Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Studentermedhjælper til kommunikation og ministerbetjening


Studentermedhjælper til kommunikation og ministerbetjening

Europa og Danmark står midt i en af de største sikkerhedspolitiske kriser siden anden verdenskrig. Forsvarsministeriets koncern står over for en historisk styrkelse og en omfattende strategisk forandring.

Vil du have erfaring med kommunikation og politik fra departements maskinrum? Så har du nu muligheden for at blive vores nye kollega!
Om os
Du bliver en del af et team, som omsætter de politiske og organisatoriske visioner på ministerområdet, til konkret og synlig kommunikation både til medarbejdere og til samfundet.

Vi er ansvarlige for departementets strategiske kommunikation, herunder materiale til sociale medier, intranet og Forsvarsministeriets hjemmeside, ligesom at teamet bistår de øvrige centre og teams med udarbejdelse af kommunikative linjer, grafisk materiale og videoproduktion. På policysiden arbejder teamet især med regeringsudvalgene.

Krigen i Ukraine, udsendelse af danske soldater i bl.a. Baltikum og et nyt, historisk forsvarsforlig er blot et lille udpluk af de aktuelle dagsordener på forsvarsområdet. Mens sagerne i regeringsudvalgene berører dagsordener på tværs af de andre ministerier, behandler vi også sager om klima, beskæftigelse, sundhed, transport osv.
Om stillingen
Som vores nye kollega skal du understøtte vores interne og eksterne kommunikation med gode historier fra vores hverdag. Vi driver en side på LinkedIn, hvor vi formidler om departementet som arbejdsplads. Her kan du udfolde og udvikle dine kommunikative evner med indhold i et let tilgængeligt og fængende sprog.

Derudover skal du støtte teamets sagsbehandlere med materiale til brug for Forsvarsministerens og departementschefens deltagelse i regeringsudvalg. Arbejdet indebærer i høj grad opgaver af praktisk karakter f.eks. print af sags materiale.

Vi tilbyder dig en udfordrende hverdag i et engageret team, hvor der ofte er travlt, men hvor der lægges vægt på et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone.
Om dig
Du studerer kommunikation, journalistik, statskundskab eller anden samfundsfaglig videregående uddannelse. Vi forestiller os, at du har to års gennemførte studier bag dig.
Det vigtigste er dog, du har interesse for politik samt gode kommunikative evner.

For at lykkes i stillingen kræves en skarp pen, nysgerrighed og lyst til at opsøge medarbejdere på tværs af departementet, for at høre om deres opgaver eller motivation og formidle det videre eksterne og internt. Vi er klar til at sparre med dig om dine kreative idéer og hjælpe dig med at skarpvinkle budskaberne til vores målgruppe.

Du har endvidere lyst til at arbejde med flere forskelligartede opgaver, herunder også opgaver af praktisk og administrativ karakter. Stillingen kræver evnen til at overskue og holde orden i store mængder materiale, hvorfor det er vigtigt, at du arbejder struktureret og er god til at have flere bolde i luften.

Stillingen kræver en vis fleksibilitet i forhold til arbejdsdage og arbejdstider. Arbejdstimerne vil primært være i tidsrummet kl. 14-19.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst for kontorfunktionærer i staten HK/STAT. Aflønningen sker med en timeløn på mellem 130,19 – 136,57 kr./time. Det er muligt at få et kvalifikationstillæg på 3,25 kr./time afhængig af din studieanciennitet og eventuel tidligere relevant beskæftigelse.

Din ansættelse som studentermedhjælp er betinget af, at du er aktivt studerende og indskrevet ved en højere læreranstalt. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Stillingen ligger i gennemsnit på 15 timer om ugen. Vi udviser fleksibilitet i forbindelse med dine ferier og eksamensperioder, men vi forventer også, at du er fleksibel i perioder med stor arbejdsbelastning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Stillingen er placeret i Forsvarsministeriet i København, Holmens Kanal 9.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingens indhold, kan du henvende dig til Astrid Striib Date på tlf. 7281 0464 (kommunikation) eller Camilla Malling Laksø på tlf. 7281 0418 (regeringsudvalg).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Betina Koch-Søfeldt på tlf. 7281 9128.

Ansøgningsfristen er 5. juni 2023.

Vi vil bede dig sende dit CV, motiveret ansøgning, indskrivningsbevis og karakterudskrift via nedenstående link.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkring samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsministeriets departement har to hovedopgaver. Vi betjener forsvarsministeren og understøtter udviklingen af en visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik. Derudover varetager vi den overordnede ledelse og styring af ministerområdet, hvor vi bl.a. fører tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring inden for ministerområdet tilrettelægges effektivt og inden for de fastsatte rammer.
Vi er tæt på den politiske beslutningsproces, udsynet er internationalt, og vi skal inddrage hele ministerområdets behov, når vi løser en opgave. Ikke to dage er ens, og arbejdstempoet er højt.
Vi er ca. 450 medarbejdere – med en blanding af både civil og militær baggrund og uddannelser. Til daglig arbejder vi enten i København K eller ved de decentrale partnerelementer eller økonomifunktioner, som er placeret ved vores styrelser og myndigheder rundt om i landet.

Læs mere om Forsvarsministeriets som arbejdsplads på www.fmn.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

05.06.2023

Indrykningsdato

12.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent