Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

A5 Future Ops, Plans and Policy ved Operations Support Wing (genopslag)


A5 Future Ops, Plans and Policy ved Operations Support Wing

Brænder du for understøttelse af flyvevåbnets operative opgaveløsning med operationsstøtte kapaciteter?
OSW O-stab søger en fagligt stærk og ansvarsbevidst kaptajn til at lede A5-elementet (Future Ops, Plans and Policy) ved Operations Support Wing.
Om os
O-Group Staff (OA) er ansvarlig for sagsbehandling i forhold til Operations Support Wings (OSW) operationsstøttekapaciteter, herunder indsættelser, uddannelse, træning, øvelser og materiel. OA varetager sagsbehandling i forhold til OSW operative kapaciteter herunder planlægning og mission management i forbindelse med indsættelser, udvikling af beredskabsplaner, drift af operationscenter og sagsbehandling af OSW styringsgrundlag.
På uddannelsesområdet har OA ansvaret for sagsbehandling i forhold til udvikling og koordination af OSW produktionsmål, Flyvevåbnets Basisuddannelse og anden uddannelsesvirksomhed inden for operationsstøtteområdet til understøttelse af OSW såvel som eksterne myndigheder. OA forestår ligeledes planlægning, gennemførelse og kontrol af OSW interne øvelsesaktiviteter i relation til beredskabsplaner, interne procedurer og samvirke. OA varetager tillige den logistiske støtte samt den materielfaglige sagsbehandling i OSW. Ovenstående opgaver varetages i fire elementer, henholdsvis A3 (Current OPS), A5 (Future OPS, Plans and Policy), A4.6 (Logistics and Comms) og A7 (Training, Exercise and Education).

A5 Elementet
OSW A5 varetager sagsbehandling i forhold til OSW operative kapaciteter herunder planlægning i forbindelse med indsættelser, udvikling af beredskabsplaner, drift af operationscenter og sagsbehandling af styringsgrundlag. Desuden skal du som leder af OSW A5 elementet udarbejde og vedligeholde procedurer og sikre operationsstøtten til Flyvevåbnets samlede opgaveløsning.
Om stillingen
Som leder af A5-elementet vil du have ansvaret for koordination med NIV I, II og III i forhold til kommende indsættelser og beredskaber, samt sagsbehandling af wingens operative kapaciteter. Du vil også være ansvarlig for udarbejdelse og vedligeholdelse af procedurer, planlægning og styring af OSW operative kapaciteter, herunder dimensioneringsgrundlag og planlægnings og prioriteringsgrundlag. Din sagsbehandling vil indbefatte udarbejdelse og kontinuerlig tilsikring af OSW Beredskaber.

Som leder af A5-elementet vil du indgå i en mindre stab hvor vi støtter hinanden på tværs og med meget tæt samarbejde, særligt mellem A3 og A5. Under A3 er der organiseret tre erfarne missionmanagers på hhv. CSG og SSG niveauet, der også vil bidrage til opgaveløsningen i A5 elementet. Du skal være proaktiv og have evnen til at holde mange bolde i luften samtidig, da du vil have ansvaret for koordination med interne såvel som eksterne myndigheder. Derudover kan du forvente at skulle udføre sagsbehandling og andre opgaver, som måtte ramme ledelsesniveauet ved OSW stab.
Om dig
Du er en selvstændig og handlekraftig kaptajn i Flyvevåbnet gerne af Operationsstøtte linjen (OSO), og du har gennemført Videreuddannelsestrin I for militære ledere eller tilsvarende.
Du er en selvstændig og initiativrig leder, der tager ansvar og engagerer dig i opgaveløsningen samtidig med, at du er fleksibel og indstillet på at have en til tider omskiftelig hverdag med mange forskelligartede opgaver. Du har en bred indsigt i Flyvevåbnets opgaveløsning og hvordan denne understøttes med operationsstøtte kapaciteter. Det er ønskeligt, at du har indsigt i Force Protection fagområdet og har erfaring med sagsbehandling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operationsafdelingen ved Operations Support Wing oberstløjtnant Brian V. Brøgger på telefon 40 10 54 11.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 16. april 2023, og samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse heraf. Stillingen ønskes besat snarest muligt derefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Operations Support Wing:
Operations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af Flyvevåbnets Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.
OSW leverer desuden administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.04.2023

Indrykningsdato

16.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent