Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Vil du være med til at sikre samfundsrobustheden i en udfordrende tid?


Vil du være med til at sikre samfundsrobustheden i en udfordrende tid?

Store kriser og krig er blevet hverdag i Europa. Vil du være med til at sætte politisk retning for samfundsberedskabet, som skaber sikkerhed og tryghed i Danmark? Vil du være ansvarlig for hjemmeværns- og frivillighedsområdet, og kan du se dig selv på en arbejdsplads med stærk faglighed? Så har du muligheden nu!
Om os
I vores team arbejder vi for et handlekraftigt, veldimensioneret og koordineret samfundsberedskab, der skal øge samfundets robusthed. Teamet er ansvarlig for at understøtte og sikre udvikling af Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Teamleder Anders Søndergaard fortæller: ”Vi er i tæt dialog med vores operative styrelser for at sikre udviklingen af samfundssikkerheden og opretholdelse af beredskaber til at kunne støtte i krisesituationer.”

Du vil blive en del af Center for Forsvar og Beredskab, hvor vi arbejder for, at Forsvaret og beredskabet har de bedst mulige rammer og er rustet til at imødegå risici og trusler, som kan ramme Danmark og vores allierede. Vi er både seriøse omkring vores arbejdsopgaver og har et stærkt kollegialt sammenhold med en god portion humor. Du vil få tæt løbende kontakt med de øvrige teams i centeret og det øvrige departement.

”Det jeg sætter allermest pris på er, at hvor end du befinder dig i huset, så står kollegaer klar til at hjælpe hinanden.” – siger Anders.
Om stillingen
Som sagsbehandler vil dine opgaver være mange og alsidige. Du vil opleve en høj grad af ansvar for dit sagsområde. Du vil bl.a. blive bindeledet mellem Hjemmeværnskommandoen og Forsvarsministeriets departement. Her vil det være dit ansvar at skabe sammenhæng mellem forsvars- og sikkerhedspolitiske hensyn og praktisk opgaveløsning i hverdagen.

Herunder vil dine opgaver blandt andet være:
• Udvikling og ministerbetjening vedrørende Hjemmeværnet
• Ansvarlig for sager vedrørende Hjemmeværnet
• Arbejde med forsvarsforligsforberedelse og -implementering i tæt samarbejde med
Hjemmeværnskommandoen
• Sikre koordination for Hjemmeværnets og redningsberedskabets frivillige

I din første tid vil du arbejde tæt sammen med din teamleder, som vil sætte dig ind i dine opgaver og introducere dig til huset og dine kommende samarbejdspartnere.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse samt et par års relevant erhvervserfaring fra f.eks. centraladministrationen. Alternativt er du officer og ønsker at prøve kræfter i departementet.

For at lykkes i stillingen er det vigtigt, at du:
• Er selvstændig og tager ansvar for egne arbejdsområder
• Motiveres af at drive og udvikle en vigtig opgaveportefølje
• Er fleksibel og trives med et højt tempo og et stort koordinationsbehov
• Har et godt blik for skriftlig kommunikation og trives i en skriftlig organisation.

”Du skal have lyst til at være en del af et socialt fællesskab. Vi spiser frokost sammen hver dag, og når vi går til fredagsbar med vores søsterteam er vi en klar vinderfavorit i musikquizzen”, fortæller Anders.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til den enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant forhandlingsberettiget organisation. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine kvalifikationer.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiver finansieret pensionsordning

Hvis du er officer fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplaceringen vil være i løngruppe fire eller fem afhængigt af dine kvalifikationer.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte. Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Holmens Kanal 9, 1060 København K.

VI SER FREM TIL AT HØRE FRA DIG!
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Anders Søndergaard på tlf. +45 61 87 16 31. Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Frandsen tlf. +45 32 66 57 36

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2023.

Ansøgningsfristen er den 5. juni 2023 og vi forventer at holde samtaler d. 13.-14. juni.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi glæder os til at få dig med om bord, så vi sammen kan gøre en væsentlig forskel for alle vores kollegaer i Forsvarsministeriets koncern – både dem i felten og dem bag skrivebordene.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk


  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

05.06.2023

Indrykningsdato

11.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent