Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Vagtholdsleder ved Maritimt Overvågnings Center i Frederikshavn


Vagtholdsleder ved Maritimt Overvågnings Center i Frederikshavn

Har du lyst til at arbejde som vagtholdsleder i et maritimt og militært team på land (operationsrum), hvor du døgnet rundt er med til at skabe overblik over den maritime situation i farvandene omkring Danmark?

Det har du mulighed for nu!
Om os
Maritimt Overvågningscenter (MOC) er geografisk placeret lige syd for Frederikshavn og vores primære opgave er, at producere et maritimt overblik over skibe, der sejler i de danske farvande. Dette billede danner grundlag for, at Forsvaret, Politi, Told og Skat, Beredskabet m.fl. kan udøve myndighed til søs.
Maritimt Overvågningscenter er en del af Søværnets Overvågningsenhed under 3. Eskadre.
Om stillingen
Stillingen er en militær stilling/seniorsergent.

Som vagtholdsleder vil du forestå ledelsen af vagtholdet i operationsrummet, og vil være ansvarlig for at opbygge og vedligeholde et Recognised Surface Picture (RSP) i MOC ansvarsområde.

Du varetager overvågning og optimering af MOC sensorer, kommunikationsopsætning, registrering af skibe, dataindsamling, overholdelse af regler og procedurer samt kommunikation med eksterne ressourcer som helikoptere og skibe, civile såvel som militære.

Du fungerer desuden som samtaleleder for vagtholdets medarbejdere sammen med de øvrige vagtholdsledere, herunder iværksættelse og opfølgning på aftalte udviklingstiltag.

Dine vagter foregår i overvågningscentrets operationsrum i et foranderligt og aktivt miljø, hvor du vil indgå i et team på 6 personer – 1 vagtholdsleder og 5 operatører. Det er en tjeneste, som varetages på døgnbasis, hvorfor du vil skulle arbejde på vagter á 12,5 times varighed på hold med skiftende arbejdstider, herunder om natten, i weekends og på helligdage.

Personellet i Operationsrummet er en blanding af meget dedikerede primært militære og civile, der har varierende erfaring med billedopbygning og farvandsovervågning. Det tilstræbes, at vagtholdene er sammensat således, at der altid er erfaring tilstede, og at alle kan støtte hinanden på tværs af funktionerne.

Vi lægger vægt på, at du sideløbende med stillingen (og i det omfang tjenesten tillader det) får mulighed for at dygtiggøre dig, så du på den måde kan styrke dine kompetencer i forhold til jobbet, dig selv og din karriere.

Vi tilbyder
Vi har en anerkendende tilgang til hinanden, og de opgaver vi skal løse. Vi tror på ”frihed under ansvar”,
og bestræber os på, at føre en åben og ærlig dialog på tværs af alle personel- og faggrupper. Samtidig vægter vi også initiativ og ansvarsfølelse i forhold til opgaveløsningen og selve arbejdspladsen højt.
Vi kan tilbyde en arbejdsplads, som ser den menneskelige forskellighed som en styrke, og et job hvor du langt hen ad vej har mulighed for selv at have medindflydelse på din vagtplanlægning.
Om dig
Vi forventer af dig, at du er i stand til at foretage klare prioriteringer og at du kan anvende de tildelte ressourcer med omtanke og blik for helheden og for selve opgaveløsningen.

Jobbet giver mange berøringsflader, og derfor forventer vi, at du har en positiv indgangsvinkel, og kan føre en konstruktiv dialog på tværs af fag- og personelgrupper. Du har en moderne anerkendende og troværdig ledelsesstil, er nærværende i din lederfunktion, og formår at motivere og inspirere dine medarbejdere. Samtidig lægger vi vægt på gode samarbejdsevner, og evnen til at formidle og kommunikere på en hensigtsmæssig måde.

Det er et krav, at du enten har gennemgået Videreuddannelse Trin II for mellemledere i Søværnet eller Militær Akademiske Uddannelse (MAU) – eller er indstillet på, at lave en uddannelsesaftale med henblik på at gennemgå MAU. Endelig skal du have bestået funktionsuddannelsen indenfor fagområdet kampinformation. Du skal være, eller kunne, sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT. Endvidere skal du have en godkendt og registreret træningstilstandsprøve.

Det er ønskeligt, at du er uddannet FOKUS samtaleleder, har efteruddannelser som MCCIS/CSS operatør, MDA-operatør, kryptooperatør og indenfor kommunikationssikkerhed, men det er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Næstkommanderende orlogskaptajn Rikke Stenbæk på mail 3E-SOEMOC10@mil.dk eller på telefon 72 85 07 03.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 4. juni 2023. Stillingen er til besættelse 1. august 2023.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, og omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

17.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent