Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stabsofficer til Operativ Policysektion J5P


Har du bred erfaring, er du uddannet officer, og vil du arbejde med operativ policy for Forsvarets virke?

Vil du gerne være med til at præge den operative virkelighed og rammesætte fremtidige indsatser? Har du et godt bud på, hvordan vi skal bruge de operative kapaciteter i fremtiden? Er du god til at formidle budskaber? Kan du tale NATOsk, nordisk og IGOsk? Forstår du ironi? Hvis du svarer ”nej” til alle, så kan du trygt overlade jobbet til andre.
Om os
Du har valgt at læse videre, tak for det.

Operationsstaben er en del af Forsvarskommandoen på styringsniveau I og er organiseret efter en traditionel J-struktur.

Operativ Policysektion (J5P) er en af fire sektioner i J5 Planlægningsafdeling, der hører til i København. J5P er normeret til 10 personer og håndterer de konceptuelle og policymæssige operative anliggender på militærstrategisk og operativt niveau. Sektionen består primært af erfarne majorer/orlogskaptajner med et stort personligt drive og engagement.

Sektionen behandler nationale operative koncepter, strategier, planer og møder, som eksempelvis omfatter den nationale styrkegenereringskonference, Forsvarschefens Operationsforum, Forsvarets Plandirektiv og det operative ressourceoverblik.

Visse NATO koncepter, strategier og beredskaber er også placeret i sektionen, hvilket bl.a. omfatter behandling af styrketilmeldinger til NATO, herunder NATO styrkegenereringskonferencer og implementering/overgang til NATO Force Model fra NATO Readiness Initiative og NATO Response Force. Vi håndterer også Operationsstabens bidrag til militærkomitémøder i NATO og tilsvarende fora.

Hertil kommer operative aspekter til de øvrige internationale organisationer og samarbejder, der blandt andet omfatter NORDEFCO, EU, FN, JEF, FNC, EI2, A7/8, ASFR, NB8, mv.

En stilling ved os giver dig således mulighed for både at fordybe dig i styrende strategiske koncepter, omsætte disse til den operative virkelighed og præsentere dette for Forsvarets ledelse, samtidig med at du får mulighed for at repræsentere Danmark i vigtige internationale fora.
Om stillingen
Som stabsofficer i sektionen bliver du helt centralt placeret i forhold til arbejde med NATO, NORDEFCO og de andre internationale organisationer eller de bilaterale samarbejder med operativt fokus.

Du vil i stillingen bidrage med at udvikle, formulere og drive den danske militære vilje, samtidigt med at gældende policy skal videreformidles og i visse situationer tolkes.

De konkrete opgaver i stillingen vil afhænge af dine kvalifikationer og interesser, hvormed der til en vis grad vil være mulighed for at præge stillingens indhold. Af hensyn til værnsbalance i sektionen mangler vi en medarbejder, der har baggrund fra Flyvevåbnet, men stillingen er ikke på forhånd øremærket til et specifikt værn.

”Der gad jeg godt arbejde, de får alle de spændende opgaver” – hørt på gangen.

Stillingens konkrete indhold vil desuden afhænge af, hvordan de samlede kompetencer i sektionen fordeler sig.
Om dig
Du er udnævnt major/orlogskaptajn eller er kaptajn/kaptajnløjtnant og klar til at blive udnævnt ind i stillingen. Du må gerne være gået civil og ønsker nu at komme tilbage til Forsvaret.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med NATO (fx NDPP-kursus eller tidligere tjeneste i NATO) og har luftmilitær baggrund.

Du har en personlig drivkraft og initiativlyst, der medfører, at du selvstændigt kan tilrettelægge, udvikle og drive planlægningen af forskellige opgaver, der typisk håndteres som selvstændige projekter (vi er et fællesskab og hjælper hinanden).

Du skal kunne sætte dig ind i nyt materiale, udlede hovedkonklusioner fra konferencer, dokumenter og møder, og herefter kunne formidle budskaberne videre til andre både i tale og på skrift.

Det vigtigste er dog, at du har en sund logik, og at du kan tilegne dig næsten enhver form for viden på kort tid.

…og taler du fx ikke IGOsk, så skal vi nok lære dig det – det er dog lidt sværere at belære om ironi – det skal du sådan set gerne selv kunne :)
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i København.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte major Kresten Høst Jensen på telefon 72 84 05 08.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 30. maj 2023, og ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse den 1. juli 2023 eller hurtigst muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskmmandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

30.05.2023

Indrykningsdato

09.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent