Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Efterretningsassistent ved Air Control Wing i Karup (genopslag)


Efterretningsassistent ved Air Control Wing i Karup (genopslag)

Interesserer du dig for teknologi, militært udstyr og særligt fly?
Kan du lide, at fordybe dig i detaljer men stadigvæk forholde dig til det overordnede billede?
Vi søger ihærdige konstabler, som er motiveret for at arbejde med efterretning i det luftmilitære domæne.
Om os
Efterretningssektionen i Air Control Wing støtter wingens operationer og formidler forståelse for den efterretningsmæssige situation for enhedens medarbejdere og ledelse. Desuden gennemfører sektionen uddannelse og undervisning samt studie og analysearbejde.
Om stillingen
Stillingen som efterretningsassistent ved Efterretningssektion er en konstabelstilling, og befinder sig i Karup, hvor du vil indgå som en del af et team bestående af flere konstabler samt befalingsmænd.

Vi tilbyder en afvekslende hverdag i et dynamisk flyoperativt miljø, hvor du vil skulle fordybe dig i emner af stor vigtighed for afvikling af luftmilitære operationer.
Opgaverne er mangeartede og kan bl.a. omfatte udarbejdelse af oversigtskort over aktiviteter og lister over flystyrker af interesse for ACW operationer.

Du vil på regelmæssig basis skulle støtte i vores operationsrum, når vi gennemfører operationer eller når du som ekspert indenfor dit område, medvirker til varsel om den militære situation.
Efterretningsassistenten skal kunne formidle vigtige informationer både til vores operatører samt til beslutningstagere.

Jobbet vil på sigt medføre dyb indsigt i luftmilitære operationer, hvorfor din viden vil være anvendelig på mange områder indenfor særligt Flyvevåbnet, men også generelt i Forsvaret.

Stillingen medfører arbejde på forskudte tidspunkter og lejlighedsvis rejseaktivitet. Som efterretningsassistent vil du på sigt skulle deltage i internationale operationer samt eventuelt aktiviteter gennemført ved hæren og søværnet, hvor dit speciale i Air Control Wing efterretning vil blive anvendt.

Du vil skulle gennemgå et uddannelsesforløb hos Air Control Wing men skal også forventet kursus aktivitet med udenlandske samarbejdspartnere.

Vi tilbyder et spændende og dynamisk miljø inden for et tjenestefelt i konstant udvikling, og dermed et tjenestefelt, hvor du altid ville kunne blive udfordret og med mange muligheder for udvikling indenfor din viden og kunnen.
Om dig
Vi forstiller os, at du:
• Går op i dit arbejde og er nysgerrig for at lære.
• Er ansvarsbevidst.
• Kan arbejde punktlig ifm. håndtering af data.
• Er moden af sind og stabil.
• Kan arbejde sammen med andre men også i perioder selvstændigt under vejledning.
• Kan holde flere bolde i luften samtidigt.


Det er desuden ønskeligt, at du har kendskab til anvendelse af Microsoft Office pakken og at du behersker et godt dansk og engelsk i skrift og tale – Engelsk på niveau 3322.
Ydermere er det ønskeligt, at du har B-kørekort.

I ansøgningen bedes du forklarer, hvorledes du som vores måske kommende medarbejder opfylder vores forventninger samt uddyber og kort begrunder din motivation for at søge stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chef for Efterretningssektionen Kaptajn Jacob Bjerregaard ACW-OI-001@MIL.DK eller på telefon 72 84 52 31 eller mobil 61 22 58 07.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 31. maj 2023 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen ønskes besat 1. august 2023 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om ACW
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.
ACW stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar” og fokuserer på at skabe godt arbejdsklima gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.05.2023

Indrykningsdato

12.04.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent