Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Konstabel til Erhvervspraktikken ved Flådestation Korsør


Konstabel til Erhvervspraktikken ved Flådestation Korsør

Har du lyst til at arbejde med unge mennesker og være med til at give dem en positiv oplevelse af, hvad Søværnet og Forsvaret kan tilbyde dem som kommende arbejdsplads, så er dette muligheden for at blive vores nye hjælper ved Erhvervspraktikken på Flådestation Korsør.
Om os
Erhvervspraktikken indgår i Garnisonselementet på Flådestation Korsør.
Vi er et element bestående af højt kompetente og specialiserede medarbejdere, der besidder mangeartede kompetencer til løsning af en bred opgaveportefølje. Vi er meget afhængige af hinanden, og udviser stor gensidig respekt. Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kollegaer, militære som civile, i et miljø med en uformel omgangstone.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar. Der er udpræget mulighed for at planlægge din egen arbejdstid, hvilket gør det lettere at få hverdagen til at hænge sammen.

Erhvervspraktikken primære opgave er at gennemføre praktikforløb for folkeskolernes 9-10. klasser og lejlighedsvis også for unge med særlige behov.
Sekundært virker Erhvervspraktikken som instruktører ved skyde- og førstehjælpsuddannelser internt på Flådestationen.
Om stillingen
Du vil som medarbejder i Erhvervspraktikken indgå i et team med 2 befalingsmænd, der fra mandag morgen til fredag middag gennemfører praktikforløbet for op til 20 unge pr. hold. Dette omfatter bl.a. orientering om Søværnet, skydning med karabin, brandtjeneste, redningstjeneste i svømmehal, militær fysisk træning, militær optræden, rundvisning på Søværnets skibe, orienteringsmarch og sømandskab.

Uger med praktikanter følger skoleåret uden for eksamensperioder og ferier. Der gennemføres 20-25 uger med praktikantforløb hvert skoleår. I de uger, hvor der gennemføres praktik har vi lange arbejdsdage – dage med arbejdstid til klokken 20:00, til gengæld kan vi afspadsere i praktikantfrie uger


De praktikantfrie perioder bruges bl.a. til uddannelse, støtte til andre afdelinger, rekrutteringsformål med besøgsvirksomhed for at udbrede kendskabet til Søværnet som arbejdsplads, gennemførelse af skydeuddannelse i håndvåben og førstehjælp for Flådestation Korsør øvrige personel samt andre myndigheder inden for garnisonens område.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med muligheder for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er konstabel med en bred erfaring fra Søværnet eller det øvrige forsvar og med de menneskelige egenskaber, der sætter dig i stand til at omgås unge mennesker og kan tackle deres forskelligheder på en god og positiv måde. Det er vigtigt, at du både har en udpræget fingerspidsfornemmelse for de unges behov og samtidig kan sætte dig naturligt i respekt, således at kritiske situationer tages i opløbet inden de eskalerer. Derfor skal du være beslutningsdygtig, præcis og god til at stå fast.

Du er omdrejningspunktet i de unges hverdag under opholdet i Korsør og er fleksibel til at ændre programmet, hvis der opstår muligheder for oplevelser for erhvervspraktikanterne, som er i relation til formålet med ugen.

Du er indstillet på, at din arbejdsdag til tider kan være fysisk hård og en del af tiden er udendørs.
Du er opsøgende i dit arbejde for at udbrede kendskabet til Søværnet som arbejdsplads.

Du er i god fysisk form og kan fremstå som rollemodel for erhvervspraktikanterne.

Dit livssyn er positivt, du besidder et godt humør og har let ved at skabe gode relationer til både militære og civile samarbejdspartnere.

Du kan se dig selv som en del af et serviceelement, hvor du som en selvfølge kan og vil løse opgaver på tværs af faggrænser og funktionsniveauer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Garnisonselementet KL Morten Runberg, telefon 21519299.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. juni 2023 og samtaler forventes afholdt i uge 24. Stillingen er til besættelse 1. august 2023.

Børneattest indhentes forud for ansættelse. Ren børneattest skal kunne opretholdes under ansættelsen.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. Eskadre (3 ESK)
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

07.06.2023

Indrykningsdato

18.04.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent