Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Vil du indgå i et stærkt fællesskab ved 3. Eskadre stab som operativ sagsbehandler med mulighed for uddannelse til skibschef eller næstkommanderende på DIAN-kl.


Vil du indgå i et stærkt fællesskab ved 3. Eskadre stab som operativ sagsbehandler med mulighed for uddannelse til skibschef eller næstkommanderende på DIAN-kl.

Er du en officer, som har et ønske om at bidrage til eskadrens og eskadrens enheders fortsatte udvikling samt herigennem også udbygge egne kompetencer, så har du nu muligheden. Ved at bringe din egen faglighed i spil, vil du, i tæt samarbejde med dine kollegaer, kunne udvikle og styrke dine kompetencer inden for sagsbehandling på det operative område, herunder både analytisk, planlægningsmæssigt samt forvaltningsmæssigt.
Har du samtidigt de rette kvalifikationer, så kan din tjeneste tilpasses med mulighed for lejlighedsvis sejlende tjeneste på DIV31, enten som chef (efter et chefelevforløb) eller næstkommanderende. Du vil opnå indsigt i og indflydelse på eskadrens opgaveløsning samt de tilhørende beslutningsprocesser.
Er du klar til et job, hvor du i det daglige vil blive udfordret, så har du nu muligheden for en stilling i Operativ Koordination Sektionen, som med garanti vil bygge videre på din officersprofil.
Om os
Vi er en del af 3. Eskadre stab. 3. Eskadre stab består af en Stabschef, Eskadrechefsergent samt 17 medarbejdere, som er fordelt i de fire sektioner, Operativ Koordination Sektion (OPK), Myndigheds Koordination Sektion, Teknisk Koordination Sektion samt Bemandingssektionen.

OPK varetager myndighedens operative opgaver samt sagsbehandling, herunder understøtter vi Eskadrechefen og Stabschefen i deres virke.

I OPK er vi fem medarbejdere inklusiv dig. Vi har et stærkt og venskabeligt sammenhold, og har altid fokus på det faglige og sociale fællesskab. Vores arbejdsdag består i en vekselvirkning af kontakt til foranstående myndigheder og 3. Eskadre enheders chefer, sparring med kollegaer og konkret sagsbehandling – og to dage er sjældent ens.
Om stillingen
I OPK får du stor mulighed for selv at sætte præg på din dagligdag, hvorved du kan være med til at udvikle stillingen og dit fagområde. Vi lægger stor vægt på fællesskabet, hvor vi i det daglige støtter hinanden på tværs i sektionen. Det er vigtigt, at der er god sammenhæng mellem job og privatliv, og derfor er der blandt andet også mulighed for hjemmearbejde.
Opgaverne for dig i OPK vil fokuseres omkring farvandsovervågningsopgaven herunder DIV31, DIAN-kl. og SOE. Stillingen forudsætter, at du er omstillingsparat og hurtigt tilpasser dig vekslende opgaver. Du vil blandt andet få ansvaret for den operative sagsbehandling for eskadrens DIV31, DIAN-kl., herunder ansvar for planlægning, gennemførelse og udvikling af DANSARC og Chefprøver for DIAN-kl, opstilling af MIE beredskabet samt medansvarlig på 3ESK AKOS samt anden sagsbehandling relateret til den nationale opgaveløsning. Derudover skal du forvente at skulle støtte på tværs i sektionen og eskadren på konkrete områder i forhold til dine styrker og kompetencer, herunder tværfagligt om muligt.

Har du de rette kvalifikationer, så vil du, om ønsket, kunne tilbydes lejlighedsvis sejlende tjeneste på DIAN-kl, med mulighed for gennemgang af chefelevforløb eller som næstkommanderende.

Stillingen er geografisk placeret i Frederikshavn.
Om dig
Du er analytisk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik over dine sagsområder og formår sikkert at identificere de afgørende elementer deri, ligesom du sikrer at terminer overholdes.
Du ønsker at indgå i et stærkt fællesskab, hvor vi støtter hinanden i det daglige – og til tider i et højt tempo. Du er desuden omstillingsparat og tilpasser dig hurtigt vekslende krav og vilkår i opgaveløsningen. Du er i stand til at bevare overblikket og trives godt i en hverdag, der byder på spændende og komplekse opgaver, som du professionelt selv følger til dørs.
Det vil være en fordel, men ikke nødvendigt, at du har kendskab til den nationale opgaveløsning herunder DIAN-kl.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Frederikshavn.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til OK Lars Eriksen, 3E-ST-CHOPK, telefon 72 85 50 20.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mia Nordbeck Carlsson ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-MNC@fiin.dk, eller på telefon 7281 9937.

Ansøgningsfristen er d. 4. juni 2023. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.
Samtaler afholdes løbende.

Stillingen er ledig til besættelse fra d. 1. august 2023, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

16.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent