Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

ERFAREN NAVIGATIONSOFFICER (NAO) søges til fregatten IVER HUITFELDT


ERFAREN NAVIGATIONSOFFICER (NAO) søges til fregatten IVER HUITFELDT

Fregatten IVER HUITFELDT søger en erfaren og selvstændig premierløjtnant eller kaptajnløjtnant af taktisk linje til at indgå i brovagten som NAO.
Om os
Fregatten IVER HUITFELDT tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til maritime operationer alle steder i verden - fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt – med et fokus på områdeluftforsvar.

IVER HUITFELDT Står foran at skulle gennemgå et intensivt træningsprogram i 2023, så enheden derefter er klar til indsættelser. Det betyder, at du får muligheden for at blive prøvet af på højeste niveau og vokse sammen med resten af besætningen.

På IVER HUITFELDT har vi en stærk kultur om bord, og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, som gør os i stand til at stille op hvor og når, der er brug for det.
Vi lægger derfor vægt på at skabe en dagligdag med et godt arbejdsmiljø, en god omgangstone og individuelle hensyn til den enkeltes privatliv, når tjenesten ellers tillader det.

På et almindeligt år har vi i gennemsnit 140 sejldage uden for basehavnen i Korsør. De bliver typisk fordelt på forskellige øvelser (typisk 10-20 dages varighed), patruljering i op til 6 uger ad gangen og/eller beredskabsperioder med sejlads af ca. 2 måneders varighed.
Om stillingen
Stillingen som NAO er essentiel om bord. Som NAO er du chefens navigatoriske rådgiver og du ”ejer” broen. Du kommer til at indgå som vagtchef i en vagttørn sammen med enhedens tre øvrige vagtchefer - en funktion, der på en fregat kræver lige dele taktiske og navigatoriske kompetencer samt en proaktiv tilgang til løbende at højne sine evner inden for disse.

Du vil herudover få ansvar for taktiske funktioner svarende til dit funktionsniveau. Det taktiske element er det vigtigste om bord. Kun herigennem kan enheden indsættes effektivt. Vi vil derfor sammen sikre os at du klædes fornuftigt på til at varetage det fulde spektrum af taktiske funktioner.

Derudover vil du få ansvar for oplæring af yngre vagtchefer, herunder rollen som ”bagvagt” for vagtchefer under udtjekning.

Forventningerne til dig er høje, og stillingens karakter og indhold er i sig selv udviklende i forhold til dine generelle kompetencer som officer.

Vi vil i fællesskab kunne tilbyde dig mulighed for et udviklings- og uddannelsesforløb, hvor vi vil kunne klæde dig på til kommende stillinger, f.eks. som TAO – men NAO-stillingen giver også mulighed for at du dedikerer dig til denne facet af søofficers gerningen.

Sammen med en positiv og engageret besætning, kan vi garantere, at du som en del af IVER HUITFELDT vil få store oplevelser i en varierende og spændende hverdag. Du vil samtidig kunne gøre dig mange værdifulde erfaringer, som du kan bygge et solidt fagligt fundament på.

Vi tilbyder stor fleksibilitet i planlægningen af din daglige arbejdstid, så længe opgaverne løses hensigtsmæssigt og til tiden.

Når skibet er i basehavn eller i havn uden for basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer, hvorfor vagtdage må forventes.

Stillingen medfører tillige perioder med dagligt arbejde i basehavn – primært op til øvelser o.a. sejladser.
Om dig
Du er uddannet taktisk søofficer og udnævnt premierløjtnant eller kaptajnløjtnant, med erfaring fra taktisk sejlads og operationer. Du er udtjekket vagtchef med stort overblik og en solid ballast. Det er dog din personlighed og interesse for sikker skibshåndtering og søkrigstaktik, der er afgørende for din succes i stillingen.

Du forstår at prioritere dine opgaver og trives i en alsidig og ofte hektisk hverdag. Som person tager du ansvar, og du kan både arbejde i teams såvel som selvstændigt.

Du skal have gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven, og få alle til at gå i samme retning.

Du forstår at uddelegere og holde overblikket, og du evner at lede med empati og effekt. Du formår at indtræde i rollen som myndig og erfaren vagtchef, der kan tage ansvar for oplæring af yngre vagtchefer.

En fregat er en stor organisation, hvorfor du skal have helhedssyn og derigennem kunne identificere afledte effekter af dine egne handlinger. Du skal evne at trække på de kompetencer, der er til rådighed ombord, og du stiller dig selv til rådighed med din viden og erfaring inden for relevante områder.

Det er afgørende, at du med dine nærmeste er afklaret med, at stillingen indebærer et dynamisk aktivitetsprogram, der bl.a. omfatter periodevis fravær fra hjemmet og en til tider høj arbejdsbelastning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte operationsofficeren på IVER HUITFELDT, KL Kennet Pedersen, 2e-iver-opo@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Henrik Wenzell på telefon 32 66 55 16.
Ansøgningsfristen er den 4. juni 2023. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen juli 2023.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenestested vil være Flådestation Korsør.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

12.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent