Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Brænder du for sikkerhedspolitik, forsvarsindustri og innovation?


Brænder du for sikkerhedspolitik, forsvarsindustri og innovation?

Danmark står over for et nyt alvorligt trusselsbillede, hvis kompleksitet og forandringer forstærkes af den teknologiske udvikling. Industri- og innovationspolitik er blevet sikkerhedspolitik og er afgørende for Danmarks sikkerhed.

Derfor har vi brug for dig! Vil du være med til at skabe muligheder for dansk forsvarsindustri og danske aftryk på international forsvars og sikkerhedspolitik? Har du lyst til at arbejde i en politisk organisation i tæt berøring med dansk forsvarsindustri, forskningsverdenen, brancheorganisationer og internationale organisationer? – Så har du nu muligheden for at blive vores nye kollega.
Om os
I Team Forsvarsindustri og Innovation er vores kerneopgave at opbygge sikkerhed både nationalt og internationalt. Det er vores rolle at styrke samarbejdet og rammevilkårene på det forsvarsindustrielle område og bygge bro mellem forskning, udvikling og anvendelse.

Vi skaber resultater ved at identificere sammenfald mellem Forsvarets behov og forsvarsindustriens og forskningsinstitutioners kompetencer og få disse elementer til at spille sammen i nationale og internationale samarbejdsinitiativer.

Vi er et team med en stærk holdånd. Vi arbejder tæt sammen i et uformelt miljø, lærer af hinanden og løser opgaver på et højt fagligt niveau i en dynamisk hverdag. Vi er seriøse om at varetage danske interesser, og vi arbejder for at sætte danske aftryk på internationale løsninger.

Om stillingen
Du kommer til at spille en central rolle i udviklingen af den politiske retning for samarbejdet med forsvarsindustrien og forskningsverdenen. Vi skal hele tiden blive skarpere på muligheder for dansk forsvarsindustris muligheder for at indgå i internationale forsyningskæder og bidrage til Danmarks og vores allieredes sikkerhed.

Din opgave bliver bl.a. at bidrage til at udvikle og implementere konkrete initiativer og samarbejder mellem Danmarks og andre landes forsvar og forsvarsindustri i tæt dialog med bl.a. aktører inden for forskningsverdenen og industrien, Forsvaret og andre ministerier.

Det indebærer blandt andet opgaver som:
• Policyformulering og koordination af koncernens bidrag til arbejdet med industri og teknologisk forskning og udvikling
• Koordination og bidrag til tværministerielt arbejde til fremme af danske forsvarsindustrielle interesser og udvikling af et nationalt økosystem for dual-use teknologi
• Bidrage til interessevaretagelse i relation til internationale initiativer og programmer (fx i NATO og EU) inden for det forsvarsindustrielle og teknologiske område
• Ministerbetjening vedr. forsvarsindustri og udvikling bl.a. materiale til besøg, presse, mv.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse, hvor du har beskæftiget dig med sikkerhedspolitik. Du har desuden min. 4 års erhvervsrelevant erfaring, hvor du har beskæftiget dig med enten forsvarsindustri, internationalt samarbejde og -organisationer eller tværministeriel koordination. Alternativt er du major eller orlogskaptajn, som har gennemført en master i militære studier

For at lykkes i rollen er det vigtigt, at du motiveres af de politiske og strategiske aspekter af samarbejde med forsvarsindustrien, forskningsinstitutioner og andre eksterne aktører. Du ser dig selv som kreativt tænkende og du kan skabe muligheder og samarbejde.

Vi forventer, at du udviser engagement og gåpåmod i opgaveløsningen. Det er derfor vigtigt, at du har gode samarbejdsevner og er imødekommende. En stor del af dit arbejde afhænger af at kunne skabe og vedligeholde gode relationer til samarbejdspartnere.

”Vi er nysgerrige på vores fagområder, tænker innovativt og så har vi et stærkt sammenhold, hvor alle bidrager til et højt fagligt niveau og et stærkt socialt fællesskab.” fortæller din kommende teamleder, Jacob.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om Løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du har en civil uddannelsesbaggrund, vil du blive ansat som fuldmægtig eller konsulent i henhold til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen. Du vil tillige modtage en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen er til besættelse den 1. august 2023.
Dit daglige tjenestested er Holmens Kanal 9, 1060 København K.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Jacob Petersen på tlf. +45 61 87 17 19. Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Frandsen tlf. +45 32 66 57 36

Ansøgningsfristen er den 5. juni 2023.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed forbedrer opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Vi ser frem til at få dig med om bord, så vi sammen kan gøre en væsentlig forskel for alle vores kollegaer i Forsvarsministeriets koncern – både dem i felten og dem bag skrivebordene.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

05.06.2023

Indrykningsdato

02.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent