Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Vagtbefalingsmand til fast vagtstyrke ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg (genopslag)


Vagtbefalingsmand til fast vagtstyrke ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg (genopslag)

Har du interessere i og flair for militær sikkerhed og vagttjeneste, kan du arbejde selvstændigt med opgaver inden for den militære sikkerhed, så har du nu muligheden for at søge stillingen som vagtbefalingsmand ved 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN).
Om os
Den faste vagtstyrke hører til i Garnisonsstøtteenheden (GSE) ved 4 NSBTN. GSE understøtter Bataljonens opgaveløsning ved at levere støtte indenfor bl.a. vagt, administration, kommunikation, uddannelsesmateriel, etablissement, ceremoniel og tradition samt generel ledelsesstøtte.

Den faste vagtstyrke bidrager til den militære sikkerhed på Vordingborg Kaserne ved adgangskontrol og patruljetjeneste på Garnisonen og tilknyttede områder.

Vagtstyrken består af en leder (seniorsergent), seks vagtbefalingsmænd (sergent) og syv vagtmænd (konstabel/overkonstabel) og suppleres derudover af menigt personel fra 5. National Støtteelement.

Vi lægger vægt på et uformelt arbejdsmiljø og en god stemning i hverdagen under hensyntagen til den militære sikkerhed.
Om stillingen
Som vagtbefalingsmand for den aktuelle vagtstyrke er du ansvarlig for den militære sikkerhed på Vordingborg Kaserne jf. gældende bestemmelser. Du refererer i dit daglige virke til leder af vagten.

Dine opgaver vil primært omfatte:
• Daglig drift af hovedvagten jf. vagtbestemmelser for kasernen.
• Tilsikre en effektiv adgangskontrol, alarmhåndtering og patruljetjeneste på kasernen og de tilknyttede områder.
• Håndtere gæste- og besøgsanmodninger.
• Bistå leder af vagten i dennes opgaver.
• Faglærer og/eller instruktør i fag relateret til bestridelse af vagten, herunder omskoling til køretøj, våbenuddannelse, førstehjælp, fysisk træning mv.

Du skal være indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste, hvor en betragtelig del af arbejdstiden ligger i nattetimerne og på lørdag/søndag og helligdage.

Såfremt du findes egnet til stillingen, vil du blive indkaldt til en afprøvningsdag, hvor du vil skulle gennemføre og bestå:
- Forsvarets fysiske basiskrav,
- Et skydeprogram (hvor du skal gennemføre og bestå kontrolskydning nr. 6 på pistol og nr. 7 på gevær),
- En ansættelsessamtale.
Om dig
Du er sergent, alternativt er du en erfaren overkonstabel, der har gennemført Grundlæggende Sergentuddannelse og dermed egnet til udnævnelse til sergent.

Du har en naturlig interessere og flair for militær sikkerhed og vagttjeneste, og du kan arbejde selvstændigt med opgaver inden for den militære sikkerhed.

Du er professionel soldat i sind og tjeneste, og har en positiv indstilling til den militære sikkerhed med flair for at se løsninger frem for begrænsninger.

Du fremstår med en naturlig autoritet, høfligt og ordentligt, da du i mange sammenhænge vil være første indtryk i besøgendes, ansattes og samarbejdspartneres møde med Vordingborg Kaserne.

Vi forventer, at du er præcis, hjælpsom, loyal og udviser diskretion. Du har let til smil, forstår og respekterer andres forskelligheder samt søger at skabe gode samarbejdsrelationer.

Du skal have kørekort til minimum kategori B, og kunne bestå kontrolskydning nr. 6 på pistol og nr. 7 på gevær.

Du vil opleve, at selv om arbejdet og dagligdagen i Hovedvagten er i faste rammer, kan det til tider være en hektisk arbejdsplads, og vi forventer, at du i disse perioder er fleksibel og villig til at tilpasse din arbejdsrytme til din opgaveløsning.

Det er ønskeligt, at du har en baggrund fra nuværende eller tidligere tjeneste med vagttjeneste, herunder skal du have eller være indstillet på at gennemføre Bevogtningsassistentuddannelsen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
 
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.
 
Udnævnelse til sergent kan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Vordingborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Dette betyder, at du på sigt, som en del af stillingen, skal være klar til at indgå i 4NSBTN opgaveløsning i forbindelse med internationale missioner. Dog først, når vagtstyrken at fuld bemandet og integreret ved bataljonen og garnisonen.

Ydermere vil du snarest muligt efter ansættelse skulle gennemføre og bestå Bevogtningsassistentuddannelsen.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Sagsbehandler HR for 4NSBTN, SSG Mads Illum Frandsen på telefon 72 83 74 20 eller på mail TRR-4B-312A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 31. maj 2023 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

31.05.2023

Indrykningsdato

21.04.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent