Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Næstkommanderende ved Flyvevåbnets Sergentskole


Næstkommanderende ved Flyvevåbnets Sergentskole

Har du evnerne, lysten og viljen til at arbejde med ledelse og uddannelsesudvikling samt uddannelse - og trives du i en travl og dynamisk hverdag, hvor der stilles høje krav til selvstændighed og kvalitet i opgaveløsningen - så skal du søge stillingen som næstkommanderende ved Flyvevåbnets Sergentskole på Flyvestation Karup.
Om os
Flyvevåbnets Sergentskole er organisatorisk underlagt Forsvarsakademiet og Flyvevåbnets Officersskole på Svanemøllen, men er geografisk placeret på Flyvestation Karup.
Vi har ansvaret for gennemførelse af Flyvevåbnets grundlæggende sergentuddannelse, den militære akademiuddannelse, løjtnantskurser samt dele af den grundlæggende officersuddannelse.
Vi er en dynamisk skole, der hele tiden revurderer uddannelsen i forhold til Flyvevåbnets behov.
Vi vil bidrage til den operative effekt i Flyvevåbnet ved at udbyde Danmarks bedste og mest attraktive mellemlederuddannelser.

Videre stræber vi efter, at være en moderne, effektiv og dynamisk uddannelsesinstitution med respekt for de traditioner og den kultur, der er i Flyvevåbnet.
Vi lægger stor vægt på, at vi er én skole med forskellige fagspecialer, hvor samarbejde, helhedssyn og fleksibilitet er med til at sikre god trivsel og en af Forsvarets bedste arbejdspladser.
Om stillingen
Som næstkommanderende på Flyvevåbnets Sergentskole kommer du til at indgå i et tæt samarbejde med chefen for sergentskolen, vedr. opgaveløsning og ledelse af skolen. I koordination med de udførende teams, vil du være med til at prioritere sektionens mangeartede opgaver, samt sikre den tværgående koordination, som understøtter de enkelte teams’ helhedsforståelse.
Som næstkommanderende skal du tage ansvar i relation til økonomistyring af sergentskolens aktiviteter.

Du vil blive ansvarlig for en række større, selvstændige sager og projekter i relation til uddannelse og udvikling. Opgaveløsningen rummer blandt andet:
- Opfølgning på gennemførte aktiviteter og ressourceforbrug
- Udarbejdelse af periodeopfølgning af økonomi
- Støtte i forhold til afklaring af forvaltningsmæssige spørgsmål

Du vil desuden indgå som bidragsyder i diverse arbejds- og projektgrupper. Fælles for alle opgaverne er, at det kræver grundig koordination, og at det rækker bredt ud i Flyvevåbnet og på Forsvarsakademiet.
Af kommende projekter kan du forvente at skulle indgå i koncept- og arbejdsgrupper, dette kunne for eksempel være ændringer i sergent- og officersbasisuddannelsen.
Stillingen tilbyder gode udviklingsmuligheder såvel fagligt som ledelsesmæssigt, alt afhængigt af dine kvalifikationer, kompetencer og egne ønsker.
Om dig
Du har en bred faglig baggrund i Flyvevåbnet og kendskab til Forsvarets struktur og opgaver. Du brænder for at udøve ledelse, hvor du skal bidrage til at gøre opgaveløsninger endnu bedre i samarbejde med den øvrige ledelse på sergentskolen. Du trives med at koordinere opgaver og have en stor kontaktflade. Du har gode samarbejdsevner, kan arbejde selvstændigt og søger ny viden og brugbare løsninger på eget initiativ, og finder det givende at omgås mange samarbejdspartnere på forskellige niveauer.
Du har ambitioner og lyst til at udvikle sergentskolens uddannelser og udfordrer gerne vanetænkning.

Du er målrettet og resultatorienteret, samt har evnen til at slå igennem uden at det påvirker de fremadrettede samarbejdsrelationer. Du har samtidig en evne til at formulere dig kort og præcist i skrift og tale. Derudover har du har et godt overblik, stærke analytiske evner og formår at gennemskue sammenhængene i komplekse konstruktioner inden for arbejdsområdet. Du formår at holde styr på detaljer og sammenhæng og derigennem skabe overblikket for dig selv og skolens teams.

• Du engagerer dig i opgaveløsningerne og har fokus på at fastholde de professionelle arbejdsrelationer - også når opgaven er kompleks og tiden er knap.
• Du udbygger og vedligeholder løbende dit netværk til gavn for opgaveløsningen.
• Du leverer klare budskaber og konklusioner på skrift og i tale, internt som eksternt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Skolechef MJ Christian Rømer, telefon 40 44 45 12.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent, Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Ansøgningsfristen er den 4.juni og samtaler forventes gennemført herefter

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen er et hovedkvarter placeret på Flyvestation Karup, som sammen med seks underlagte myndigheder udgør det danske Flyvevåben. Flyverkommandoen styrer nationale, militære operationer med kampfly, helikoptere og transportfly og sørger i dagligdagen for, at rammerne for kapaciteterne er bedst mulige. Flyverkommandoen indgår i Forsvarskommandoen og bidrager på den måde til integration og udvikling af de danske luftstyrker i det samlede forsvar, ligesom regler, bevillinger og love fra det politiske niveau omsættes til rammer for Flyvevåbnets opgaveløsning, øvelser og generelle daglige drift
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

16.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent