Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til J7 - Uddannelses- og øvelsessektionen i staben ved Specialoperationskommandoen


Sagsbehandler til J7 - Uddannelses- og øvelsessektionen i staben ved Specialoperationskommandoen

Specialoperationskommandoen søger en chefsergent (M232) som uddannelsesbefalingsmand til J7 – Uddannelses- og øvelsessektionen.
Om os
Specialoperationskommandoen blev etableret med henblik på at styrke og øge Danmarks specialoperationskapaciteter. Specialoperationskommandoens opgaveløsning bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.
Specialoperationskommandoen består af en Kommandostab (der er bosiddende på Flyvestation Aalborg), Frømandskorpset samt Jægerkorpset (inkl. Slædepatruljen Sirius).

Specialoperationskommandoen styrkeproducerer og opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber både nationalt og internationalt. I den forbindelse er Specialoperationskommandoens stab ved at opbygge evnen til at kunne opstille en Special Operations Component Command (SOCC) – Smaller Joint Operations (-), samt skal bidrage til opstilling af en trilateral Composit–Special Operations Component Command (C-SOCC) sammen med Holland og Belgien. Sidstnævnte skal være fuld operativ ved udgangen af 2025 med henblik på at gå i beredskab i 2026.
Grundlaget for C-SOCC vil med baggrund i udviklingen af NATOs regionale forsvarsplanlægning og New Force Model kunne ændre sig.

Specialoperationskommandoens stab består af sektionerne J1 til J8, et administrativt fællesskab samt et HR partnerelement.

Specialoperationskommandoens J7 – Uddannelses- og øvelsessektion er én ud af to sektioner i Planlægningsafdelingen. Sektionen består af syv faste medarbejdere; Fire majorer/orlogs-kaptajner (M331), to kaptajner/kaptajnløjtnanter (M321) og én chefsergent (M232).
Sektionen refererer i det daglige til chefen for Planlægningsafdelingen.

Sektionen er ansvarlig for kommandoområdets rekruttering, uddannelses- og øvelsesvirksomhed herunder planlægning, koordination samt inspektions- og kontrolvirksomhed for Special Operations Task Group niveauet (taktisk niveau) foruden kommandostabens interne stabsuddannelse (højeste taktiske niveau henholdsvis det operative niveau).

Sektionens hverdag er præget af dedikerede og dygtige kollegaer med et stærkt teamwork, høje kvalitetskrav, et stort netværk og ikke mindst godt humør.
Netværket er baseret på et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af staben såvel med Jægerkorpset, Frømandskorpset samt eksterne samarbejdspartnere. Sidstnævnte med afsæt i en stor kontaktflade med nationale og internationale relationer.
Om stillingen
Dine opgaver vil spænde vidt, da stillingen er grundlaget for sektionens kontinuitet. Opgaverne vil afhængigt af dine specifikke kompetencer og øvrige medarbejderes kompetencer delvist kunne tilpasses og udvikles.

Aktuelt omfatter opgaverne:
– Koordination af uddannelses- og øvelsesvirksomhed gennem:
– Interværnskoordinationsoversigt (IVKO).
– Skydeoversigt (SKØVOS)/Terrænfordelingsmøde.
– Hærkommandoens Handlingsprogram (Studieperiode Uddannelse (STUPER U)).
– Fordeling af uddannelsesfaciliteter (skyde- og øvelsesterræner).
– Kursusadministration og herunder koordination med:
– Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
– Koncernfælles Kursusadministration (KFKA).
– NATO Special Operations University (NSOU)/NATO Special Operations Headquarters (NSHQ).
– NATO Communications and Information Agency (NCIA).
– NATO School, Oberammergau (NSO).
– Office of Defence Cooperation (ODC) ved den amerikanske ambassade i Danmark; US kurser/Foreign Military Sales (FMS) kurser.
– National og international rapportering i relation til:
– Electronic Military Training and Exercise Plan (eMTEP).
– NATO Military Training and Exercise Plan (MTEP).
– SHAPE Blue Picture.
– NATO Operations Coordination Cell (NOCC).

Sagsbehandler på:
– Sikkerhedsbestemmelser.
– Forsvarets kvalifikationskatalog.
– Deltagelse i Arbejdsgruppe Uddannelse og øvelse mellem Forsvaret og Rigspolitiet.
– Deltagelse i udarbejdelsen af sektionens bidrag til Specialoperationskommandoens Operationsplan og Operations Order.
– Designering i en relevant stilling i SOCC/C-SOCC.

På lige fod med sektionens øvrige medarbejdere vil du skulle repræsentere sektionen/Specialoperationskommandoen i Operational Planning Teams, Exercise Planning Teams eller Core Planning Teams med ansvar for uddannelse og/eller øvelsesplanlægning, foruden du repræsenterer Specialoperationskommandoen i nationale såvel som internationale fora.

Du skal forvente nogen rejseaktivitet både nationalt og internationalt. Du skal ligeledes forvente, at der vil være stabsuddannelse og øvelser i forbindelse med opbygning af stabens egen evne til operativ indsættelse.

Samlet set vil du blive en del af et miljø, hvor du vil have en høj grad af frihed under ansvar i din opgaveløsning – herunder en fleksibel tilgang til tilrettelæggelse af arbejdstiden, og hvor der bliver lagt vægt på at udvikle dine personlige og faglige kompetencer. Det vil sige, du vil få mulighed for at udvikle dine erfaringer på styringsniveau II, og herunder din forståelse for specialoperationer såvel som operationer i værnsfælles regi på taktisk og operativt niveau. Udviklingen af de formelle kompetencer i relation til specialoperationer samt uddannelse- og øvelser vil først og fremmest ske på kurser i ind- og udland.
Om dig
Du er chefsergent (M232), eller en erfaren seniorsergent (M231) som er vurderet egnet til udnævnelse og har afsluttet en faglig relevant uddannelse på minimum niveau 5 (jf. kvalifikationsrammen for livslang læring (eksempelvis Militær Akademiuddannelse (MAU)).
Endvidere er det et krav at du har gjort tjeneste på styringsniveau II eller højere, samt har et indgående kendskab til Forsvaret og NATO.

Som sagsbehandler er du helhedsorienteret og arbejder med afsæt i en høj faglig ambition. Du er ansvarsbevidst, struktureret, løsningsorienteret og selvmotiveret. Du fremmer et godt samarbejde og har et højt fagligt niveau, som du anvender proaktivt i opgaveløsningen.
Du er besidder gode kommunikationsevner på dansk og engelsk – mundligt såvel som skriftligt, og har gerne erfaring med udarbejdelse af håndakter, stabsnotater, sagsoplæg og skrivelser.

Det er ønskeligt, at du har erfaring som sagsbehandler inden for uddannelsesområdet, alternativt på anden vis tidligere har arbejdet med uddannelses- og/eller øvelsesplanlægning.

Stillingen udgør sektionens kontinuitet, hvorfor det forventes at du besætter stillingen i mindst i 4-6 år.

Man skal kunne godkendes til NATO SECRET.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef major Stig G. Jungersen på tlf.: +45 7285 7140 eller +45 4138 5875.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 10. april 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. juni 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Specialoperationskommandoen:
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og omfatter en kommandostab, Frømandskorpset, Jægerkorpset og Siriuspatruljen.
Specialoperationskommandoens opgaveløsning er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber, overraskende styrkeanvendelse og bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.
Specialoperationskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion og styrkeopstilling af specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber. Herunder opstillingen af et dansk kernebidrag til NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: ”Styrke Gennem Fælles Indsats”

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

17.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent