Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Vagtassistent til Efterretningsregimentet i Varde


Vagtassistent til Efterretningsregimentet i Varde

Har du mod på at arbejde med militær sikkerhed og har du en baggrund som soldat, kan det være dig vi har brug for, som vagtassistent på Varde Garnison.
Om os
Vagten på Varde kaserne indgår i ledelseselementet i staben ved Efterretningsregimentet på Varde kaserne.

I Ledelseselementet er vi ni medarbejdere. Vores primære ansvarsområder omfatter kontaktvirket omkring udsendte soldater, pårørende og relaterede militære og civile aktører, velfærdstjenesten for Efterretningsregimentet, pressekontakt, militær sikkerhed og bevogtning, kontakten til civile virksomheder og samfundet i øvrigt.

Vagten arbejder i en enhed, med egen leder, og har til opgave at bevogte kasernen og de tilhørende faciliteter, samt yde støtte til gæster og besøgende på kasernen.

I vagten indgår en række fastansatte vagtassistenter/vagtleder, i samarbejde med vores militære enheder.
Om stillingen
Som vagtassistent bliver du i gennemsnit tildelt tre til fem vagter pr. uge, fordelt efter en prioritering i forhold til kasernens øvrige enheder og opgaver. Vagterne planlægges til både dag- og aftenskift, i hverdage såvel som weekender og på helligdage.

Du medvirker selv til planlægningen af dine vagter, så der er god mulighed for at få en fleksibel arbejdsuge, der er tilpasset dig og dine ønsker.

Din arbejdsdag foregår primært i hovedvagten på Varde kaserne, men du vil også gennemføre vagtpatruljer på kasernen og i nærområdet.

I hverdagen vil du oftest arbejde med kolleger, der ikke til dagligt har vagttjenesten, som fast arbejde, hvorfor du skal være klar til at vejlede og sikre, at der er høj kvalitet i arbejdet og at procedurer overholdes.

Du skal foruden forvente, at du løbende skal indgå i træning af både dine fysiske og militære færdigheder.
Om dig
Du er tidligere eller tjenestegørende konstabel.

Du kan bevarer roen i hektiske situationer, hvor du er afgørende for at en situation håndteres på korrekt vis.

Du er ansvarsbevist og kan lide at lære fra dig og sætter pris på, at du hver dag møder og arbejder med mennesker du ikke nødvendigvis kender i forvejen.

Du forstår at bidrage til et godt arbejdsklima i dagligdagen, ved at give noget af dig selv og du er indstillet på at arbejde i en ramme hvor en del af arbejdstiden ligger uden for normal arbejdstid.

Du har kørekort til kategori B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af vagtelement seniorsergent Erling på tlf. 72 82 90 18 eller mail EFR-LE-VK01@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 16. april 2023. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Stillingen er til besættelse fra 1 maj 2023 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.


EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og
www.flyttilvarde.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, Tlf. 7994 6505 Mobil. 3034 4625, Mail. nste@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

16.04.2023

Indrykningsdato

16.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent