Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Leder af værksted ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland


Leder af værksted ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland

Lederen af autoværkstedet ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland trives i en travl hverdag, hvor reparationer og service på køretøjer, aggregater og påhængsvogne, er din opgave at få til at fungere.

Operative opgaver og uddannelse af værnepligtige er de kerneopgaver, autoværkstedet hele tiden skal støtte og understøtte og du skal kunne fungere på en arbejdsplads, hvor dagen oftest ikke bliver som forudset eller planlagt.

Du er befalingsmand med et højt fagligt niveau, der med dine gode ledelses- og samarbejdsevner, både er den formelle og uformelle leder af dine medarbejdere, men også kan være en god sparring for hele ledelsesteamet på logistikcentret.

Du synes ledelse er vigtigt, men synes at beredskab er endnu vigtigere og er helt vidende om autoværkstedets helt afgørende rolle i Beredskabsstyrelsen Sydjyllands evne til levere det beredskab, borgere og virksomheder i dækningsområdet kan forvente.

Ser du dig som den rette person til at stå i spidsen for Beredskabsstyrelsen Sydjyllands hold af mekanikere, har Beredskabsstyrelsen Sydjylland en ledig stilling til besættelse 1. oktober 2023 eller snarest derefter.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sydjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Haderslev. Afdelingen udgør det statslige overbygningsberedskab i Syddanmark og primæropgaverne er opretholdelsen af et døgnbemandet beredskab, uddannelse af ca. 90 redningsspecialister (værnepligtige) og 30 befalingsmandselever om året, samt vedligeholdende uddannelse for ca. 50 frivillige.

Logistikcentret, hvor stillingen er placeret, er en dynamisk enhed på knap 20 medarbejdere, som varetager opgaver på autoværksted, materieldepot, munderingsdepot, forsyning samt lager og vaskeri. Opgaverne er med til, at sikre Beredskabsstyrelsens indsatsevne, og arbejdsklimaet er derfor præget af vores Værdier ”handlekraft-engagement-samarbejde & troværdighed”.

På Logistikcentret er vi flere forskellige personalegrupper, med forskellig faglig baggrund.
Vi har både uniformerede og civilt ansatte. De ansatte på værkstedet er alle vagthavende i sergentgruppen og har vagt i Beredskabsstyrelsens 24 timers beredskab.

Vi omgås helt uformelt og er gode til, at smile og grine sammen uden, at arbejdet af den grund standser. Vi samles gerne til fælles brød-/kagespisning og arrangerer indimellem fælles frokost.
Om stillingen
Som leder af autoværkstedet, vil du have et stort ansvarsområde, hvor stillingen vil kræve, at du evner, at holde tungen lige i munden, at du kan have flere bolde i luften på samme tid, og at du har en god planlægnings- og prioriteringssans.

Du skal både kunne fungere som daglig leder af vores mekanikerteam, være ansvarlig for planlægning af mekanikernes tilstedeværelse samt prioritere værkstedets løsning af opgaver efter kerneopgaverne, beredskab og uddannelse.
Du vil have frihed til at sætte dit præg på hvorledes arbejdet organiseres og prioriteres.

Du har overblik over vognparken og teknikken og kan vejlede det specialiserede mekanikerteam i løsningen af opgaverne, samtidig med at du sikrer de rette registreringer og det rette flow i DeMars.
Om dig
Du er chefsergent, alternativt seniorsergent, og gerne faglært lastvognsmekaniker med en bred og solid erfaring inden for vedligeholdelsestjenesten.

Såfremt du er seniorsergent, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale.

Du er en energisk, udadvendt og engageret person, som professionelt og med respekt for medarbejderne og opgaven, kommer i mål med autoværkstedets opgaver. Du evner at forstå medarbejderens udfordringer og behov, samtidig med at du bevarer overblikket og arbejder strategisk og fremadrettet i din tænkning.

Du har gode samarbejdsevner og lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere og skabe forståelse for opgaven. Du skal kunne lede med respekt og anerkendelse blandt erfarne folk, der løser deres opgaver selvstændigt, og med frihed under ansvar.

Vi forventer af dig, at du er faglig stærk, er fortrolig med brug af SAP PM, samt er i besiddelse af de nødvendige administrative kompetencer, et lederjob i Beredskabsstyrelsen også kræver.

Du indgår i Beredskabsstyrelsens 24 timers vagtberedskab i den vagthavendegruppe, der matcher dine kompetencer. Hvis du ikke har uddannelsen til at varetage funktionen som 1. 2. eller 3, vagthavende, skal du være indstillet på at erhverve dem.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til chefsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til, at kontakte Logistikchef Nils Rømer på telefon 72 85 23 09.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.
 
Ansøgningsfristen er den 9. juni 2023. Samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse heraf. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

09.06.2023

Indrykningsdato

27.04.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent