Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Kaptajn eller kaptajnløjtnant søges til stillingen som uddannelsesofficer, til Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland


Kaptajn eller kaptajnløjtnant søges til stillingen som uddannelsesofficer, til Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland

Brænder du for at levere god undervisning, i samarbejde med engagerede frivillige i et aktivt miljø? Så er det dig, vi søger!

Kan du arbejde selvstændigt, er ansvarsbevidst og villig til at prøve kræfter med bl.a. Hjemmeværnets Grunduddannelse, politiuddannelser m.fl. så er det nu, du skal søge!

Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland søger lige nu en dygtig kaptajn/kaptajnløjtnant til stillingen som uddannelsesofficer.
Om os
Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland er et af Hjemmeværnsskolens uddannelsescentre. Vi er placeret i grænselandet i historiske rammer ca. 12 km. syd for Aabenraa i Søgårdlejren.

Uddannelsescenter Fyn, Syd- og Sønderjylland, består af seks fastansatte medarbejdere: en chef, en næst¬kommanderende, en uddannelsesofficer, en uddannelses¬befalingsmand, en uddannelses- og forsyningsbefalingsmand samt en stabs- og forsyningshjælper.

Kulturen ved centret bygger på tillid og fleksibilitet samt kollegial støtte og sparring, såvel internt som imellem skolens sektioner og uddannelsescentre. Vi lægger vægt på, at det sociale integreres i vores daglige arbejde og opgaveløsning.

Som arbejdsplads vægter Hjemmeværnsskolen det sociale gennem idrætsdage, personaleseminarer og uformelle sammenkomster. Hjemmeværnsskolen dækker hele Danmark og er vant til, at ikke alle medarbejdere har bopæl tæt på arbejdspladsen.

Uddannelsescentret gennemfører en bred vifte af uddannelser for hjemmeværnets frivillige, på grundlæggende enkeltmands-, funktions-, fører- og specialistniveau. Kurserne gennemføres over hele landet, men med tyngde i Søgårdlejren, på Flyvestation Skrydstrup og Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.
Om stillingen
Du vil som uddannelsesofficer være den ansvarlige for Hjemmeværnets Grunduddannelse og politifunktionsuddannelse, hvor du skal planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere kurser samt sagsbehandle læringsforløb.

Du vil derudover indgå i diverse arbejdsgrupper alt efter behov for udvikling og beskrivelse af uddannelserne samt sikre sammenhængen til Hjemmeværnets øvrige uddannelser.

Du skal være rede til at være lærer på nogle af de kurser, der afholdes på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab eller ved andre af skolens uddannelsescentre.

Ud over at være kursusansvarlig, vil du ligeledes være medansvarlig for udvikling af de frivillige instruktører og fører, vi anvender på Hjemmeværnsskolen.
Om dig
Du er kaptajn eller kaptajnløjtnant og har gennemført Føringskursus, VUK eller VUK-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført Føringskursus, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Det vil være en stor fordel, såfremt du allerede har erfaring med undervisning og evt. ledelse af frivillige. Vi ser gerne, at du er opdateret på infanteritaktik på GRP- og DEL niveau, og ligeledes vil det være en fordel – men ikke et krav – at du har kendskab til/eller erfaring fra Hjemmeværnet.

Du udstråler entusiasme og har en fleksibel tilgang til hverdagens udfordringer.

Som officer og underviser fremstår du som rollemodel, og du brænder for at arbejde med uddannelse, og finder det naturligt at følge udviklingen inden for didaktik og pædagogik.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Der er mulighed for fleksible arbejdstider samt hjemmearbejde. Der er stor frihed til selv at tilrettelægge sin arbejdstid i forhold til arbejdsopgaverne.

Den daglige arbejdstid ved centret er som udgangspunkt fra kl. 08.00 – 15.30, men du skal påregne perioder med en del aften- og weekendarbejde, ligesom arbejde i traditionelle ferieperioder kan forekomme fra tid til anden. Du kan forvente op til 50-60 rejse-/kursusdage om året, hvilket medfører, at der i kursusfrie perioder er rig mulighed for planlægning af egen tjeneste herunder afvikling af merarbejde. En typisk kursusperiode er enten en weekend eller et kursusforløb på 5-10 dage.

Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af personligt kvalifikationstillæg.

Fast tjenestested: Søgaardlejren.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Bo Rolff Gregersen, HVS-U-CHFS@mil.dk, telefon 4015 3326.

Du er ligeledes velkommen til at kontakte tillidsrepræsentant major Erik Frødstrup, HVS-U-CHNM@mil.dk, telefon 5115 8678.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2023. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen den 1. august 2023 (gerne tidligere).

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Om Hjemmeværnsskolen
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør en effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet. Vi uddanner derfor i alt ca. 5000 kursister om året.

Hjemmeværnsskolen består af 70 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.

Kulturen på skolen er uformel. Vi har en afslappet omgangstone, som er nødvendig i en hverdag, hvor opgaverne kan spænde vidt, og tingene indimellem skal gå stærkt.

Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde, der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.

Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Air Force Training Centre., ligesom vi har et stort internationalt arrangement med blandt andet U.S. National Guard i USA, Norge og Sverige, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya og Uganda.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Søgård, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Indrykningsdato

14.04.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent