2023.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.

FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.

FAK gennemfører forskning og udvikling inden for de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederiksberg, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Indrykningsdato

17.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent