Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Patruljefører til Jægerkorpsets 1 Squadron


Patruljefører til Jægerkorpsets 1 Squadron

Du kommer til at være i fronten som operativ Jægersoldat og føre og lede de bedste soldater. Samtidig skal du være i stand til at trække dig tilbage og reflektere over patruljens bedste på længere sigt. Du skal efterleve Squadron Commanderens (SQN COM) intent og omsætte denne til relevant operativ uddannelse for operatørerne i tæt samarbejde med SQN COM mhp. At klargøre patruljen bedst muligt til næste udsendelse.
Om os
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder under Specialoperationskommandoen.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat, i både ind- og udland, i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau med alt fra spændende alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.

Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk.
Om stillingen
Der arbejdes i et højt tempo i en til tider hektisk hverdag, hvor der ofte vil være behov for at ændre planerne i takt med, at situationen udvikler sig. Ingen dage vil komme til at ligne hinanden, men i hverdagen vil vi fokusere på de opgaver, der ligger inden for den nærmeste fremtid.

Er der ikke umiddelbare opgaver, vil fokus være på at opretholde dine operatørers og dine egne færdigheder, således I hurtigt kan omstille jer til nye opgaver.

Du vil få det direkte personale- og ledelsesansvar for de øvrige patruljemedlemmer, hvoraf du også skal forvente en vis mængde administrative forpligtelser og ansvar. Som patruljefører og leder, forventer vi, at du er særligt dygtig til at lede og udvikle dine medarbejdere, samt at du desuden kan samarbejde på tværs af Jægerkorpset og andre enheder for at nå de opstillede mål.

Desuden kommer du, som patruljefører til at arbejde med uddannelsesplanlægning og øvelsesplanlægning for din patrulje og for 1 squadron.
Du skal forvente, at jobbet som patruljefører kræver en stor arbejdsindsats, fleksibilitet og at du i perioder vil være væk hjemmefra.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med de andre patruljeførere, næstkommanderende og squadron commanderen.
Om dig
Du er seniorsergent eller en meget erfaren oversergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Stillingen er karakteriseret ved en stor grad af selvstændighed, hvorfor det er vigtigt, at du er proaktiv, struktureret og forstår at sætte dig igennem i samspillet med Jægerkorpsets øvrige enheder. Særligt gode samarbejdsevner på tværs af Jægerkorpsets organisation er vigtige.

Du skal være loyal og befinde dig godt i spændingsfeltet mellem dygtige og engagerede medarbejdere og SQN CDR. I dette spændingsfelt kan der være modsatrettede ønsker og du skal kunne navigere heri og være loyal både nedad, til siderne og opad. Du skal stå ved dine holdninger og være åben over for at kunne navigere i konflikter. Du skal være løsningsorienteret og altid komme med konstruktive løsningsforslag eller anbefalinger til komplekse problemstillinger.

Du skal have baggrund som uddannet Jægersoldat, med flere års tjeneste i den operative struktur. Du må meget gerne, men det er ikke et krav, have tjeneste fra andre sektioner i Jægerkorpset, således du er bredt vidende om Jægerkorpsets organisation.

Du skal kunne have mange bolde i luften samtidig med, du har det taktiske overblik. Du skal være motiveret af at støtte op om uddannelsen og føre og lede engagerede operatører. Du vil komme til at føre og lede efter en intent-baseret tilgang. Du skal have evnen og viljen til at skabe resultater via samarbejde med indenlandske som udenlandske samarbejdspartnere.Du skal være målrettet, helhedsorienteret og vide, hvor du og din patrulje indgår i den samlede opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CSG Henrik Hviid i Jægerkorpset på telefon 728 39010 eller via mail JGK-S101@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. marts 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Jægerkorpset:
Jægerkorpset er Danmarks landmilitære specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede. Opgaveløsningerne er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og overraskende styrkeanvendelse.
Jægerkorpset har hjemsted på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i verdens brændpunkter.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultator - 'Mere at være end at synes'.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.03.2023

Indrykningsdato

17.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent