Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler til Hærens Specialopklaringskapacitet i staben ved Efterretningsregimentet.


Sagsbehandler til Hærens Specialopklaringskapacitet i staben ved Efterretningsregimentet.

Vil du være med til at udvikle Hærens Specialopklaringskapacitet og har du interesse for efterretningstjeneste?

Er du en team player med overblik og er du klar på udfordringer med højteknologiske løsninger på militære platforme?

Så har du nu muligheden for at blive sagsbehandler i Electronic Warfare Elementet ved Efterretningsregimentet.
Om os
Efterretningsregimentet, som favner hovedparten af Hærens efterretningskapaciteter, består af en regimentsstab,1. Intelligence Surveillance and Reconnaissance Bataljon (ISRBTN) og 2. Military Intelligence Bataljon (MIBTN), idet 1. ISRBTN operativt er underlagt 1. Brigade.

Efterretningsregimentets enheder er, med undtagelse af Elektronisk krigsførelseskompagniet (EWKMP) garnisoneret på Varde Kaserne, idet sidstnævnte er garnisoneret på Ryes Kaserne i Fredericia.

Electronic Warfare Elementet er en del af tjenestegrensafdelingen og består organisatorisk af 5 medarbejdere. Vi lægger vægt på frihed under ansvar, fleksibilitet og skaber rum til individuel udvikling. Vi løser opgaverne rettigdigt, i gensidig respekt for den enkeltes bidrag til den samlede opgaveløsning

Vi er en moderne og udviklingsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde præger en dynamisk hverdag med en uformel omgangstone.
Om stillingen
Som sagsbehandler ved Electromagnetic Warfare Elementet, deltager du i den taktiske udvikling af Hærens Specialopklaringskapacitet.

Du deltager i elementets udvikling, implementering, gennemførelse og ajourføring af Electromagnetic Warfare kurser og funktionsuddannelse, herunder udarbejdelse og ajourføring af uddannelsesgrundlaget.

Du er sagsbehandler for specialopklaring, hvorfor du skal forvente at deltage i troppeforsøg, test og drift af specialopklaringsmateriel. Herunder behandle doktrin, teknologi og organisation for området, med fokus på brigade niveauet.

Du udarbejder og ajourfører brugerspecifikationer samt relaterede opgaver inden for fagansvaret.

Du deltager i udarbejdelse af konceptet for Electromagnetic Coordination Cell som skaber forudsætning for troppeenhedens brug og påvirkning af det elektromagnetiske miljø.

Du deltager i udarbejdelse og ajourføring af dokumentation inden for eget ansvarsområde, herunder reglementer, temanotater, betjenings- og sikkerhedsvejledninger, Standing Operating Procedure /Standing Operating Instructions, håndbøger med mere.

Endelig deltager du i erfaringsindhentning, udviklingsvirksomhed, uddannelsesvirksomhed og kontrolvirksomhed.

Stillingens faste tjenestested er i Varde men der vil være behov for at arbejde flere dage ud fra Fredericia. Der vil være stor fleksibilitet i fysisk placering i forbindelse med den daglige tjeneste.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse eller tilsvarende. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af Føringsuddannelsen. Du skal i givet fald indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du ønsker en spændende og udfordrende stilling inden for taktisk udvikling af Hærens Electromagnetic Warfare kapacitet. Du har interesse i og forståelse for doktrin, det elektromagnetiske spektrum og den teknologiske dimension af krigsførelse.

Du arbejder målrettet og struktureret for at nå dine målsætninger. Du bidrager positivt til opbygning af et stærkt EW team.

Du er velformuleret i skrift og tale både på dansk og engelsk.

Vi ser gerne, at du har erfaring med Electromagnetic Warfare tjeneste, kommunikationsteknologier eller generel efterretningstjeneste.

Du er indstillet på at gennemføre relevant efter- og videreuddannelse såvel inden for som uden for Forsvaret.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Thomas Nordin Frost på telefon +45 40 98 38 31.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Jesper Tang Sørensen på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 10. april 2023. Samtaler gennemføres umiddelbart herefter.

Ansættelse hurtigst muligt efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice.

Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job. Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.

I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.
Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder.
Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.¨

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune, Nadia Steinicke på telefon 79 94 65 05 / 30 34 46 25 eller mail nste@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg
Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige
situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.
Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om
året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 295 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

16.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent