Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende deling til 1. Panserinfanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde.


Næstkommanderende deling til 1. Panserinfanterikompagni ved I Panserinfanteri-bataljon, Den Kongelige Livgarde.

Brænder du for tjeneste ved en operativ enhed, og vil du kombinere dine føringskompetencer med instruktørvirke og operative opgaver?

Finder du motivation i at udvikle dine ledelses-, uddannelses- og operative kompetencer i et miljø, hvor du til stadig skal udvikle både konstabler og befalingsmænd?

Så er det måske dig, som vi søger som næstkommanderende for den ene af vores tre pansrede infanteridelinger.
Om os
1. Kompagni ved I/Den Kongelige Livgarde er Hærens Fløjkompagni og har en lang og stolt historie bag sig.

Vi er et af i alt tre panserinfanterikompagnier, som indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrke.

Vi er organiseret med tre panserinfanteridelinger med hver fire infanterikampkøretøjer (IKK) samt en kommandodeling med IKK, PIRANHA V og MAN HX.

Kompagniets værdier er Loyalitet, Ære, Mod, Professionalisme og Sammenhold.

Vi ved at ingen er bedre end deres seneste præstation, og vi bestræber os altid på at levere det bedste. Vi er kendetegnet ved en behagelig og fri omgangstone, men en meget professionel og ærekær tilgang vores virke.

Kompagniet har som organisation stor udsendelseserfaring og har senest været udsendt samlet på ISAF 4, 10 og 15, eFP hold 3 og senest NFP hold 2. Derudover har dele af kompagniet været udsendt på OIR 3.

Kompagniet går en spændende tid i møde: Der er udfordrende opgaver med kort såvel som langt perspektiv.

På kort sigt er opgaven at fastholde kompagniets kampparathed og løfte uddannelsesniveauet hos vores nytilkomne kolleger, så vi til stadighed kan kæmpe og vinde samt løse beredskabsopgaver i NRI- og VIDAR-regi.

På længere sigt skal kompagniet deltage i spændende øvelser og skydeperioder i ind- og udland.
Om stillingen
Som næstkommanderende deling (NK/DEL) vil du være stedfortræder for delingsføreren, i alle aspekter af delingens virke både under garnisons- såvel som feltmæssige forhold.

Du bistår delingsføreren i delingens og personellets forberedelse og gennemførelse af operationer:
- Delingens logistiske tjeneste som eksempelvis klar til kamp procedurer, vedligeholdelsestjeneste, genforsynings- og sanitetstjeneste under garnisons- og feltmæssige forhold.
- Føre delingen afsiddet ved delingsførerens forfald eller fravær.
- Indgå som en del af kompagniets forkommando i forbindelse med BSO, sammen med kompagniets næstkommanderende.
- Indgå som en del af kompagniets forberedelseshold i forbindelse med henholdende kamp, sammen med kompagniets næstkommanderende.

I delingens daglige tjeneste, i samarbejde med delingsføreren og infanterilæreren:
- Uddanne og udvikle delingens gruppeførere og fungere som delingens ældste befalingsmand.
- Uddanne og udvikle delingens infanterister indenfor skyttetjeneste og funktionsuddannelse.
- Opretholde delingens moral, disciplin og kampkraft sammen med delingsføreren.
- Forvalte delingens og enkeltmandsudleveret enhedsmateriel i samarbejde med delingsføreren, forsyningssektionen og vedligeholdelsessektionen.

Som faglærer i kompagniet har du ansvaret for, at tilrettelægge uddannelsesmæssige aktiviteter i overensstemmelse med tildelte ressourcer.

Du bliver ansvarlig for at udvikle personellets evner og fremsætte forslag til indstilling af personel til grund-, videre- og efteruddannelse.

Denne opgave ses udført på tværs af kompagniet og inden for et fag, som du besidder kompetencer i og brænder for.

Du vil ligeledes deltage i forløbs- og resultatkontrol ved funktions- og enhedsuddannelse i kompagniet.

Som NK/DEL kommer du til at varetage en ledelsesmæssig nøglefunktion i kompagniet.

I kraft af din rolle som en af kompagniets oversergenter er du bevidst om dit ansvar som en rollemodel for dine yngre kollegaer, både befalingsmænd og konstabler.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent med 3-4 års velbedømt tjeneste bag dig og er klar til oversergentuddannelsen (OSU).

Du skal have evnerne og modet til at gå forrest under alle henseender, og trives med at være en rollemodel for delingens soldater.

Du er en ansvarlig og proaktiv befalingsmand med erfaring i forhold til uddannelse af infanterienheder.

Det er et krav, at du har kørekort B.

Det er ønskeligt at du har kørekort C, er omskolet til infanteridelingens våben. Det er ligeledes ønskeligt at du har ét eller flere af følgende kurser:
- Infanterifaglærer
- Skydelærer

Såfremt du ikke er i besiddelse af dele eller alle af de ovenstående, ønskelige kvalifikationer, vil disse indgå som en del af din uddannelses- og udviklingsplan.

Denne vil blive lavet sammen med din delingsfører og kompagniets ledelse.

Dette er for at tilpasse planen til dine ønsker og kompagniets behov. Afhængig af dine kvalifikationer bør du være forberedt på kursus- og uddannelsesaktivitet, særligt indenfor de første 12 til 18 måneder af din tjeneste ved kompagniet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Ole Westh Gotthardt på mail LG-1B-100A. Du kan ligeledes ringe på telefon 25 55 13 71.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. juni 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. august 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ
fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en
beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i
internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment.
Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong
Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte
landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Indrykningsdato

12.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent