Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Særlig rådgiver for chefen for Driftsafdelingen - Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Særlig rådgiver for chefen for Driftsafdelingen - Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Har du stærke analytiske evner, god strategisk forståelse, gode evner til at dykke ned i særlige indsatsområder for at finde den gode løsning på drifts- og materielstyring inden for Forsvarsministeriets område?
Da har vi en ny stilling som skal besættes pr.01 september, så tøv ikke med at søge!
Om os
Driftsafdelingen er organiseret i fem sektioner og er ansvarlige for driftsstøtte, Backoffice og styring af Etablissementsdrift området. De enkelte sektioner beskæftiger sig med en lang række opgaver.
Det omfatter bl.a. Controlling og materielforvaltning, Teknisk- og Bygningsdrift, Etablissementsdrift og Rengøringsdrift samt Backoffice funktion for den udførende etablissementsstruktur.

Vi lægger vægt på faglig sparing, høj faglighed, købmandskab og professionelle løsninger. Ligesom der er plads til en stor grad af frihed i opgaveløsningen.

Driftsafdelingen, indgår som én af fire afdelinger i Servicedivisionen, der varetager hele etablissementsdriftsområdet. Vi lægger stor vægt på et uformelt arbejdsmiljø, en god stemning og teamwork, hvor der også er mulighed for fleksibilitet for den enkelte.
Om stillingen
I stillingen som særlig rådgiver vil du være en integreret del af driften, idet dine opgaver vil være af projektmæssig karakter. Du vil blive tildelt særlige arbejdsområder, hvor du skal bidrage med din faglighed, sådan vi kan finde de gode løsninger som fremover skal udvikle vores koncept for bl.a. forsyningsforvaltning og materieldrift samt arbejde med procesudvikling på tværs af hele etablissementsdriftsområdet.

Du skal desuden bidrage til at skabe overblik over data herunder SAP håndtering relateret til det samlede ansvarsområde. Derudover vil du skulle varetage forskellige former for sagsbehandling relateret til den samlede opgaveportefølje.
Der vil forekomme rejseaktivitet i forbindelse med mødeaktivitet primært af én dags varighed, hvilket du skal være indstillet på.
Om dig
Du er major eller i den afsluttende del af et MMS-forløb eller tilsvarende. Indtil forventelig udnævnelse vil du således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen ved funktion i højere stilling.

Du har en solid, faglig baggrund og erfaring fra en alsidig tjeneste i Forsvaret Du er karakteriseret ved at have gå-på-mod og at du tager ejerskab for at følge opgaveløsningen helt til dørs. Præcision og helhedssyn i forhold til at inkludere mange interessenter i opgaveløsningen er helt centralt i din opgaveløsning.

Det er en fordel, at du har et bredt kendskab til Forsvarets organisation og opgaveløsning.
Vi sætter pris på, at du er i stand til både at arbejde selvstændigt, og kunne indgå i et effektivt samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere. Det er en fordel hvis du har erfaring med stabstjeneste på styringsniveau I.

Du har flair for etablissementsdrift og har kendskab til lovgivningen og regelsæt inden for de relevante fagområder. Derudover er du analytisk og kan arbejde struktureret og målrettet med opgaverne i et tværgående samarbejde.

Du har stærke kommunikative og diplomatiske evner og du kan formulerer dig kort og præcist både skriftligt og mundtligt. Det falder dig naturligt at vise mod og gå foran i løsningen af opgaver og du kommer med konstruktive forslag til løsning af problemstillinger. Derudover forventer vi, at du bidrager til det gode samarbejde og kender til vigtigheden af at løfte i flok og det er vigtigt, at du kan indgå i en åben dialog med både kollegaer og samarbejdspartnere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested i Hjørring.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du rette henvendelse til Chef for Driftsafdelingen, Jan Quist Jakobsen på telefon 72 81 34 32 eller mobil 41 71 06 00.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 4. juni 2023, hvorefter ansættelsessamtaler forventes afholdt.

Stillingen er til besættelse den 1. september 2023.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendigefor deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et ”full service” koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

16.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent