Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Materieladministrationsbefalingsmand til Depotsektionen i Forsyningskompagniet (genopslag)


Materieladministrationsbefalingsmand til Depotsektionen i Forsyningskompagniet (genopslag)

Har du interesse for depotområdet og er du stadig soldat nok til at tage på øvelser og skydeperioder?

Ser du dig selv som sparringspartner til kompagnichefen og kan du være overordnet ansvarlig for en større reservebeholdning? Har du lyst til at sætte dig ind i forvaltningsregler og kan du langtidsplanlægge? Så læs dette jobopslag.
Om os
1. Forsyningskompagni er et operativt kompagni, som er en del af 1. Logistikbataljon, som igen er en del af 1. Brigade.

KMP består udelukkende af fastansatte soldater og har til opgave er at levere logistik til brigadens indsættelse. Derfor er det soldatermæssige håndværk i højsædet for alle soldater i kompagniet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

Dagligdagen i KMP er ligeledes karakteriseret ved en uformel og respektfuld omgangstone

KMP består af tre delinger (DEL), 1 og 2 forsyningsdeling (FSDEL) og kommandodelingen. Hver FSDEL består af en deltrop, en depotsektion og to middeltungetransportsektioner.

Depotsektionen, som du kan blive en del af, består af ti mand. En sektionsfører, en næstkommanderende, en depothjælper korporal og syv konstabel depothjælpere. De to FSDEL bærer den operative reservebeholdning for 1 BDE og 1 FSKMP opgave er at opretholde og forvalte denne beholdning på kamppladsen.
Om stillingen
Du vil få følgende opgaver:
- Leder den daglige drift af sektionen, herunder personel og udviklingsansvar.
- Udvikling og uddannelse af PSN i DEPSEK.
- Føre kontrol med beholdningen på vegne af chefen.
- Deltage i stabsarbejde omhandlende udvikling og administration af reservebeholdninger.

KMP fokuserer på, at så stor en del af uddannelsen som muligt gennemføres i en taktisk ramme. Så du skal forvente en spændende og omskiftelig hverdag. En hverdag som du i samarbejde med delingsføreren i høj grad selv kan være med til at præge udformningen af.

KMP gennemfører cirka 5 ugers aktiviteter årligt som døgnaktiviteter, væk fra garnisonen.

Der er aftalt et midlertidigt funktionstillæg på denne stilling.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent. Alternativ er du en erfaren oversergent.

Du skal både kunne være en del af maskinrummet og indgå i bemandingen af broen.

Du har en struktureret tilgang til planlægnings og administrationsopgaver samt du er i besiddelse af en solid helhedsforståelse for den organisation du arbejder i.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Simon de Claville Christiansen på telefon 41 38 56 86.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 5. juni 2023 og samtaler forventes gennemført i forlængelse af ansøgningsfristen. Stillingen er til besættelse 1. august 2023 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.06.2023

Indrykningsdato

08.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent