Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Teknikofficer til Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN (genopslag)


Teknikofficer til Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN

• Er du teknisk officer med gode faglige og ledelsesmæssige kompetencer?
• Har du lyst til, sammen med din tekniske division, at tage et selvstændigt ansvar for skibets drift og vedligehold?
• Er du ikke bange for en fast tørn med 8 ugers sejlads ved Grønland efterfulgt af 8 uger fri?
• Er du en erfaren premierløjtnant med kompetencer til højere funktionsniveau, kaptajnløjtnant alternativt orlogskaptajn?

Så har du her muligheden for et udfordrende og udviklende job i sejlende tjeneste.
Om os
Sejlads ved Grønland byder på både faglige udfordringer og store naturoplevelser. Livet om bord i et inspektionsfartøj er meget forskelligt fra livet om bord i en større enhed. Vi er en lille besætning på 19 mand, med en kort hierarkisk distance fra top til bund og den sejlende tørn gør, at vi har et rigtig godt kendskab til hinanden. De 2 besætninger skiftes rundt ud fra individuelle skifteplaner, så selvom vi strukturelt er inddelt i 2 hold, ser vi os selv som én samlet besætning.

Sejlende tjeneste på KNUD RASMUSSEN er kendetegnet ved en høj grad af planfastholdelse, med en normal tørn på 8 uger ude og 8 uger hjemme. Du kan således planlægge din tjeneste og frihedsafvikling op til ét år frem i tiden. Kursusaktivitet og uddannelse planlægges i samråd med dig, skibschefen og 1. eskadre.
Om stillingen
Teknikofficeren (TKO) er leder af KNUDs tekniske division, som ud over dig består af én befalingsmand og fire faglærte. TKO er:
- Overordnet ansvarlig for skibets samlede materielvedligeholdelse, reparationer, installeringer og havariudbedringer.
- Ansvarlig for forsyningstjenesten, divisionens operative beredskab, divisionens uddannelse og sagsbehandler inden for teknik, miljøberedskab og arbejdssikkerhed.
- Skibschefens nærmeste rådgiver på materielområdet og inden for havaritjenesten.
- En del af landlovsvagten som vagthavende befalingsmand på lige fod med skibets øvrige befalingsmænd.

Operationsområdet og sejladsmøsntret udfordrer både skib og mandskab men også den logistiske støtte fra Danmark, hvilket stiller ekstra krav til skibets materielmæssige stand. Vi sætter en ære i at holde en høj standard inden for alle former for vedligehold og det forventes at du er detaljeorienteret og bakker op om samme høje standard.

Som TKO bliver du chef for den tekniske division ombord og et medlem af skibsledelsen. Vi tillægger det stor værdi, at du kan indgå i begge arbejdsområder og at du aktivt søger et ansvar, som både kan være et fagligt og socialt ansvar.

”Vi tilbyder”
- Et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
- Et behageligt arbejdsmiljø med en uformel tone og en meget flad ledelsesstruktur
- En arbejdsplads med tætte relationer og et godt sammenhold
Om dig
Stillingen som teknikofficer kræver uddannelse som maskinmester eller marineingeniør samt en bred teknisk og ledelsesmæssig erfaring, gerne fra andre større enheder i Søværnet. Hvis du ikke er udnævnt kaptajnløjtnant forventes det, at du som et minimum, har kompetencer til og kan godkendes til dette funktionsniveau.

Teknikofficeren skal kunne arbejde selvstændigt, være fagligt stærk og kunne sparre med sig selv, da du er den eneste tekniske officer om bord. Du skal være ansvarsbevidst samt kunne lede skibets dygtige og særdeles erfarne maskinbesætning gennem det gode eksempel. Derudover skal du have gode sociale og ledelsesmæssige evner.

Du skal have et solidt kendskab til søværnets og forsvarets landbaserede organisation, således at du er i stand til at sikre skibets materielle funktionsstilstand på trods af det isolerede operationsområde og de lange forsyningsveje.

Du er sikkerhedsgodkendt til hemmeligt og har gyldigt blåt bevis, tandlægestatus samt træningstilstandsprøve.
Ansættelsesvilkår
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet med de fravigelse og tilføjelser, der fremgår af protokollat af 19. maj 2014 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste (nu Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Fast tjenestested vil være Frederikshavn.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, seksualitet, politisk overbevisning, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til TKO KL Steen C. Nielsen (1EKNUD-TKOA@mil.dk). Alternativt Chef for 1. Eskadres Bemandingssektion KL Camilla Juncker, 1E-ST-CHBS@mil.dk, 72 85 32 13

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 30. maj 2023. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. august 2023, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshævdelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af sø opmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.05.2023

Indrykningsdato

12.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent