Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Assisterende værkstedsleder til Garnisonsværksted Bornholm


Assisterende værkstedsleder til Garnisonsværksted Bornholm

Har du lyst til at blive del af et professionelt og engageret team?
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Garnisonsværksted Bornholm søger en skarp assisterende værkstedsleder med gode ledelsesevner.
Om os
Garnisonsværksted Bornholm består af 14 rutinerede medarbejdere, som varetager vedligeholdelse, reparationer, analysereparationer og mindre opgraderinger af forsvarets køretøjer. Hovedtyperne er PIRANHA, EAGLE, MAN SX/HX m.m. samt våben og elektronik, m.m. som indgår i Opklaringsbataljonens daglige beholdning. Derudover støtter vi øens Skydeterræn, Søværnet og Hjemmeværnet med mindre opgaver.

Garnisonsværksted Bornholm er en del af Vedligeholdelsesområde Øst. Vedligeholdelsesområde Øst er en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder på Sjælland og i Sønderjylland og består samlet set af 250 medarbejdere.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø.

Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.
Om stillingen
Som assisterende værkstedsleder vil dine primære opgaver være:

- Planlægning og daglig drift af værkstedet.
- Ledelse og sparring med værkstedets teknikere.
- Værkstedets kontakt ud og ind af huset.
- Bidrage til opretholdelsen af den certificering inden for kvalitetsledelse og arbejdsmiljø i henhold til ISO 9001 og 45001, som værkstedet skal indgå i fra 2023

I samarbejde med værkstedets øvrige ledelse vil du dagligt være med til at give sparring til medarbejdere og sikre udvikling heraf, således at værkstedet hele tiden står stærkest muligt.

Du vil fungere som samtaleleder for en stor del af værkstedets medarbejdere. Derudover vil du også skulle håndtere opgaver inden for medarbejderudvikling og HR.
Om dig
Du er oversergent. Alternativt er du sergent og vurderet egnet som oversergent.

– Du har svendebrev inden for et af metalfagene (Mekaniker, smed, maskinarbejder eller tilsvarende).
– Du har erfaring med værkstedsplanlægning - gerne i DeMars.
– Du har kørekort til min. KAT B.

Derudover vil det være en fordel, hvis du har erfaring fra lignende job samt kendskab til forsvarets materiel.

Som person er du god til at motivere andre. Med din anerkendende tilgang kan du skabe forståelse, vilje og accept for opgaven hos medarbejderne.

Du er handlekraftig og har personlig autoritet til at træffe nødvendige og effektive beslutninger.

Derudover skal du være god til at disponere tid og ressourcer i forbindelse med din planlægning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Bornholm.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte værkstedsleder, seniorsergent Anders Møller på telefon 41729224.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 8. juni 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Ansættelse er pr. 1. august 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

08.06.2023

Indrykningsdato

17.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent