Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Vil du spille en aktiv rolle i Forsvarets internationale engagement?


Vil du spille en aktiv rolle i Forsvarets internationale engagement?

Vi søger en engageret major/orlogskaptajn, der vil spille en væsentlig rolle i den operative og militærstrategiske udmøntning af Forsvarets internationale engagement.

Har du lyst til at operere i krydsfeltet mellem militærfaglig ekspertise, politisk indsigt og international forståelse? Sætter du pris på et ordentligt, professionelt og udviklende arbejdsmiljø? Har det værdi for dig, at der er godt humør og prioriteres tid til det sociale? Og vigtigst af alt – motiveres du af ansvaret for at bidrage til de bedst mulige betingelser for international indsættelse af enheder og enkeltmand? Så er stillingen som stabsofficer ved Operationsstabens Planlægningssektion J5 Global i Forsvarskommandoen i København noget for dig.
Om os
Operationsstaben er struktureret efter en traditionel J1-J9 struktur, og den ledige stilling er i Planlægningsafdelingens J5 Global (J5G). Sektionen er placeret i Holmens Kanal 9 i København.

J5 Global planlægger Forsvarets indsættelser i operationer og stabiliseringsindsatser i Europa, Afrika, Asien og Mellemøsten. Sektionen yder herunder støtte til Forsvarets ledelse i forhold til at skabe sammenhæng mellem politiske ønsker, operative behov og militær kapacitet. Sektionen varetager det militærstrategiske samarbejde med internationale partnere og organisationer inden for militære operationer og udarbejder planer for indsættelser uden for Danmarks nærområde.

J5 Global er normeret med en chef (M401) og 11 dedikerede medarbejdere (M331 og 321). Sektionen har desuden ansvaret for en række forbindelsesofficerer og elementer i udlandet. Sektionens medarbejdere repræsenterer en bred vifte af personlighedstyper, erfaringsgrader, og kompetenceprofiler. Vores styrke er evnen til at kombinere forskellige præferencer og kompetencer om meningsfyldte opgaver, der altid løses med høj kvalitet. Fælles for os er, at vi vægter samarbejdet, føler stort ansvar for opgaverne og har en gensidig forståelse for, at et ordentligt og humørfyldt arbejdsmiljø gavner alle aspekter af opgaveløsningen. Som medarbejder i sektionen har du flere karrieremuligheder. Inden for det seneste år er tre af sektionens medarbejdere blevet udnævnt til M401-niveauet og andre er gået videre til udfordrende stillinger på M331-niveauet. Andre medarbejdere har besluttet at forblive i sektionen i en længere årrække og udgør sektionens erfaringsmæssige rygrad.
Om stillingen
Sektionen er inddelt tre teams, der har ansvar for hvert sit geografiske område; Europa, Afrika og Asien/Mellemøsten. Du vil indgå i et af disse teams, hvor du vil få et selvstændigt ansvar inden for teamets geografiske ansvarsområde. Du vil inden for dine sagsområder – i takt med din oplæring og udvikling – blive ansvarlig for sektionens varetagelse af planlægningsopgaver i relation til Forsvarets internationale operationer og stabiliseringsindsatser. Blandt flere specifikke opgaver kan nævnes:
• Koordination med Forsvarsministeriet i forhold til militære muligheder for indsættelse af danske styrkebidrag.
• Deltagelse i eller ledelse af operative planlægningsgrupper.
• Udarbejdelse af militære anbefalinger til Forsvarsministeriet under inddragelse af myndigheder inden og uden for Forsvarskommandoens myndighedsområde.
• Udarbejdelse af operationsplaner for indsættelsen af styrkebidrag.
• Betjening og rådgivning af Operationsstabens ledelse – og derigennem også forsvarschefen – i relation til styrkeindsættelse i internationale opgaver og deltagelse i internationale mødefora.
• Gennemførelse af koordination med internationale samarbejdspartnere.

Sektionen har et tæt samarbejde med øvrige elementer i Forsvarskommandoen, med Forsvarsministeriet og med allierede samarbejdspartnere. Du vil som medarbejder i sektionen have en stor kontaktflade både internationalt og nationalt, og gennem rejser vil du have mulighed for at opbygge et solidt internationalt netværk.

J5G adskiller sig fra øvrige sektioner i J5 gennem vores globale udsyn. Hvis der skal overvejes for muligheder i eksempelvis Afrika eller Asien, kigges der i vores retning. Hvis operative konsekvenser af globale sikkerhedspolitiske tendenser skal klarlægges og præsenteres, så gør vi det. Løsningen af sådanne opgaver stiller krav om helhedssyn og kræver interesse for det strategiske niveau. Fælles for alle opgaverne er, at de kræver dedikation samt forståelse for, at sektionen arbejder med sager, der i sidste ende ofte resulterer i indsættelsen af vores kolleger i krævende opgaver uden for Danmarks grænser.
Om dig
Du motiveres af muligheden for at arbejde med alle aspekter af Forsvarets internationale engagement. Du behøver ikke nødvendigvis at have stor erfaring inden for feltet, men du er indstillet på at lære. Din evne og din vilje til at lære nyt og tage ansvar vægtes højt.
Det er en fordel, at du har forståelse for de operative aspekter af styrkeindsættelse, og at du har overblik over ansvarsfordelingen mellem Forsvarets kommandoer og stabe. Du bidrager til et godt og gerne sjovt, men seriøst arbejdsklima. Du er villig til at tage ansvar, har en høj grad af integritet, besidder gennemslagskraft og er i stand til at prioritere. Du kommunikerer klart, præcist og korrekt i tale og især på skrift, både på dansk og engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte chefen for Operationsstabens Planlægningssektion J5 Global, oberstløjtnant Villiam Krüger-Klausen på tlf. 72 84 05 02.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Mia Nordbeck Carlsson (FPS-MNC@fiin.dk), Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 99 37.

Ansøgningsfristen er den 4. juni 2023. Ansøgningen sendes via linket i højre side. Vi forventer at holde samtaler i uge 24 og 25. Stillingen er ledig til besættelse fra 1. september.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

10.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent