Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stabsofficer til J7 - Uddannelses- og øvelsessektionen i staben ved Specialoperationskommandoen (genopslag)


Stabsofficer til J7 - Uddannelses- og øvelsessektionen i staben ved Specialoperationskommandoen

Vil du være med til at forestå national og international træning og øvelsesvirksomhed for Jægerkorpsets og Frømandskorpsets Special Operations Task Groups samt for Specialoperationskommandoens Special Operations Component Command? – så er der en ledig stilling i J7 - Uddannelses- og øvelsessektionen.
Om os
Specialoperationskommandoen består af en værns fælles kommandostab (der er bosiddende på Flyvestation Aalborg), Jægerkorpset (inkl. Slædepatruljen Sirius) samt Frømandskorpset.

Specialoperationskommandoen er etableret med henblik på at styrke og øge Danmarks specialoperationskapaciteter, som bidrage til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.
Specialoperationskommandoen styrkeproducerer og opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber både nationalt og internationalt.

Specialoperationskommandoens J7 – Uddannelses- og øvelsessektion er én ud af to sektioner i Planlægningsafdelingen. Sektionen består af syv faste medarbejdere; Fire majorer/orlogs-kaptajner (M331), to kaptajner/kaptajnløjtnanter (M321) og én chefsergent (M232).

Sektionen er ansvarlig for kommandoområdets rekruttering, uddannelses- og øvelses¬virk¬som-hed herunder planlægning, koordination samt inspektions- og kontrolvirksomhed for Special Operations Task Group niveauet (taktisk niveau) foruden kommandostabens interne stabsuddannelse (højeste taktiske niveau henholdsvis det operative niveau).

Sektionens hverdag er præget af dedikerede og dygtige kollegaer med et stærkt teamwork, høje kvalitetskrav, et stort netværk og ikke mindst godt humør.
Netværket er baseret på et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af staben såvel med Jægerkorpset, Frømandskorpset samt eksterne samarbejdspartnere. Sidstnævnte med afsæt i en stor kontaktflade med nationale og internationale relationer.
Om stillingen
Dine opgaver vil spænde vidt, men vil afhængigt af dine specifikke kompetencer og øvrige medarbejderes kompetencer delvist kunne tilpasses og udvikles.
Aktuelt omfatter opgaverne:
– Projektofficer for øvelser (Officer with Primary Responsibility) med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og koordination af nationale eller internationale øvelser, herunder:
– Stabsuddannelse- og træning for Special Operations Task Groups henholdsvis Special Operations Component Command (SOCC).
– Certificering.
 Bidrage til udarbejdelsen af sektionens bidrag til Specialoperationskommandoens Operationsplan og Operation Order.
 Primær sagsbehandler inden for uddannelse- og øvelser i relation til én af værns kommandoerne.
 Primær sagsbehandler inden for specialoperationer inden for et af de tre domæner (land, maritim og luft).
 Designering i en relevant stilling i SOCC.

På lige fod med sektionens øvrige medarbejdere vil du skulle repræsentere sektionen/Special-operationskommandoen i Operational Planning Teams, Exercise Planning Teams eller Core Planning Teams med ansvar for uddannelse og/eller øvelsesplanlægning, foruden du repræsenterer Specialoperationskommandoen i nationale såvel som internationale fora.

Du skal forvente nogen rejseaktivitet både nationalt og internationalt. Du skal ligeledes forvente, at der vil være stabsuddannelse og øvelser i forbindelse med opbygning af stabens egen evne til operativ indsættelse.

Du får mulighed for at udvikle dine erfaringer på styringsniveau II, og herunder din forståelse for specialoperationer såvel som operationer i værnsfælles regi på taktisk og operativt niveau. Udvikling af dine formelle kompetencer i relation til specialoperationer samt uddannelse- og øvelser vil først og fremmest ske på kurser i ind- og udland.
Derudover lægges der vægt på at udvikle øvrige personlige og faglige kompetencer – herunder videreuddannelse, hvilket der er gode muligheder for at gennemføre sideløbende med den daglige tjeneste.

Samlet set vil du blive en del af et miljø, hvor du vil have høj grad af frihed under ansvar i din opgaveløsning – herunder en fleksibel tilgang til tilrettelæggelse af arbejdstiden, som tillader at den enkelte arbejder hjemmefra, når der er behov herfor.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn (M331) med relevante akademiske og operative forudsætninger, herunder gerne med erfaring fra stabstjeneste ved en styringsniveau II eller III myndighed eller en operativ stab.
Hvis du er en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant (M321), som er optaget på eller i gang med Master i Militære Studier eller Operativ Føringsuddannelse, vil du kunne ansættes på en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som sagsbehandler er du helhedsorienteret og arbejder med afsæt i en høj faglig ambition. Du er ansvarsbevidst, struktureret, løsningsorienteret og selvmotiveret. Du fremmer et godt samarbejde og har et højt fagligt niveau, som du anvender aktivt i opgaveløsningen.
Du er besidder gode kommunikationsevner på dansk og engelsk – mundligt såvel som skriftligt, og har gerne erfaring med udarbejdelse af håndakter, stabsnotater, sagsoplæg og skrivelser.

Det vil desuden være en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med uddannelses- og/eller øvelsesplanlægning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelse under hele ansættelsesforholdet. Til denne stilling minimum til NATO SECRET.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Afhængig af kvalifikationer, vil der være mulighed for forhandling af et personligt kvalifikationstillæg.

Kontakt og ansøgning
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef major Stig G. Jungersen på tlf.: +45 7285 7140 eller +45 4138 5875.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Jesper Tang Sørensen på tlf.: 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 4. juni 2023, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættelse fra den 1. august 2023.

Du kan søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Læse mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

11.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent