Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Er du en haj inden for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik?


Er du en haj inden for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik?

Og vil du udvikle dine strategiske og politiske kompetencer inden for området, samtidig med at du styrker dine analytiske evner, dine formidlingsevner såvel som dit netværk på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område? Så er denne 2-3 årige stilling som analytiker på Center for Militære Studier (CMS) på Københavns Universitet måske noget for dig.
Om os
Center for Militære Studier udøver strategisk forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening med fokus på aktuelle og forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål og er ramme for tværfagligt forskningssamarbejde mellem Københavns Universitet, andre forskningsinstitutioner og øvrige relevante aktører.

Vores arbejde bidrager til udviklingen af viden og ideer inden for det forsvars- og sikkerhedspolitiske område og medvirker til at styrke det tværinstitutionelle samarbejde med myndigheder og nationale, såvel som internationale, forskningsinstitutioner. Herudover underviser og vejleder vi samt bidrager til forskeruddannelse.

Om stillingen fortæller Kristian Søby Kristensen, der er seniorforsker ved CMS: ”Det er spændende at få lov til at fordybe sig i en forsvarspolitisk problemstilling, men det kræver også en høj grad af selvstændighed.” En af vores vigtigste opgaver er at formidle forsvars- og sikkerhedspolitiske emner og problemstillinger gennem bl.a. seminarer, konferencer og optræden i medier.

Herved bidrager vi til den offentlige debat om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi er ambitiøse og har et højt arbejdsniveau, hvorfor vi lægger stor vægt på et fleksibelt arbejdsmiljø, en god stemning, sammenhold og teamwork.
Om stillingen
Dine arbejdsopgaver fastlægges under hensyntagen til dine kvalifikationer, interesser og centerets løbende prioritering af indsatsområder. Opgaverne forventes dog at være inden for følgende hovedområder:

• Projektleder og/eller projektmedarbejder i forsknings- og analyseprojekter.
• Redaktør og forfatter på rapporter og udredninger for centerets kunder.
• Militærfaglig sparring og bistand til centerets forskere.
• Tilrettelæggelse af det faglige indhold på konferencer og forskningsseminarer.
• Undervisning på centerets uddannelsesudbud, bl.a. på Københavns Universitet.
• Netværksdannelse for at understøtte CMS’ forskningsformidling og myndighedsbetjening.
• Ekspertbistand til forespørgsler fra medier.

Igennem et skræddersyet udviklingsforløb erhverver eller videreudvikler du dine kompetencer til at analysere udfordringer og muligheder for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik i et helhedsperspektiv, og i forhold til specifikke aktuelle og strategisk vigtige emner. Endvidere får du mulighed for at gennemføre medietræning.

”Medieoptræden kræver, at du kan forklare en kompleks problemstilling enkelt og ligefremt så hr. og fru Jensen hjemme i stuen også kan forstå det,” siger Kristian. På CMS har vi et stærkt netværk og en ambition om, at du som militæranalytiker efterfølgende kommer godt videre i din karriere, eksempelvis i departementet, højere danske og internationale stabe, eller operativ tjeneste.

Stillingen er en tidsbegrænset stilling på 2-3 år og dit arbejdssted bliver på Center for Militære Studier (CMS) ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
Om dig
Du har en militærfaglig uddannelse på major-/orlogskaptajnsniveau, eller en videregående universitetsuddannelse. Herudover ser vi gerne, at du har erfaring med, og talent for, at arbejde i teams om løsning af konkrete analytiske opgaver.

Du besidder god indsigt og forståelse for militære problemstillinger, strategi og policy, såvel som gode pædagogiske evner med henblik på undervisning og formidling. Herudover har du gode skriftlige og mundtlige fremstillingsevner og gode sprogkundskaber – og som minimum engelsk på forhandlingsniveau, da centerets arbejdssprog er engelsk.

Som person er du engageret, samarbejdsorienteret og udadvendt, og du arbejder selvstændigt samtidig med, at du er en holdspiller. Eventuel erfaring fra udsendelse i internationale operationer, såvel som kendskab til forskningsverden, er en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorforsker Kristian Søby Kristensen, Københavns Universit på telefon 3532 4084.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2023 og samtaler forventes afholdt løbende. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Vi rekrutterer og fastholder kompetente ansatte til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger for Danmarks sikkerhed, og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren.
Vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med fokus på udvikling. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Det kræver mere end almindelig HR.
Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Indrykningsdato

01.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent