Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Staff Assistant i Operational Planning Team 1 i G5 ved Multinational Division North i Slagelse (genopslag)


Staff Assistant i Operational Planning Team 1 i G5 ved Multinational Division North i Slagelse

Vil du være en del af et operativt førstehold?
Interesserer du dig for og har flair for styring af processer og koordination, er du som en fisk i vandet, og kan du se en spændende professionel udfordring ved at skulle bidrage til planlægning af divisionsoperationer i et skarpt multinationalt miljø?
Kan du svare ja til ovenstående, så er stillingen som Staff Assistant i Operational Planning ved G5 stillingen for dig!
Om os
Multinational Division North (MNDN) er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland.

I fredstid er hovedkvarteret beliggende i Riga(Letland) og i Slagelse.
MND N er underlagt i operativ kontrol af Multinational Corps Northeast i Stettin.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Letland.

I tilfælde af krise og konflikt kan hovedkvarteret føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND North hovedopgave er i fredstid at forestå den operative planlægning og forberedelse, der sikrer evnen til at kunne løse opgaven i krise og krig. Derudover har hovedkvarteret en vigtig opgave med at forestå uddannelse af primært danske og lettiske brigadehovedkvarterer.

Divisionen skal desuden gennemføre den øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter i regionen, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP).

Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og de funktionelle specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Stillingen oprettes med fast tjenestested i MND N vestlige del af hovedkvarteret på Slagelse kaserne.

Der er mulighed for at arbejde fra Karup, idet der må forventes to-tre dages tjeneste i Slagelse efter enhedens behov.

I forbindelse med stillingen vil der være rejsevirksomhed til den østlige del af hovedkvarteret i Letland, til resten af operationsområdet samt til andre samarbejdspartnere.

Til daglig vil du være en vital del af OPT1, hvor du vil være ansvarlig for at koordinere og samle input, når vi udvikler operative planer, hvad enten det er i forbindelse med skarp forsvarsplanlægning, på øvelser eller til uddannelsesbrug.

Du vil derudover være en vigtig spiller i G5s fortsatte udvikling af interne processer for opgavestyring samt informationsstyring/-deling fordelt på to lokaliteter, idet G5 er repræsenteret både i Slagelse samt i Letland.

Dette vil foregå i samarbejde med Head OPT1, ACOS G5 samt andre dele af staben.

I forbindelse med krise og konflikt – samt under øvelser – vil du indgå i plancentret (PLANC), hvor du vil understøtte planlægningsprocesserne og herunder koordinere centrets arbejde i Sitaware HQ samt evt. andre NATO kommando- og kontrolsystemer.

Herudover styrer du PLANCs informations- og vidensdeling samt forberedelserne til divisionens befalingsudgivelser og visse koordinationsmøder.

Du være ansvarlig for at føre, lede og vejlede stabshjælpere, der støtter primært OPT1, men også resten af PLANC. Dette sker i koordination med divisionens Command Support Battalion.

Der vil i stillingen være et behov for både at kunne løse pludseligt opståede problemer, samt et behov for at kigge langt ud i fremtiden.

Stillingen er en af i alt to SA i G5 / PLANC, hvor den anden vil være placeret i Letland. Der vil være tæt samarbejde med HEAD OPT 1, ACOS G5 samt Head OPT 2 og dennes SA i OPT2.

Grundet hovedkvarterets operative karakter og den geografiske opdeling af hovedkvarteret, må der forventes både øvelses- og rejseaktivitet i stillingen.
Om dig
Vi forventer at du er seniorsergent. Stillingen kan dog søges, hvis du er oversergent med en anciennitet på 6-8 år mhp. udnævnelse til seniorsergent.

Du skal have erfaring fra operative stillinger. Om du kommer fra Hæren eller et af de andre værn er ikke afgørende, blot du er klar til at indgå i et hærtungt hovedkvarter.

Det er et krav, at du er initiativrig, har en evne til at identificere og forstå komplekse sammenhænge, formår at arbejde selvstændigt og har evnen til at indgå i mange forskellige relationer.

Du skal være indstillet på at kunne virke i et internationalt miljø, hvor såvel nationale som internationale hensyn skal indgå i dine beslutninger og ageren.

Du skal være opsøgende og have lyst til at drive opgaver, indtil de er løst. Du skal være nysgerrig på det operative og have lyst til at udvikle dig i den retning.

Du lever op til forsvarets fysiske krav og kan udsendes i internationale operationer.

Du skal besidde gode kommunikative evner på både dansk og engelsk – såvel i tale som på skrift jf. STANAG 3-3-3-3.

Det er ønskeligt, at du kan anvende Sitaware Hq (LC2IS) SharePoint, og du skal forvente uddannelse i NATO C2 systemer, der anvendes af foresat.

Såfremt du endnu ikke har gennemført NATO NCO Orientation Course, vil du skulle gennemføre dette som en del i din videreudvikling. Det er endvidere ønskeligt, at du som en del af varetagelsen af stillingen gennemfører NATO NCO Advanced Leadership Course.

For at højne dine operative kompetencer, kan der som en del af din personlige kompetenceudvikling være mulighed for at gennemføre dele af Føringskursus (FØK), BTN-BDE, såfremt du besidder viljen og evnen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for G5, OL Jacob Palmer Bjerborg på mail MNDN-G5-NK@MIL.DK eller tlf. 40 48 36 12.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. juni 2023. Samtaler forventes afholdt i uge 23 og/eller 24.

Stillingen er til umiddelbar besættelse.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

12.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent