Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Våbenteknisk Befalingsmand til 1. besætning THETIS-KL (genopslag)


Våbenteknisk Befalingsmand til 1. besætning THETIS-KL (genopslag)

Er du sergent, eller konstabel som er afprøvet og fundet eget til sergentuddannelse, uddannet automatikmekaniker, automatiktekniker eller tilsvarende, og har du lyst til at komme ud i et arbejde med udfordringer, oplevelser og et sammenhold i en rigtig god besætning, er du måske den person, vi søger til stillingen som Våbenteknisk befalingsmand i 1. besætning i THETIS-klassen.
Den sikkerhedspolitiske udvikling i det arktiske område er under hastig udvikling, og det stiller store krav til håndtering af det taktiske og operative område.
Du skaber sammen med dine gaster det råderum der sikrer, at der kan træffes hurtige og korrekte beslutninger om skibets opgaveløsning.
Erfaring fra Søværnet er ønskeligt men ikke et krav.
Om os
1. Besætning er en ud af seks besætninger, der på skift bemander 1. Eskadres inspektionsskibe af THETIS-klassen.
Vi sejler primært i Nordatlanten ved Færøerne og Grønland, hvor vi blandt andet løser opgaver som suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion og søredning under de formentlig vanskeligste forhold i verden: Dertil kommer en lang række andre opgaver, hvor de mere militære opgaver nu også begynder at presse sig på i et Arktis, der er under hastig forandring. Vi deltager derfor regelmæssigt i forskellige internationale øvelser i Nordatlanten, hvor vi holder vores militære kompetencer skarpe – foruden vi periodevis også sejler skoleskibssejlads i de syddanske farvande.
1.Besætning er en god, sammentømret ”familie”, der netop har været gennem et intensivt DANSARC træningsforløb. Besætningen er som konsekvens erfaren og på et højt fagligt niveau, hvor der lægges en stor ære i faglighed og professionalisme. Samtidigt er besætningen kendt for et godt kammeratskab, en ”can-do” mentalitet, godt humør og ikke mindst et godt arbejdsmiljø, hvor alle passer på hinanden.
THETIS-klassen har basehavn i Frederikshavn, men du skal også forvente at påmønstre skibet i Grønland eller på Island.
Vi sejler ca. seks uger ad gangen tre-fire gange årligt (ca. 130-180 sejldage).
Om stillingen
THETIS-klassen går en spændende tid i møde, og har brug for flere faglærte specialister til at drifte og vedligeholde skibets våbenudstyr.

Du skal som sergent i våbensektionen være specialisten i en organisation, hvor du og dine tre underlagte AT- og VB-gaster skal kunne løse mange forskellige opgaver og hvor kompetenceniveauet skal være højt.
Som tekniker og befalingsmand skal du have en bred specialistviden indenfor dit fagområde og evnen til hurtigt at sætte dig ind i og formidle komplekse AT-systemer. Tekniske problemer skal løses hurtigt og sikkert – også når arbejdspladsen bevæger sig.

Du vil blive daglig leder i skibets våbensektion med ansvar for vedligehold og drift af skibets våben og våbensystemer. Derudover indgår du i skibets organisation under sejlads, hvor der vil være fokus på hurtig reparation af udstyr, så skibet kan forsætte sin operation.

Søværnet er i fuld gang med en styrkelse af robustheden i besætningerne, og i den forbindelse er der oprettet en selvstændig Våben- og Elektronikdivision i THET-klassen.
Strukturmæssigt vil du indgå i T-DIV under Våben- og Elektroniksektionen, hvor vedligeholdelsesofficeren er din nærmeste overordnede. Afhængigt af dine kompetencer, vil du desuden enten skulle indgå i tørnen som vagthavende befalingsmand i maskinen eller som vagtassistent.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med rig mulighed for udvikling, kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som kræves i stillingen.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn, dog vil du det meste af tiden forrette sejlende tjeneste i det arktiske område. Du må dog forvente, at der kommer perioder med tjeneste, vagt og kursusaktiviteter i Frederikshavn.
Om dig
Du har gennemført grunduddannelsen som sergent i Søværnet, eller er/skal i gang med det.
Du har en militær eller civil uddannelse som automatikmekaniker, automatiktekniker eller tilsvarende.
Du er en person med gode lederegenskaber, der er samarbejdsvillig, hjælpsom og positiv. Du er arbejdsom og har en positiv samt tværfaglig indstilling til arbejdet på et skib i Søværnet under de vilkår, som opstår når platformen bevæger sig under sejlads i Nordatlanten
Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, hvor du både skal kunne samarbejde og arbejde selvstændigt.
Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt for at kunne honorere Forsvarets krav til militær fysisk træning.
Derudover fordrer jobbet gode sociale evner, så du kan indgå i fællesskabet om bord.
Det er en fordel, hvis du har erfaring med DANSARC fra 1. eller 2. Eskadre enheder – men ikke et krav.
Du skal have blåt bevis uden begrænsninger. Altså være godkendt ved Forsvarets læger og tandlæger samt til hver tid kunne bestå Forsvarets fysiske test.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets teknikofficer 1e11-b1-tko@mil.dk telefon 3067 0713. Alternativt skibets banjermester 1e11-b1-bm@mil.dk , telefon 3067 0715 eller Søværnets Center for Administration SCA-BEM11@mil.dk, telefon 7260 4183.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 22. april 2023. Stillingen er til besættelse 1. juni 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

22.04.2023

Indrykningsdato

17.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent