Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Et studenterjob med mening – Vi søger en studentermedhjælper til analyseenheden i Beredskabsstyrelsen


Et studenterjob med mening – Vi søger en studentermedhjælper til analyseenheden i Beredskabsstyrelsen

Som studentermedhjælper hos os, indgår du som junioranalytiker og deltager i hele værdikæden af analysearbejdet. Vi arbejder med analyser og undersøgelser af fremtidens beredskab, særligt i forhold til at gøre den grønne omstilling så sikker som mulig.

Hvis du synes at det lyder spændende, så har du chancen for at blive vores nye kollega!
Om os
Beredskabsstyrelsens Center for Viden og Analyse har til opgave at understøtte og skabe et forbedret vidensgrundlag for den praktiske og strategiske udvikling af redningsberedskabet i de kommende år. Vi har to teams; et for data og et for analyse.

I teamet for analyse indsamler vi data, håndterer og analyserer data og formidler dette til interessenter i hele redningsberedskabet, både skriftligt og via seminarier mv. I efteråret 2023 lægger vi vægt på at styrke vores arbejde med at gøre den grønne omstilling mere sikker, hvorfor vi bl.a. afholder et større seminar.

En af dine opgaver bliver bl.a. at deltage i dette arbejde – sammen med mange andre spændende opgaver!

Du kommer til at arbejde med engagerede kollegaer, i et miljø med fokus på metode- og vidensudvikling. Vi er pt. 10 medarbejdere og 1 nuværende student, der snart afslutter sin uddannelse.
Om stillingen
Du kommer til at deltage i alle former for opgaver på kontoret. Du vil f.eks. skulle udarbejde udkast til skriftlige produkter, koordinere større aktiviteter, deltage i møder mv. Generelt vil du have arbejdsopgaver, som ligner dem vores fastansatte medarbejdere har til hverdag, samt du vil få mulighed for at påvirke dine arbejdsopgaver i dialog med din nærmeste leder.

Vores nuværende student, Frederik udtaler:
”For mig har det været et plus, at jeg ikke blev brugt som en ’traditionel’ student, men faktisk fik opgaver, hvor mine kompetencer blev brugt og udviklet. Det handler ikke om at kopierer eller skrive referater, men om at deltage i analysearbejdet på lige fod med de andre analytikere”.
Om dig
Vi søger en studentermedhjælper fra 1. august 2023, med en ugentlig arbejdstid på 10-20 timer.

Vi forventer, at du er i gang med en videregående uddannelse og at du er god til at skrive og har erfaring med projektledelse. Det betyder, at du selv kan drive processer og overholde de aftalte deadlines. Resten lærer vi dig 

Du kan forvente at blive fagligt udfordret, få ansvar og blive udviklet og støttet af din chef og kolleger. Du vil bl.a. have et fast mentor, så vi sikrer, at vi sammen er på rette spor i udviklingsprocessen.

Du vil få store frihedsgrader i stillingen, og i forhold til opgaveløsningen er det vigtigt, at du er selvstændig, tager initiativ og kan styre opgaver selv.

Vigtigst af alt er din indstilling. Vi forventer, at du møder op med åbent sind og har lyst til at lære, hvordan det er at arbejde i den offentlige sektor, hvor arbejdsopgaverne hurtigt skifter karakter, og hvor resultatet af arbejdet har stor betydning for borgerne.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter som studentermedhjælper, efter gældende overenskomst for kontorfunktionærer i staten HK/STAT. Aflønningen sker med en timeløn på mellem 132,24 – 138,73 kr./time. Det er muligt at få et kvalifikationstillæg på 3,25 kr./time afhængig af din studieanciennitet og eventuel tidligere relevant beskæftigelse.

Din ansættelse som studentermedhjælp er betinget af, at du er aktivt studerende og indskrevet ved en højere læreranstalt. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Den ugentlige arbejdstid er 10-20 timer om ugen efter nærmere aftale. Arbejdstiden aftaler vi sammen – også når det gælder behov for eks. mindre arbejde i forbindelse med eksamensperioder.

Dit arbejdssted bliver Beredskabsstyrelsen med adresse på Datavej 16, 3460, Birkerød. Der vil være mulighed for, at udføre en del af arbejdet fra distancen efter nærmere aftale.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte analysechef Frederik Prytz-Grønfeldt på telefon 2465 5936 eller brs-fpg@brs.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Betina Koch-Søfeldt på tlf. 7281 9128.

Ansøgningsfristen er 25. juni 2023.
Samtaler vil blive afholdt løbende, så send gerne din ansøgning allerede i dag.

Vi vil bede dig sende dit CV, motiveret ansøgning, indskrivningsbevis og karakterudskrift via nedenstående link.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkring samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er den sektoransvarlige statslige myndighed for redningsberedskabet og en central del af katastrofeberedskabet. Styrelsen er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Vi styrker samfundets borgere, myndigheder og virksomheders beredskabsevne, så ulykker og katastro-fer bedre forebygges og afhjælpes, dels gennem styrelsens tilsynsvirksomhed, rådgivning, uddannelse og vidensbaseret analyse, dels ved at rykke ud med mandskab, materiel og ek-spertise ved større ulykker og katastrofer i Danmark og udlandet. Læs mere om Beredskabs-styrelsen på : www.brs.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U100 Studerende

Ansøgningsfrist

25.06.2023

Indrykningsdato

16.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent