Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Fregatten ESBERN SNARE søger sergent til stilling som elektronik assistent (EKA)


Fregatten ESBERN SNARE søger sergent til stilling som elektronik assistent (EKA)

ESBERN SNARE søger en engageret sergent med elektronik- eller datateknisk baggrund, der har lyst til at arbejde ombord på et skib med spændende opgaver, gode kolleger og moderne udstyr.

Som EKA ombord kan du forvente en varieret, hektisk og spændende hverdag. Du vil få det daglige ansvar for at lede sektionens faglærte og ufaglærte medarbejder. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte teknisk sparing, daglig ledelse og arbejdsplanlægning. Desuden deltager du som befalingsmand i skibets kamporganisation og indgår i vagttørn til søs og i havn.

Om os
ESBERN SNARE er en af Søværnets største kampenheder med besætning på over 120 mand.
Vi har de sidste år deltaget i operationer ved Vestafrika, patruljer ved Grønland og Færøerne, samt været indsat i danske og internationale farvande. Besætningen er bredt sammensat med hensyn til alder, køn, erfaring og uddannelse. Vi har basehavn i Frederikshavn, men vores besætning bor over hele landet, og vi tager hensyn til bopæl i planlægningen af tjenesten.
Om stillingen
Våben- og elektronikdivisionen ledes til daglig af Våben- og elektronikofficeren (VEO), og er inddelt i to sektioner med fokus på hhv. våben og elektronik.

Som sergent i skibets elektroniksektion vil du indgå i et team sammen med elektronikofficeren (EKO), elektronikbefalingsmanden(EKB) og otte konstabler. Sektionen har et tæt samarbejde med våbensektionen og sammen varetager de to sektioner vedligehold og drift af skibets våben- og elektroniksystemer. Du indgår desuden i skibets kamporganisation, og stillingen indbefatter tjeneste til søs samt daglig tjeneste og vagt i de perioder, hvor ESBERN SNARE er i havn.
Om dig
Stillingen er klassificeret til sergent, men kan besættes af en erfaren marineoverkonstabel eller marinespecialist. I dette tilfælde vil vi i forbindelse med ansættelsen udarbejde en udviklingskontrakt med henblik på gennemførelse af GSU. En forudsætning er derfor at du er godkendt til GSU eller kan bestå en afprøvning til GSU.

Som befalingsmand fremstår du synlig og professionel. Du er teknisk kompetent og bevist om din rolle som kulturbærer af Søværnets traditioner og værdier. Du er struktureret med en personlig gennemslagskraft, selvstændig, initiativrig og har overblik på et praktisk niveau, hvor opgaven forfølges til den er afsluttet.

Kvalifikationer:

Krav:
• Svendebrev som elektronikfagtekniker eller tilsvarende relevant uddannelse.
• Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU) eller godkendt afprøvning til GSU.

Ønskelige krav:
• DeMars MM Myndighedsbeholdning
• DeMars PM Værkstedsleder
• Relevante kurser på sensor, navigations-, kommunikations- og it-systemer på ABSALON/IVER-klassen
• Uddannet røgdykker, indsatsleder.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer lever op til kravene, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Frederikshavn.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Våben-og Elektronikofficeren, kaptajnløjtnant Claus Nilsson på mail 2E-ESSN-VEO@mill.dk.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 77 eller mail FPS-MAN@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. juni 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. august 2023.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Indrykningsdato

01.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent