Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sektionsfører/ reservedelsekspedient til Værksted Slagelse


Sektionsfører/reservedelsekspedient til Værksted Slagelse

Har du lyst til at blive del af et professionelt og engageret team?
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Værksted Slagelse søger en sektionsfører/reservedelsekspedient.
Om os
Vedligeholdelsesområde Øst er en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT). Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder på Bornholm, Sjælland og i Sønderjylland og består samlet set af 250 medarbejdere.

Værksted Slagelse er en del af Vedligeholdelsesområde Øst under Forsvarets vedligeholdelsestjeneste.

Vi består af ca. 80 rutinerede medarbejdere, som varetager vedligeholdelse, reparationer, analysereparationer og opgraderinger af forsvarets landbasseret materiel. Hovedtyperne er PIRANHA, EAGLE, IKK, MAN SX/HX, Scania, håndvåben og radiomateriel m.m.

Ud over værkstedet i Slagelse har vi også en afdeling på Noret i Korsør, hvor vi primært udfører projektopgaver for forsvaret.

Reservedelsgruppen arbejder til dagligt på Supply Chain Division (SCD) reservedelslager i tæt samarbejde med værkstedets driftskontor og værkstedssektioner samt Garderhusarregimentets echeloner, garnisonerede funktionelle tjenester og gæster.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø.

Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.
Om stillingen
Reservedelsgruppen arbejder på SCD reservedelslager, når REKS ikke er afgivet til operativ- eller anden tjeneste. Samarbejdets detaljer er beskrevet i Samarbejdsaftale mellem FVT og SCD samt tilhørende BB og bilag.

SCD reservedelslager i Slagelse består, udover 2 MIL REKS fra FVT, af 4 civile SCD medarbejdere.

REKS fremsøger komponenter til alle typer platforme og våbensystemer i forsvaret via teknisk dokumentation og anden tilgængelig viden. Der bestilles reservedele til teknikere på værkstederne og til echeloner. REKS varemodtager, oplægger, udleverer reservedele på lager samt forsender til andre lagre.

Derudover foretages løbende opfølgning på bestilte komponenter og kontrol af transit varer og der ydes støtte til værkstederne i planlægningen ved fremskaffelse af leveringsdatoer for komponenter.

Man skal være klar til at blive afgivet til designering ved 1BDE, beredskab samt indgå i Hærens internationale operationer ved 1 LOGBTN eller 4 NSBTN.

Primære opgaver:
- Fremsøgning af reservedele.
- Udlevering af reservedele.
- Bidrage til vedligeholdelse af stamdata.
- Oprette MDG på komponenter.
- Samtaleleder for REKS M100.
- Koordinering mellem reservedelslager og værksted om levering og re-planlægning.
- Eskalering ved manglende indkøb og levering.
- MIL UDD ved 3 VEDLKMP i Aalborg.

Du vil løbende blive opkvalificeret inden for relevante områder.

Derudover vil du blive tilbudt at deltage i et Kompetenceudviklingsprojekt med undervisning i bl.a. dansk, matematik, engelsk og IT.
Om dig
Du er faglært oversergent eller sergent, der er fundet egnet til nærmeste højere grad. I så fald vil du skulle indgå en uddannelsesaftale på gennemførelse OSU er gennemført.

Du har en baggrund som logistikassistent eller logistik operatør og er uddannet reservedelsekspedient i forsvaret.

Du ved hvordan Forsvaret, FVT og FMI er opbygget og arbejder i forbindelse med håndteringen af reservedele i SCD såvel som i INTOPS.

Det forventes, at du:
- Er rutineret bruger i SAP/Demars
- Holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen
- Har gode samarbejdsevner og er serviceminded
- Er en teamplayer med fokus på videndeling
- Er omstillingsparat og villig til at give en hånd med på gulvet, når det er nødvendigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte værkstedsleder Chefsergent Emil Nimand Jørgensen på telefon 4193 8655.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 9. april 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

09.04.2023

Indrykningsdato

16.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent