Fortsæt til indhold
Job i Hæren

To attraktive bataljonschefstillinger ved 1. Brigades Panserinfanteribataljoner er nu åbne for ansøgning


To attraktive bataljonschefstillinger ved 1. Brigades Panserinfanteribataljoner er nu åbne for ansøgning

Kan du lide at sætte retning og gå forrest med opgaven i centrum? Har du den faglighed, det kræver at lede en kampbataljon? Har du helhedsperspektiv, og kan du skabe de rigtige uddannelsesrammer og fremdrift for bataljonen?
Så er det måske dig vi skal bruge i en af stillingerne som chef til I Panserinfanteribataljon ved Den Kongelige Livgarde (I/LG) og I Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet (I/GHR).
Om os
1. Brigade er hærens professionelle brigade, der skal opstilles og uddannes til at planlægge, gennemføre og vinde kampoperationer mod en jævnbyrdig modstander. Det er målsætningen, at brigaden certificeres som kampklar troppeenhed. Brigadens adelsmærke er at være operativ i tanke og handling.

De to Panserinfanteribataljoner er opstillet ved Den Kongelige Livgarde og ved Gardehusarregimentet og indgår organisatorisk i 1. Brigade. Panserinfanteribataljonerne er identiske i deres organisering, idet hver bataljon består af en operativ stab, et panserinfanterikompagni, et mekaniseret infanterikompagni og et stabskompagni.

Panserinfanteribataljonerne er professionelle enheder med lange dybe traditioner og er højt respekterede arbejdspladser med dygtige soldater. Bataljonerne har gennem de seneste år været gennem flere beredskaber og indsættelser – senest bl.a. forhøjet beredskab som konsekvens af Ukrainekrigen med efterfølgende deployering til Letland i rammen af NATO Forsvarsplan. Begge bataljoner har udgjort kernen i Danmarks to deployeringer af det danske styrkebidrag til Letland i form af NFP hold 1 og hold 2.

For begge bataljoners vedkommende er der tjeneste relateret til Kongehuset. Der lægges i den forbindelse stor vægt på, at du varetager denne tjeneste såvel som den grønne felttjeneste med lige stor glæde, faglig dybde og professionalisme, og forstår bataljonernes rolle heri.

For bataljonen ved Gardehusarregimentet gælder, at der ligeledes er en uddannelsessektion (S7) med fagansvar for Panserinfanteri og Mekaniseret Infanteri, som organisatorisk overføres til anden struktur pr. 1. august 2023.
Om stillingen
Som chef for både I/LG og I/GHR er du først og fremmest fører. Du sætter retningen, giver direktiver, befaler, kontrollerer, styrer, følger op og evaluerer. Med andre ord – du har kommandoen og ansvaret.

Som bataljonschef står du i spidsen for en professionel og ambitiøs bataljon, der er opgavefokuseret, altid stræber efter at løse opgaverne så godt som muligt og helst også endnu bedre end i går.

Som chef er du ansvarlig for at sikre en målrettet og effektiv uddannelse samt drift og udvikling af bataljonen, ligesom du fører bataljonen under den operative indsættelse. Du er også ansvarlig for, at brigadens høje faglige ambition prioriteres samtidig med, at der hele tiden skabes god balance mellem arbejde og privatliv, da fastholdelse af velmotiverede soldater er centralt i dit chefvirke.

Stillingen kræver stærk operativ forståelse og flair for samarbejde med både foresatte, brigadens øvrige enheder samt naboenheder på respektive garnisoner.

Du er direkte ansvarlig over for brigadechefen for bataljonens samlede virke, og du indgår i brigadens chefgruppe. Som chef for enten bataljonen ved Den Kongelige Livgarde eller Gardehusarregimentet bliver du også en del af respektive garnisoners chefkreds med ansvar for bemanding, opretholdelse af korpsånden i bataljonen og bataljonens bidrag til de to respektive regimenters traditionsbærende aktiviteter og ceremonielle tjeneste. Det betyder, at du skal varetage dit chefvirke afbalanceret i forhold til både brigadechefen og regimentschefen, men også til de øvrige bataljonschefer ved de to regimenter.
Om dig
Du er oberstløjtnant eller major med potentiale til udnævnelse. Som brigadechef forventer jeg, at du:
• Har erfaring som underafdelingschef og herunder, at du har forståelse for de mekanismer, der er i en underafdeling og over bataljonen til brigaden.
• Har stabserfaring fra højere niveauer, så du har forståelse for den helhed, bataljonen indgår i, og dermed kan bidrage til udvikling af bataljonen og brigaden, foretage de rette prioriteringer og sikre et effektivt samarbejde med foresatte myndigheder.
• Er administrativt velfunderet med blik for detaljer og kvalitet.
• Er reflekteret om din egen rolle som del af chefgrupperne i både brigaden og ved regimentet, hvor du skal kunne ”lægge kalkerne oven på hinanden”, være fremsynet og fungere i et miljø med mange interessenter og modsatrettede behov og ønsker.
• Har viljen og evnerne til at skabe værdi for underafdelingerne og udvikle kompagnichefer, delingsførere, stabsmedlemmer og din stabschef.
• Har modet og lysten til operationer og har evnerne til at lede en operativ indsættelse og dermed omsætte brigadens beslutninger til brugbare planer og opgaveløsning. Herunder ligger det mig meget på sinde, at du aktivt anvender princippet om Mission Command.
• Som en del af bataljonens Command Team, sammen med Bataljonsbefalingsmanden, direktivgiver og sætter retning for god adfærd og sund kultur for enheden inden for rammerne af Forsvarets Ledelsesgrundlag.
• For Panserinfanteribataljonen ved Gardehusarregimentet er det ønskeligt, men ikke noget krav, hvis du er bereden officer.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand i lønramme 37.
Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dit daglige tjenestested vil være Høvelte fsva. stillingen ved I Panserinfanteribataljon ved Den Kongelige Livgarde og Slagelse fsva. stillingen ved I Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i en international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen inden ansøgningsfristen, er du velkommen til at kontakte Chefen for 1. Brigade, brigadegeneral Anders Berg Olesen, chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek eller chefen for Gardehusarregimentet, oberst Jørn Christensen.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Marie Veedfald, på tlf. 3266 5597.

Ansøgningsfristen er d. 10. april 2023 og samtaler forventes afholdt i uge 17.

Det skal tydeligt fremgår af ansøgningen hvilken stilling du søger – også om du evt. ønsker at søge begge stillinger.

Stillingerne er til besættelse 1. juni 2023.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket på selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

16.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent