Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Bataljonsbefalingsmand ved III Opklaringsbataljonen på Bornholm


Bataljonsbefalingsmand ved III Opklaringsbataljonen på Bornholm

Har du praktisk erfaring indenfor opklaringsvåbnet på alle niveauer? og anses du for værende det såkaldte ”fyrtårn” inden for opklaring?
Om os
Opklaringsbataljonens (OPKBTN) identitet er forankret i vores mangeårige deltagelse i internationale operationer, og dermed er fokus konstant rettet imod opbygningen af disse kapaciteter. Opklaringsbataljonen er en arbejdsplads hvor evnen til initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på en høj faglighed er i højsædet – her er krigerhåndværket i centrum.

Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning.

Opklaringsbataljonen er kapacitetsbærer for Hærens opklaringsenheder og opretholder dermed Hærens evne til at uddanne og indsætte opklaringsenheder i rammen af bataljonskampgruppen samt troppeenhedsniveauet eller tilsvarende. Opklaringsbataljonen gennemfører Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Herudover har Opklaringsbataljonen to stående reaktionsstyrkeeskadroner - 1 og 2 Lette Opklaringseskadron.
Om stillingen
Som bataljonsbefalingsmand ved Opklaringsbataljonen indgår du i bataljonens Command Team og er dermed en nærtstående medarbejder, der rådgiver og vejleder bataljonschefen målrettet og loyalt ud fra din viden og erfaring på områder, der har indflydelse på Opklaringsbataljonens opgaveløsning.

Du forventes, at bringe din gelederfaring i spil i samarbejdet i Command Teamet med bataljonschefen til sikring af gode opgaveløsninger ved bataljonen.
Det forventes, at du objektivt og rettidigt udfordrer processer og procedurer. At du er i stand til at bidrage med forslag til optimering af ledelse og beslutningsgrundlag.

Bataljonsbefalingsmanden skal selvstændigt identificere og bearbejde sammenhænge på tværs mellem niveauerne, særligt mellem eskadroner, bataljon, brigader, våbenartens S7 og forsvarets skoler for derigennem at bidrage til udviklingen af våbenarten, militære uddannelser og personellet på kort, mellemlang og lang sigt.

Som bataljonsbefalingsmand skal du være i stand til at kunne fungere som rådgiver for de yngre mellemledere ved bataljonen, og i samråd med regimentsbefalingsmanden tage ansvar for udvikling af konstabel- og stregbefalingsmandsgruppen ved bataljonen.

Du vil, sammen med den øvrige ledelse i bataljonen, være ansvarlig for sikring af disciplin og håndhævelse af god tone og adfærd ved bataljonen i overensstemmelse med forsvarets personalepolitik.
Du vil i bataljonens dagligdag være en væsentlig sparringspartner for opklaringseskadronernes Command teams.

Du forventes derudover at kunne indtræde som sagsbehandler på specifikke områder i koordination med bataljonschefen og stabschefen.
Om dig
Vi forventer, at du ér udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på 15 år, heraf minimum 6-8 år som seniorsergent samt, at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale.

Vi forventer, at du har en solid erfaring som mellemleder, samt har praktisk erfaring på flere niveauer i en bataljon og et godt kendskab til hærens organisation.
Du er fagligt kompetent og gerne med erfaring fra opklaringsvåbnet.

Du kendetegnes ved, at du har en professionel indstilling til arbejdet med lyst til at udvikle dig, samtidig med, at du har et udsøgt helhedssyn og kan skabe resultater. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidig.
Din kommunikation er tillige entydig og let forståelig til ledelsen, såvel som øvrige medarbejdere.

Du kan bidrage i udviklingen af bataljonens stregbefalingsmænd i samarbejde med eskadron- og sektionschefer og kan forestå udarbejdelse og koordination af tjenesteplaner med disse.

Du fremstår endvidere som en rollemodel og mentor for Opklaringsbataljonens øvrige ledere, mellemledere.
Herudover kan du rådgive og vejlede bataljonens soldater i tjenstlige- og private forhold.

Du er fleksibel og omstillingsparat i din tilgang til tjenesten, da ændrede prioriteringer i opgaveløsningen, er en fast bestanddel af at være tjenestegørende i en professionel bataljon.

Du besidder gode sproglige kvalifikationer inden for dansk og engelsk, både mundtligt og skriftligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Rønne.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte BTNCH Uffe Geckler Pedersen GHR-3B-CH@MIL.DK eller CSG P. H. Sørensen, GHR-3B-BTNBM@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er den 1. juni 2023. Samtaler afholdes løbende og stillingen er til besættelse 1. august 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Indrykningsdato

04.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent