Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningshjælper til 1. Panserinfanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde.


Forsyningshjælper til 1. Panserinfanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde.

Brænder du for at arbejde med forsyningstjeneste ved en operativ enhed?

Så er det måske dig vi søger.
Om os
1. Kompagni ved I/Den Kongelige Livgarde er Hærens Fløjkompagni og har en lang og stolt historie bag sig.

Vi er et af i alt tre panserinfanterikompagnier, som indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrke. Vi er organiseret med tre panserinfanteridelinger med hver fire infanterikampkøretøjer (IKK) samt en kommandodeling med IKK, PIRANHA V og MAN HX.

Kompagniets værdier er Loyalitet, Ære, Mod, Professionalisme og Sammenhold.

Vi ved at ingen er bedre end deres seneste præstation, og vi bestræber os altid på at levere det bedste. Vi er kendetegnet ved en behagelig og fri omgangstone, men en meget professionel og ærekær tilgang vores virke.

Kompagniet har som organisation stor udsendelseserfaring og har senest været udsendt samlet på ISAF 4, 10 og 15, eFP hold 3 og senest NFP hold 2. Derudover har dele af kompagniet været udsendt på OIR 3.

Kompagniet går en spændende tid i møde: Der er udfordrende opgaver med kort såvel som langt perspektiv.

På kort sigt er opgaven at fastholde kompagniets kampparathed og løfte uddannelsesniveauet hos vores nytilkomne kolleger, så vi til stadighed kan kæmpe og vinde samt løse beredskabsopgaver i NRI- og VIDAR-regi.

På længere sigt skal kompagniet deltage i spændende øvelser og skydeperioder i ind- og udland.
Om stillingen
Kompagniets forsyningssektion er organiseret med en sektionsfører, en sanitetsbefalingsmand, en forsyningshjælper (korporal) og tre kørere/forsyningshjælpere.

Sektionens virke er forudsætningsskabende for, at kompagniet kan løse sine opgaver under uddannelse såvel som indsættelse.

Som kører/forsyningshjælper i kompagniets forsyningssektion vil du have mange praktiske såvel som administrative opgaver, herunder i DeMars. Dine opgaver vil blandt andet bestå af:
- Bestilling, håndtering og udlevering af forbrugsmateriel, ammunition og lignende til støtte for kompagniets uddannelse, skydeperioder og øvelser.
- Støtte sektionsføreren og sanitetsbefalingsmanden i ajourføring af kompagniets beholdningsregnskaber.
- Under indsættelser have ansvaret for drift og vedligeholdelse af din lastvogn, med dens tilhørende forsyningspakning af en eller flere af forsyningsklasserne.
- Under indsættelser indgå i kompagniets R3P i forbindelse med udlevering.
- Under indsættelser bistå i kommandostationens sikringstjeneste.

Du skal kunne arbejde selvstændigt, målrettet og struktureret i hverdagen.

Ligeledes skal du være bevidst om, at alle mand i kompagniet er først og fremmest infanterister – hvorfor du også skal forvente at deltage i kompagniets kampuddannelse – når tiden tillader det.
Om dig
Du er konstabel, og har forrettet minimum et par års tjeneste ved din tidligere/nuværende enhed.

Det er ønskeligt, at du har erfaring inden for forsyningstjeneste.

Er dette ikke tilfældet, søger du nye udfordringer og en anderledes, varieret hverdag.

En hverdag hvor felttjeneste og administrativ garnisonstjeneste balanceres på anden vis, end ved en infanterideling.

Som forsyningshjælper vil du få muligheden for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, som har fokus inden for den logistiske søjle i Forsvaret.

Du vil ligeledes have muligheden for, at søge optagelse på uddannelsen som Lager- og logistikoperatør.

Afhængig af de kvalifikationer og kompetencer du er i besiddelse af, når du ansættes i stillingen, vil du skulle forvente en del uddannelses- og kursusaktivitet over de første 12 til 18 måneder af din tjeneste ved kompagniet.

Har du tidligere forrettet tjeneste i internationale operationer generelt, eller tjeneste som forsynings-/depothjælper ved anden enhed under enten Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse eller ved Stående Reaktionsstyrke vil dette være en fordel.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Ole Westh Gotthardt på mail LG-1B-100A. Du kan ligeledes ringe på telefon 25 55 13 71.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. juni 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. august 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ
fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en
beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i
internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment.
Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong
Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte
landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Indrykningsdato

12.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent