Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningshjælper til Garnisonsstøttesektionen ved Forsvarsakademiet


Forsyningshjælper til Garnisonsstøttesektionen ved Forsvarsakademiet

Er du en dygtig og erfaren forsyningshjælper og besidder du et proaktiv, udadvendt, initiativrigt væsen? Så er du måske den kollega vi søger, til at være en del af et dynamiske forsyner team i Garnisonsstøttesektion.
Om os
Forsvarsakademiet (FAK) er hele Forsvarets uddannelsesinstitution og varetager alle uddannelser i Forsvaret fra sergent- og akademiuddannelse til Master i militære studier. FAK har omkring 1000 medarbejdere, herunder forskere, undervisere, studerende og stabsmedarbejdere fordelt på Svanemøllens Kaserne, Frederiksberg Slot, Antvorskov Kaserne, Varde Kaserne, Flyvestation Karup og Flådestation Frederikshavn.

Du bliver en del af Garnisonsstøttesektionen (GSS), der består af 14 civile og militære medarbejdere – og en chefsergent som sektionschef. Sektionen er en del af drifts- og støtteafdelingen, der på tværs af Forsvarsakademiets organisation yder service til både skoler, institutter og stab.

GSS løser en bred vifte af opgaver inden for hovedområderne: Forsyningsforvaltning, koordination med lokal etablissement (ETAB), Repro opgaver og Indkøb. Vi arbejder til dagligt i 4 teams, der dækker de 4 nævnte hovedområder. Sektionen er en ren driftssektion til understøttelse af staben og skolerne under FAK med deres tilhørende uddannelser.

I GSS er der fokus på trivsel, god service og en fortsat stabil drift af de mange opgaver.
Om stillingen
Som forsyningshjælper ved Garnisonssektionen bliver du en del af vores forsyner team, der dækker opgaveløsning ved både UMAK/Frederiksberg slot og ved forsyner teamet på Svanemøllens Kaserne. Du vil primært skulle løse opgaver enten selvstændigt eller sammen med kolleger inden for følgende områder:

- Normeringssager, materielintroduktion
- Materielansvarlig for regnskab af myndighedsbeholdning i DeMars
- Varetage den daglige forsyningsforvaltning
- Forestå de foreskrevne mønstringer, optællinger m.m.
- Bidrage til sagsbehandling inden for materielforvaltning
- Tilrettelægge, koordinere og planlægge møder samt opfølgning inden for forsyningsområdet.
- Bidrage til den daglige ledelse af forsyningsområdet.
- Ansvarlig for bestilling/modtagelse af AV udstyr samt opfølgning af bestillinger
- Diverse kørselsopgaver
- Våbenkammertjeneste

Idet FAK myndighedsområde spænder vidt med enheder både på Sjælland og Jylland, kan der således være en rejseaktivitet i mindre skala til skolerne uden for Svanemøllens Kaserne. Den daglige gang og opgaveløsning vil dog foregå på henholdsvis Frederiksberg slot og Svanemøllen.
Om dig
Du er korporal. Alternativt er du fra konstabelgruppen og vurderet egnet til udnævnelse til korporal eller vurderet egnet til at starte på korporaluddannelsen. Du skal kunne tage ansvar for løsning af de forsyningsrelateret opgaver, støtte med planlægningen af disse og selvstændigt tage initiativ til løsning af teamets øvrige daglige driftsopgaver.

Som medarbejder har du et proaktivt væsen og udadvendt sind, herunder søger du som udgangspunkt altid at finde løsninger på diverse udfordringer. Du trives godt i et team, der arbejder på at dække ind for hinanden, herunder har du gode samarbejdsevner, og er naturligt fleksibel i forhold til den dynamik og de ændringer der ofte er i opgaveporteføljen for dette område

Du har alle fornødne kurser i DeMars, til varetagelse af nævnte opgaver.
Herudover skal du have kørekort kategori B og ønskeligt kategori C. Det vil være en fordel hvis du yderligere har følgende:

- ADR Grundkursus
- ADR 1.3 pakker, afsender, modtager
- DeMars PM 965
- Truck certifikat

Du skal kunne omgås alle personelgrupper og befinde dig godt i et overvejende serviceydende arbejdsmiljø, hvor du ofte er Forsvarsakademiets "ansigt" udadtil i forhold til ”kunderne”, som vi gerne vil give en god service.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal/sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenested vil være Svanemøllen kaserne

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Garnisonsstøttesektionen, CSG Kim Helge Adsersen på telefon 72 81 71 42.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 30. marts 2023 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 15. april 2023.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.

FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.

FAK gennemfører forskning og udvikling inden for de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

30.03.2023

Indrykningsdato

17.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent