Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler til Forsvarsstaben, som skal designe og implementere fremtidens kapaciteter inden for det landmilitære område (genopslag)


Sagsbehandler til Forsvarsstaben, som skal designe og implementere fremtidens kapaciteter inden for det landmilitære område (genopslag)

Vil du medvirke til – ud fra et operativt perspektiv - at designe og implementere fremtidens kapaciteter inden for det landmilitære område? Er du selvstændig, har en høj faglighed, og besidder gode samarbejdsevner? Så kan du være den sagsbehandler, vi søger til Ingeniør- og logistikelementet i Projektstyringssektion 3.
Om os
Projektstyringssektion 3 (STY3) er en del af den værnsfælles Styringsafdeling, der indgår i Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarsstaben. Sektionen består af i alt 23 medarbejdere fordelt på fire elementer, der varetager udviklingsopgaver i rammen af programmer og projekter med fokus på implementering af disse. Derudover støttes i forhold til mere tværgående landmilitære og specialoperations relaterede udviklingsopgaver.

Sektionen består af en sektionschef (oberstløjtnant), en souschef (major), fire elementledere (major) samt 17 sagsbehandlere fordelt på fire elementer primært på kaptajn- og majorniveauet samt enkelte på seniorsergent- og chefsergentniveauet.

Stillingen er en del af Ingeniør- og logistikelementet (STY3B). STY3B har ansvaret for operationaliseringen af kapacitetsudviklingen af landmilitære ingeniør- og logistikkapaciteter samt en række værnsfælles kapaciteter herunder CBRN- og militærpolitikapaciteten. STY3B har ansvaret for processen fra udfærdigelse af projektbusinesscases til implementering, herunder den tværgående koordination mellem styrelser og myndigheder. Derudover indgår STY3 i faglige (tværgående) fællesskaber i Udviklings- og Planlægningsstaben for at bidrage til strategier og forligsrelaterede produkter.

Elementet varetager implementering af programmer og projekter, der primært er relateret til ingeniør- og logistikkapaciteter i Hæren, men vi varetager også en række implementeringsopgaver inden for det værnsfælles område herunder CBRN- og militærpolitikapaciteten. Derudover behandler elementet enkeltsager og udarbejder notater samt analyser, der er væsentlige for ingeniør- og logistiktroppernes samt militærpolitiets udvikling på kort og mellemlang sigt. Da elementet håndterer en række værnsfælles projekter vil der være en bred berøringsflade til alle kommandoer, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt andre dele af Forsvaret.

Samlet set vil du opleve en alsidig og lærerig hverdag, hvor du bliver en del af et dynamisk og fleksibelt team bestående af dygtige og engagerede kollegaer, der leverer varen i et godt arbejdsklima, hvor samarbejde og frihed under ansvar i opgaveløsningen er i fokus.
Om stillingen
Der søges en chefsergent, der konkret skal kunne favne anskaffelse af hjulkøretøjer til Forsvaret samt øvrige projekter inden for ingeniør- og logistikområdet. Det er ønskeligt at du har en høj faglighed inden for køretøjsområdet, men det afgørende er, at du er nysgerrig, analytisk stærk og har modet og interessen for at kun tage ansvar for operationaliseringen af projekter.

Du vil skulle tage ejerskab for såvel processer som produkter, og du vil have en central rolle i de teams, der er ansvarlig for projekterne. Herunder løbende koordination primært med Hærkommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, men også med øvrige kommandoer og styrelser.

Du vil i stillingen få ansvaret for forskellige projekter og vil derudover få ansvaret for at bidrage med faglighed inden for prioriterede sagsområder, med fokus på hvorledes operative krav designer projekterne, og hvorledes beslutninger implementeres. Dette kan eksempelvis være konkret inden for køretøjsområdet, men også bredt inden for ingeniørkapaciteten eller logistikkapaciteten afhængig af din baggrund, kompetencer og interesser.

Du vil endvidere komme til at bidrage til den generelle udviklingsvirksomhed, der gennemføres i rammen af Udviklings- og Planlægningsstaben, hvor du afhængigt af din baggrund skal bidrage til udviklingsstrategier, koncepter, notater og analyser, som belyser og prioriterer den ønskede fremtidige udvikling af operative kapaciteter på doktrin-, organisation- og teknologiområdet.

Du vil referere til elementlederen i STY3B, men der vil også være projekter, hvor du vil samarbejde direkte med chefniveauet i såvel projekt- som basisorganisationen. Derudover vil du blive en del af et kollegialt team, hvor hverdagen er præget af mangeartede og ofte komplekse sager, der kræver en grundig sagsbehandling og koordination på tværs af Forsvaret. De primære samarbejdspartnere i funktionen vil være Hæren, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt øvrige kollegaer i Udviklings- og Planlægningsstaben. Du vil således have en bred vifte af relationer rundt i Forsvaret samt styrelser under Forsvarsministeriet, hvilket kræver en høj grad af selvstændighed i det daglige virke.

Opgaverne er mangeartede og vil give dig et bredt indblik i Forsvaret som helhed og i Hæren i særdeleshed. Stillingen ses at give dig rigtig gode muligheder for at udvikle dine evner inden for helhedsorientering, projektledelse og samarbejde.

I stillingen vil der være rejseaktivitet, herunder materieludstillinger samt projektmøder. Arbejdet er fleksibelt og hjemmearbejde anvendes som et aktiv i forøgelsen af elementets effektivitet samtidig med, at der opretholdes en god ”work-life” balance.
Om dig
Du er chefsergent eller alternativt en erfaren seniorsergent der er egnet til udnævnelse.

Du har interesse for at udvikle dig i bred forstand, herunder i forhold til projektledelse og generel stabsvirke samt i samarbejdet på tværs af værn og styrelser.

Du bør have et bredt kendskab til Hærens organisation, virke og opgaveløsning, og det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med køretøjsområdet, men ikke et krav.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling på niveau II eller niveau III, men ikke et krav, da du i stillingen vil have god mulighed for at udvikle dig inden for sagsbehandling.

Det afgørende er derfor, at du har en høj faglighed, er analytisk tænkende samt formår at danne dig et hurtigt overblik over omfattende sager og hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer. Din skriftlige formidlingsevne er præget af klarhed og præcision, og du overholder terminer uden at gå på kompromis med dine høje kvalitetskrav.

Du er åben, imødekommende og besidder evnen til at skabe gode samarbejdsrelationer, arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø.

Som person er du dedikeret, engageret og ser muligheder frem for begrænsninger. Du er villig til at lære, er iderig og bryder med vanetænkning ved at udfordre eksisterende koncepter og løsninger uden at miste realitetssans og fodfæste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos oberstløjtnant Lars Brøndahl Henriksen (sektionschef) på telefon 9133 5077 el. major Troels Huulgaard (elementleder) på telefon 5128 0459

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 4. juni 2023 og samtaler forventes afholdt uge 23 og 24. Stillingen er til besættelse 1. august 2023 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

11.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent