Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for 2. Sanitetskompagni/1. Logistikbataljon


Chef for 2. Sanitetskompagni/1. Logistikbataljon

Formår du at udstikke retningen med en tydelig og synlig ledelsesstil? Kan du tiltrække og fastholde fagligt dygtige specialister?
Er du den motiverende drivkraft i ledelsen og føringen af et operativt Sanitetskompagni?
Kan du drive kompagniets udvikling i et fortroligt samarbejde med kompagnibefalingsmanden?
Om os
1. Logistikbataljon er en operativ bataljon under Hærens 1. Brigade. Bataljonen er placeret på Aalborg kaserne.

Bataljonens opgave gør at hverdagen for bataljonen er delt mellem en dagligdag på Aalborg kaserner, indsættelser og øvelsesaktiviteter i ind og udland.

Bataljonen udgøres af en stab, en stabsdeling og fire kompagnier, 1. Forsyningskompagni, 2 Sanitetskompagni, 3 Vedligeholdelseskompagni og 4. Transportkompagni. Bataljonen består udelukkende af fastansatte soldater, hvilket medfører at det soldatermæssige håndværk og faglighed er i højsæde.
Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

2. Sanitetskompagni består af over 200 soldater fordelt på otte delinger, der tæller kommandodelingen, sanitetsdeling(BDE), 2 x behandlerdelinger (Role 2), en ambulancedeling og tre sanitetsdelinger til 1. Brigades kampbataljoner.
Om stillingen
Du kommer til at arbejde i et miljø med højt engagerede soldater og sundhedsfaglige specialister, der brænder for deres speciale.

Du er ansvarlig for at opstille, bemande og uddanne et operativt sanitetskompagni og enheder til beredskaber. Dette kræver, at du er fremsynet og har øje for den operative opgave, men også for fastholdelse/hvervning af og udvikling af kompagniets personel. Du skal desuden tilsikre kvalitet og sammenhæng i kompagniets uddannelse samt forståelse for kompagniets anvendelse.

Hverdagen er tempofyldt og indebærer mange forskellige aspekter. Du vil blive udfordret både ledelsesmæssigt og planlægningsmæssigt. Blandt andet skal der snart implementeres et nyt forsvarsforlig, hvor der forventes tilført ressourcer til 1. Logistikbataljon, herunder sanitetskompagniet.

Du vil indgå i 1. Logistikbataljons chefgruppe og forventes at bidrage aktivt til bataljonens samlede opgaveløsning, herunder delanalyser på sanitetsområdet. Du vil høste erfaringer, der efterfølgende vil gøre dig attraktiv til stillinger på bataljonsniveau og/eller højere.
Om dig
Du er kaptajn. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, som har gennemført – eller er i gang med Føringskursus.

Du skal have en baggrund fra logistiktropperne med tjeneste som delingsfører og gerne som næstkommanderende i et kompagni.

Du brænder for at være chef, har en anerkendende tilgang til personellet og formår at skabe en sammentømret enhed med god uddannelse og en struktureret hverdag. Du har samtidig handlekraft og evner at kommunikere krav og forventninger tydeligt. Du er opsøgende og har et godt overblik. Du har gode samarbejdsevner og erkender, at gode resultater opnås af et godt og velfungerende team, herunder med din kompagnibefalingsmand.

Som person er du visionær og forstår at tænke langsigtet og ligge en klar plan for kompagniets fortsatte udvikling, der blandt andet betyder fortsat udvikling af Role 2 kapaciteten.

Stillingen er tidsbegrænset til cirka 3 år og skal således forventes afsluttet medio 2026. Hvis du ikke selv har fået en anden stilling på dette tidspunkt, vil du blive befalet i en anden M321 stilling ved Trænregimentet eller 1. Logistikbataljon med fast tjenestested i Aalborg.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Kim Krumbak på TRR-1B-CH@fiin.dk eller telefon 72 83 62 00 / 20 80 75 63.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Mia Nordbeck Carlsson, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19937.

Ansøgningsfrist er d. 6. juni 2023. Samtaler forventes gennemført i forlængelse af ansøgningsfristen.
Stillingen ønskes besat den 1. august 2023.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 1. Brigade
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling, en ISR-bataljon og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

06.06.2023

Indrykningsdato

15.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent