Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kampinformationsassistent Luft (KIA-L) til FREGATTEN ABSALON (genopslag)


Kampinformationsassistent Luft (KIA-L) til FREGATTEN ABSALON (genopslag)

Fregatten ABSALON søger en KI-Sergent til Operationsdivisionen.

Vi mangler en medarbejder, som sammen med LEKI og KI-sektionens øvrige sergenter kan medvirke til at sikre en høj grad af professionalisme, faglighed og et godt arbejdsmiljø.

Har du erfaring fra operationsrum (O-rum) i Søværnets enheder og fagligt engagement inden for KI-faget? Ønsker du at træde ind i rollen som mellemleder og vagtholdsleder i operationsdivisionen?

Om os
Fregatten ABSALON er sammen med sit søsterskib blandt Danmarks mest teknologiske og avancerede arbejdspladser. Fregatterne kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt.

Fregatten ABSALON har et varieret sejladsmønster. Besætningen har været i Guineabugten på antipirateri operation, været en del af NATO indsættelser, samt bidraget til øget patruljering i danske farvande og østersøregionen. ABSALON har desuden bidraget ved gasudslippene på gasledningerne Nord Stream 1 og 2.

2023 byder på et år, hvor enheden skal efterses og opdateres med henblik på at blive klar til DANSARC (Danish Safety and Readiness Check) i 2024. Det betyder at der ikke er mange dage til søs i 2023. Det giver til gengæld en unik mulighed for træning, uddannelse og personlig udvikling.

Operation divisionens mål er til stadighed at fremstå sammentømret og veltrænet, for dermed at sikre, at fregatten troværdigt kan indsættes i internationale operationer.

Enheden lægger stor vægt på en dagligdag med et godt arbejdsmiljø, en god omgangstone og hensyntagen til den enkeltes privatliv.
Om stillingen
Du vil indgå i Air Defence-sektionen(AD-sektionen) under lederen af KI-sektionen (LEKI). Dit hovedfokus vil være Anti Air Warfare (AAW) og Electronic Warfare (EW). Du skal derfor have interesse og evner inden for disse fagområder.

AD-sektionen er en af undersektionerne i kampinformationssektionen (KI-SEK), hvor den anden sektion er Sea Combat (SC). KI-SEK er en stor sektion med 16 konstabler og fem sergenter. Heraf udgør AD-sektionen syv konstabler og en sergent. Operationsdivisionen, som omfatter KI- og kommunikationssektionen (KU-SEK) ledes overordnet af Operationsofficeren (OPO).

I forbindelse med den daglige tjeneste i basehavn forestår du i samarbejde LEKI og de øvrige befalingsmænd i KI-SEK planlægning af gasternes uddannelse og tjeneste, samt den fortsatte udvikling af enhedens operationsrum. Desuden indgår du i tørnen som vagtassistent (VA) i havn.

Til søs tørner du i forbindelse med øvelser og operationer som vagtholdsleder med den anden sergent i AD, samt med sergenterne i SC, når situationen tillader dette. Du har i forbindelse med vagten ansvar for enhedens samlede luftbillede.

I havn såvel som til søs skal KIA-L sørge for den faglige udvikling af AAW-teamet i samarbejde med LEKI og TAO-L.

Stillingen er en sergentstilling, men kan eventuelt besættes med en overkonstabel på uddannelsesaftale, der er vurderet egnet til grundlæggende sergentuddannelse (GSU).

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et alsidigt job med faglige udfordringer og mulighed for udvikling både inden for kampinformationsfaget og personaleledelse. Vi lægger vægt på fortsat udvikling for den enkelte med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i enhedens behov, din baggrund og dine fremtidige ønsker.

Vi vil efter bedste evne forsøge at imødekomme dine ønsker til balance mellem tjeneste og privatliv. Tjeneste i basehavn i Frederikshavn tilrettelægges, så der er mulighed for at afvikle nogle af de optjente friheder. Der planlægges jævnligt på at gennemføre den daglige tjeneste over tre til fire dage i Frederikshavn, så der er mulighed for afspadsering og forlænget weekend.
Om dig
Du skal først og fremmest brænde for kampinformation, faglighed og ledelse. Som befalingsmand på ABSALON er du en aktiv og vigtig del af at skabe og vedligeholde den operative kultur, som skibet står for.

Vi forventer derfor at du er villig til at dygtiggøre dig løbende. At du kan lede folk i øjenhøjde, og at du er i stand til lede og drive et warfare-team med en høj grad af selvstændighed. AAW er en krævende warfare, og det er dit ansvar, at AAW gasterne har et højt fagligt niveau.

Initiativ, faglighed, udvikling af andre og kommunikation skal for dig være bærende FOKUS-kompetencer.

Du skal være en person med en positiv holdning til dine omgivelser, der medvirker til et godt arbejdsmiljø, og har blik for din rolle i at sikre fastholdelse af personellet. Du skal være fleksibel, da planlægning – af stort såvel som småt – vil komme til at ændre sig.

Kvalifikationer

Krav:
• Grundlæggende Sergentuddannelse (GSU)
• Du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT
• Du har en KI-faglig grunduddannelse
• Basal erfaring med AAW
• Gode engelskkundskaber

Ønskeligt:
• Sejladserfaring fra en af de fem fregatter
• Har gennemført Fagkursus Kampinformation (TAC 012)
• Har gennemført diverse kurser relevant for AD, f.eks. TAC 039 ESM operatør, TAC 111 Link 11, TAC 216 Grundlæggende Link 16, TAC 217 CSI, TAC 218 JREAP, CEROS batterileder m.fl.
• Bred erfaring inden for AAW
• Status som AC

Helbredskrav:
• Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
• Godkendt og tastet for Forsvarets Fysiske Basiskrav (FFB)
• Grundvaccination
• Egnet til internationale operationer (INTOPS)

Er du en meget erfaren og dygtig marineoverkonstabel, kan det komme på tale med en uddannelseskontrakt med henblik på gennemførelse af TAC 012 og efterfølgende Grundlæggende Sergentuddannelse.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenested vil være Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kampinformationsbefalingsmand SG Mathias Vistisen på mail: 2e-absl-kib@mil.dk eller på telefon 27 63 56 79, eller operationsofficer KL Asger Melbye Volmar på mail: 2e-absl-opo@mil.dk eller telefon 21 20 45 55.

Alternativt kan CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, kontaktes på telefon 72 85 75 22.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 77 eller
mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. juni 2023. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler afholdes i uge 23.

Tiltrædelse 1. August 2023 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. ESKADRE (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.

2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.

2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

17.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent