Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rekrutteringsofficer til Hærens Officersskole


Rekrutteringsofficer til Hærens Officersskole

Vil du være med til at rekruttere fremtidens kadetter til Hærens Officersskole?
HÆRENS OFFICERSSKOLE søger en energisk kaptajn eller major M322 til rekruttering af kadetter til officersuddannelserne samt andet stabsarbejde. Stillingen er velegnet til samtidig læsning af MMS.
Om os
På Hærens Officersskole uddanner vi officerer med positive forventninger til deres tjeneste i Hæren og i Forsvaret – og som kan uddanne, motivere samt føre soldater og enheder i kamp.
Vi har ansvaret for udviklingen, kvaliteten og tilrettelæggelsen af officersuddannelserne og løser opgaven i samvirke med Hærkommandoen og Forsvarsakademiets stab og institutter. Som et særligt ansvar er det vores opgave at varetage og tilsikre kadetternes personlige udvikling og dannelse.

Vi er en væsentligt bidragyder til den samlede rekruttering af officerer til Hæren og støtter dermed ambitionen om at tiltrække de bedst kvalificerede militære og civile ansøgere.
Vi tillægger det vægt, at vi i skolens stab, indgår aktivt i skolens sociale liv og kammeratlige samvær.
Om stillingen
Som rekrutteringsansvarlig bliver du en del af et team, der løser en bredere vifte af opgaver. Rekrutteringsopgaven er i centrum og dækker ca. 60-70 procent af arbejdstiden.
Rekrutteringsopgaven er mangfoldig og dækker blandt andet:

1. Udvikling af rekrutteringsområdet, herunder gennemførelse af rekrutteringsarrangementer.
2. Samarbejde med Forsvarsakademiets stab, Hærens myndigheder og Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
3. Være ansvarlig for gennemførelse af samtaler med ansøgere til Hærens officersuddannelser.
4. Virke som kontaktperson og studievejleder for ansøgere til officersuddannelsen. Særligt for sidstnævnte opgave gælder, at vi opretholder en meget tæt og personlig kontakt til ansøgerne, hvorfor det skal falde dig naturligt at ringe og tale med mennesker frem for at sende dem mails.

Stillingens resterende opgaver dækker:
1. Koordination, udvikling og tilrettelæggelse af Hærens Officersskoles internationale samarbejde, herunder kadetudvekslinger, idrætskonkurrencer, kadetstævner m.v.
2. Almindelig sagsbehandling

Det er ikke nødvendigt på forhånd at vide en masse om den nye officersuddannelse, optagelseskrav, studieordninger m.v.

Din nærmeste chef er Næstkommanderende for Hærens Officersskole.
Om dig

Du skal have lyst til og flair for kommunikation og interaktion med andre mennesker – og dit syn på opgaverne som officer skal være lyst og optimistisk. Du skal have en klar interesse for, hvem fremtidens officerer i Hæren skal være, herunder at tidens dagsordener omkring arbejdsliv, familieliv, trivsel og relationer m.v. er kommet for at blive.

Du skal være god til at etablere personlige og faglige netværk til gavn for dine mange samvirkeopgaver.

Du skal have den fornødne disciplin til at sætte dig grundigt ind i de stillede opgavers formål og natur, sådan at vores rekrutteringsindsats, budgettering og kommunikation opretholder sin høje kvalitet.

Du skal kunne arbejde selvstændigt med både større og mindre opgaver, og du skal trives i et travlt omskifteligt miljø, hvor der lægges vægt på humor, god omgangstone og en respekt for den enkelte medarbejder. Du er nytænkende og har gode samarbejdsevner.

Du skal fremstå som et forbillede militært og som officer overfor både kadetter og ansøgere.

Følgende er ikke krav, men det er ønskeligt,
- at du kommer direkte fra Hæren, som vi ønsker at have en så tæt som mulig relation til.
- at du har erfaring med stabsarbejde og personeltjeneste, men hvis ikke så lærer du af os og af opgaven.

Vi er åbne over for alle kaptajner og majorer M322. Er du på vej opad giver stillingen gode muligheder for at gennemføre Master i Militære Studier. Er du på vej fremad, fx med ambition om M322, er der lige så gode muligheder for at sidde i stillingen i en længere periode.

Vi er mange mænd på officersskolen, så vi opfordrer altid kvinder til også at søge vores ledige stillinger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Frederiksberg

Stillingen er ledig pr. 1. juli/august 2023.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte Hærens Officersskoles næstkommanderende, major Martin Pham Carlslund, på fak-ho-nk@mil.dk (+45 72817681).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfristen er d. 4. juni 2023 og vi forventer at gennemføre samtaler efter denne dato.

Forsvarsministeriet Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederiksberg, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

17.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent