Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sektionsfører/Transportbefalingsmand til Transportsektionen ved 2. Nationale Støtteelement i Vordingborg


Sektionsfører/Transportbefalingsmand til Transportsektionen ved 2. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Er du oversergent og synes at transporttjenesten lyder interessant? Kan du håndtere store køretøjer? Er du klar til at indgå i et team af kollegaer og kan du leve op til bataljonens motto? ”Til opgaven er løst”

Så er det dig vi skal bruge i 2. Nationale Støtteelement (2 NSE) ved 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN).
Om os
2 NSE er en underafdeling i 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Vi er i alt 42 soldater, som er hjemvendt fra mission NFP2 i 2023.
Derefter overgår vi til NRI beredskab i 2023.

Vi er en enhed med et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke (SRS) enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger inden for transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både eFP og NFP. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource.

Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Transportsektionen (TPSEK) i 2 NSE har tidligere ligget organisatorisk i 5 NSE. Nu er den kommet hjem til 2 NSE og skal genopbygges. Som sektionsfører (SF) vil du derfor, ud over at være fører for din egen sektion, have store aktier i at understøtte oprettelsen og videreudviklingen af TPSEK som helhed i samarbejde med delingsføreren og næstkommanderende.

Dine overordnede opgaver vil i grove træk kunne opdeles i tre områder.

Det første indebærer løsning af realfaglige transportopgaver for resten af bataljonen i samarbejde med din sektion, samt deltagelse i diverse øvelsesaktiviteter med bataljonens øvrige underafdelinger, når de har behov for en transportkapacitet.

Det andet indebærer store mængder uddannelsesplanlægning og instruktørvirke, når transportdelingens personel skal uddannes til at kunne løse de førnævnte opgaver. Ud over de logistisk betonede fagområder som taktisk køreruddannelse og logistisk støttetjeneste uddannes der også i den generelle militære uddannelse såsom skydning og skyttetjeneste.

Det det tredje område er dine ledelsesmæssige opgaver. Det er udvikling af din gruppefører og dine konstabler, faglig rådgivning til foresatte samt forandringsledelse under opstarten af den nye deling såsom udvikling af standarder, procedure og kultur.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent der er egnet til, at gennemføre OSU.

Du er den modne soldat, der gennem flere års tjeneste har oparbejdet gode uddannelses-, ledelses- og føringsmæssige kompetencer. Du er bevidst om dine menneskelige egenskaber.

Det skal falde dig naturligt ind at skabe stabilitet i dine folks hverdag. Du vil få en spændende opgave med at opbygge TPSEK og have stor indflydelse på dens uddannelse og kultur.

Det er en fordel, at du har kørekort kategori B samt kørekort kategori C / CE. Du skal kunne erhverve kørekort.

Det er derudover en fordel, at du har kendskab til transporttjeneste i forvejen eller har en naturlig interesse for området.

Du skal være klar til international operationer inden for få år.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Vordingborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 2 NSE, kaptajn Mikael L. Arildsø på telefon 40 37 71 90 eller på mail TRR-4B-200A@MIL.DK alternativt NSE-Befalingsmand seniorsergent Henrik Schmidt på telefon 24 75 61 04 eller på mail TRR-4B-201A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 5. juni 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

05.06.2023

Indrykningsdato

09.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent